Arabian tapahtumat – työntekijänäkökulma

Kuusela, Markku: Kruunun tekijät. Helsingin posliinityöntekijäin ammattiosaston historiaa vuosilta 1945–2005. Pieksämäki 2005.

Markku Kuusela on kirjoittanut Arabian tehtaan työntekijöiden ammattiosastosaston historian. Kirja alkaa tuotannonalan kehityksen tiiviillä mutta kattavalla tarkastelulla. Posliinituotetehdas aloitti Helsingin Vanhassakaupungissa vuonna 1874, ja työntekijämäärän kasvaessa tehtaan kupeeseen muodostui Majstad (Toukola), joka aluksi oli  köyhälistökaupunginosa.  Ammatillinen järjestäytyminen alkoi tehtaalla varovasti vasta vuonna 1933 Lasityöväen liiton laajennettua jäsenpohjaansa posliinityöväen suuntaan. 30-luvun oloissa järjestäytyminen oli heikkoa. Sodan päättyminen liittoutuneiden maiden voittoon toi vapaat olot myös Suomen työväelle, ja osana ammattiyhdistysliikkeen suurnousua perustivat neljäsataa Helsingin työväentalon juhlasaliin kokoontunutta posliinityöntekijää 28.4.1945 Helsingin posliinityöntekijäin ammattiosaston (HPT). Samassa kokouksessa hyväksyttiin alalle ensimmäinen Arabian Helsingin ja Turun tehtaita koskeva työehtosopimus. Arabian tehtailla työ oli fyysisesti raskasta ja kiireistä. Laittomat ja ilmaiset ylityöt olivat synnyttäneet ensimmäisen lakon jo helmikuussa 1945. Hyppäys uuteen aikaan, jossa työntekijälläkin on arvonsa, tapahtui nopeassa tahdissa syksyn 1944 ja kevään 1945 aikana.

Tehtaalla tuotantoa rationalisoitiin jatkuvasti. Kun työtahti lisääntyi äärimmilleen, mutta palkat eivät nousseet, spontaanin istumalakon ainekset olivat koossa lokakuussa 1946. Vähän yli viikon kestänyt lakko päättyi, kun maan hallitus asetti tehtaan työolojen tutkimuskomitean. Kireä työtahti puhutti työläisiä koko vuoden 1947, ja näin pohjustui kuuluisa Arabian lakko, kun työoloistaan valittamaan menneet uuniosaston työntekijät palasivat johdon puheilta irtisanomisilmoitukset kourassaan elokuussa 1948. Ammattiosasto pyysi SAK:lta uhkavaatimuslupaa, mutta sai suositukset työolojen tutkimisesta. Kun sitä oli tehty jo vuosia, mutta muutoksia ei ollut tapahtunut, SAK:n kanta tuntui pilkanteolta – ja oman liiton ja SAK:n koettiin pettäneen työntekijät. Lakko alkoi 27.9.1948.  SAK julisti lakon korpilakoksi ja 16.10. tehtaan ”lakosta vapaaksi”, avaten tien rikkurivärväykselle. Seuraavalla viikolla pamputtivat ratsupoliisit tehtaan portilla lakkolaisia ja heitä tukevia mielenosoittajia, ja lokakuun lopussa työnantaja aloitti lakkolaisten irtisanomisen sosialidemokraattisjohtoisen Fagerholmin hallituksen tuella ja tieten. Lakko lopetettiin tappiollisena 14.11.1948. Työnantaja piti yli kuudensadan työntekijän irtisanomisen voimassa – mustin listoin koetettiin estää työllistyminen muidenkin työnantajien palvelukseen – ja häädöt työsuhdeasunnoista alkoivat. 

Arabia oli julkisuuden valokiilassa syksyn 1948, ja Kuusela kuvaa tapahtumasarjan ammattiosastohistoriassa tarkasti ja monipuoliseen lähdeaineistoon perustuen. Tämä jakso johdantoineen ja seurauksien esittelyineen on kirjan laajin osuus. Esitys on vakuuttava ja ”sisältä päin” nähtynä myös selvästi toisenlainen kuin aihetta koskeva ay- ja muunkin historiankirjoituksen valtavirta. Siinä missä työmarkkinahistoriat näkevät poliittisen tai järjestöpoliittisen valtapelin, ammattiosastohistoria näkee työntekijöiden kamppailun ihmisarvostaan, työstään, toimeentulostaan ja työolosuhteistaan. Erityisesti tässä jaksossa ja katsannossa Kuuselan ammattiosastohistoria nousee avaamaan uuden näkökulman, joka huikeasti ylittää aikaisemmat ja yltää syvälliseksi, myös kohteena olevia ihmisiä ymmärtäväksi tutkimukseksi.

Kieli on kirjassa kauttaaltaan hyvää. Kokonaisuutena ottaen kirja painottuu hyvin keskeisiin muutoksiin sekä työntekijöiden, ammattiosaston että tehtaan vaiheissa. Pikkuvirheitä on sattunut esim. vuosiluvuissa, kuten aina käy.

Kuvitus tukee tarinan etenemistä sekä tehtaalla että vapaa-aikana. Tilastotiedot ja liitteet ovat  kohdallaan. Lähdeviitteistys on tarkkaa ja lähteitä on riittävästi.

Markku Kuuselan Kruunun tekijät on ilman muuta ammattiosastohistorioiden terävintä kärkeä.

 

Jyrki Helin

toimitsija, Helsinki