Työväenliikkeen kirjasto 30 vuotta!

Työväenperinne ry:n ylläpitämä Työväenliikkeen kirjasto juhlii tänä vuonna 30. toimintavuottaan.

Työväenliikkeen kirjasto avattiin 8.3.1987 Helsingin työväentalolla Paasivuorenkadulla. Keskeisenä tehtävänä oli toimia työväenperinnettä tallentavana tieteellisenä erikoiskirjastona. Kirjastoaineistoa siirrettiin Työväen Arkistosta ja Kansan Arkistosta. Myös monet työväenyhdistysten, ammattiliittojen ja opistojen kirjastot ovat sittemmin siirtyneet Työväenliikkeen kirjaston kokoelmiin.

Arvokkaita ja harvinaisia kokoelmia ovat mm. työväenliikkeen alkuaikojen julkaisut, Amerikan siirtolaisten julkaisut ja kansainvälisten internationaalien julkaisut. Mm. näitä on digitoitu ja tallennettu avoimeen Helda-julkaisuarkistoon, samoin kuin uusia työelämää koskevia tutkimusraportteja (http://helda.tyovaki.fi). Tällä hetkellä kirjastossa on noin kolme kilometriä valikoitua työväenliikkeeseen ja sen historiaan, aatteisiin, työelämään ja työväen harrastuksiin liittyvää aineistoa ja tutkimuskirjallisuutta monilta eri tieteenaloilta. 2000-luvulla kirjat on viety Helsingin yliopiston Helka-tietokantaan (http://helka.finna.fi), Kansalliskirjaston yhteistietokantoihin sekä kansalliseen kirjasto-, arkisto- ja museoaineistot yhdistävään hakupalveluun Finnaan (http://finna.fi).

Kirjasto palvelee työväestön ja työelämän tutkijoita sekä opiskelijoita. Kaikki alan kirjallisuudesta kiinnostuneet voivat lainata kirjoja. Kokoelmat ovat karttuneet ja täyttäneet kirjaston kodikkaat tilat Sörnäisten rantatiellä, ja monet kirjallisuustapahtumat ja luennot ovat tehneet paikan tutuksi suurelle yleisölle ja työväenperinteen harrastajille. Työväentutkimusta edistetään Työväentutkimus-vuosikirjan ja työväentutkimuspalkinnon välityksellä vuosittain.

Kirjaston toiminnan edellytyksenä ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus, Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöjen jäsenmaksut ja muu tuki sekä apurahat. Kirjaston projekteihin saadulla rahoituksella on viety eteenpäin mm. työväenlehtien ja pienpainatteiden digitointia. Kirjaston toimintaa voi tukea juhlavuonna lahjoittamalla keräykseen, jonka tunnuksena on digiloikka. Keräyksen tavoitteena on turvata kirjaston kehitys digitaalisessa tietoympäristössä.

Kirjaston 30-vuotisjuhlassa kutsuvieraille tervehdyspuheen esittivät ylijohtaja Tapio Kosunen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, puheenjohtaja Antti Rinne SDP:stä ja puheenjohtaja Li Andersson Vasemmistoliitosta. Harmonikkataiteilija Jonna Pirttijoki vastasi musiikista. Kirjaston uusittu valoseinä, joka kertoo arkistokuvin vuosien 1917 ja 1918 tapahtumista paljastettiin 24.4.

Lisätietoja antavat
kirjastonjohtaja Tuija Siimes
Työväenliikkeen kirjasto
tuija.siimes@tyovaenperinne.fi
puh. 0440 750 429

Vesa Mauriala, puheenjohtaja
Työväenperinne – Arbetartradition ry.
vesa.mauriala@jhl.fi
puh. 040 530 9702

Työväenliikkeen kirjasto 30 vuotta – yleisötilaisuus 18.5.2017 klo 10-19
Lainaus avoinna klo 10-16. Poistokirjoja jaossa. Kirjakahvila klo 17-19: Orpotytöstä ministeriksi – Suomen pitkäaikaisin naisministeri Sinikka Laisaari (ent. Mönkäre) kertoo elämäntarinastaan

Linkkejä