STS-Pankin ja sen edeltäjien historiasta näyttely Internetissä

Helsingin Työväen Säästöpankki käytti mainonnassaan hyväkseen myös Paavo Nurmen voittoja Amsterdamin olympialaisissa 1928.

Työväen Arkiston kotisivuille on Palkansaajasäätiön tuella valmistunut näyttely "Palkansaajien parhaaksi - STS-Pankki ja sen edeltäjät 1909-1992", joka valokuvin ja dokumentein kertoo työväen pankkitoiminnan vaiheista.

Säästöpankkitoiminta aloitettiin edistämään säästäväisyyttä vähävaraisen kansanosan keskuudessa. Suomen ensimmäinen säästöpankki aloitti toimintansa Turussa jo 1822. Työväen säästöpankkien perustaminen ajoittui vuoden 1905 suurlakon aikaisen työväestön radikalisoitumisen jälkimaininkeihin, työväestön taloudelliseen, sosiaaliseen ja sivistykselliseen nousuun.

Vuonna 1899 Suomen Työväenpuolueen (vuodesta 1903 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) perustava kokous päätti oman pankin perustamisesta. Työväen pankin perustamisvaiheet liittyvät viime kädessä Työväen Sanomalehti Oy:n rahoitusvaikeuksiin ja Helsingin Työväenyhdistyksen talon rakentamiseen vuonna 1908. Molemmat tahot tarvitsivat lainaa, jota liikepankeista ei työväenliikkeelle enää myönnetty. Työväen Sanomalehti Oy:n taloudenhoitaja Albin Karjalainen teki aloitteen oman työväen pankin perustamisesta. Helsingin Työväen Säästöpankki perustettiin joulukuussa 1908 ja se avasi ovensa tammikuussa 1909 hellahuoneessa Työväen Sanomalehti Oy:n talossa Sirkuskatu 3:ssa (nyk. Paasivuorenkatu 3). Tämän esimerkin myötä perustettiin seitsemän itsenäistä työväen säästöpankkia eri puolille maata vuosien 1909 ja 1932 välisenä aikana.

Näyttely käy läpi pankin historiaa alkaen Helsingin Työväen Säästöpankin vaatimattomista alkuvaiheista päätyen toiminnan loppumiseen yleisen pankkikriisin jälkivaikutuksissa. Väliin mahtuu tarinaa pulavuosien ja maailmansotien aiheuttamista vaikeuksista, kasvusta Suomen suurimmaksi säästöpankiksi, fuusiosta maakunnallisten työväen säästöpankkien kanssa valtakunnalliseksi säästöpankiksi ja muuttumisesta liikepankiksi vuonna 1989. Lisäksi esitellään mm. asuntosäästötoimintaa, pankkia työnantajana ja roolia pankkimainonnan edelläkävijänä.

Vuoden 2002 kevääseen asti STS-pankkimuseo toimi Hakaniemen Nordean tiloissa, jolloin sen toiminta itsenäisenä erikoismuseona päättyi. Esineistö siirrettiin Tampereelle Työväen keskusmuseoon Palkansaajasäätiön ja museon välisellä sopimuksella. Myös vanhaa museota ja sen esineistöä esitellään valokuvin ja tekstein nettinäyttelyssä. Työväen keskusmuseo on tehnyt oman näyttelyn "Työväen pankista Citypankiksi", joka on nähtävillä museon tiloissa ensi vuoden alkupuolelle saakka.