Kunniapalkinto tutkija Orvo Bogdanoffille. Palkinnon jakavat kirjastonhoitaja Raija Kangas ja professori Hannu Soikkanen. Kuva Alpo Väkevä, Työväenperinne ry.

Kunniapalkinto 2005 Orvo Bogdanoffille

Työväenperinne ry. on Paras Työväentutkimus –palkintoraadin esityksestä päättänyt perinteisen vuosittaisen palkitsemisen ohessa myöntää kirvesmiehenä toimineelle Orvo Bogdanoffille (s. 1937 Viipurissa) kunniapalkinnon tämän laajan kuvallisen viestinnän, erityisesti postikorttikulttuurin piirissä tutkijana suoritetun elämäntyön perusteella, joka työ edelleenkin jatkuu. Kunniapalkinto myönnetään nyt ensimmäisen kerran.

Palkinto myönnetään vain poikkeuksellisen ansioituneelle tutkijalle. Postikorttitutkija Orvo Bogdanoff on harrastustoiminnasta 1970-luvulla käynnistyneen tutkijanuransa aikana julkaissut lähes 400 artikkelia ja lehtikirjoitusta mitä erilaisimmissa koti- ja myös ulkomaisissa lehdissä ja ammattijulkaisuissa. Hän on julkaissut 10 tutkimusta ja 12 postikorttien ja valokuvien historiaa käsittelevää kirjaa. Kuvitustöitä Bogdanoff on tehnyt 23 lehdelle. Postikorttikulttuurin harrastajat ja –tutkijat tuntevat Bogdanoffin kuitenkin parhaiten  hänen laajasta näyttelytoiminnastaan: vuosina 1972-2004 hän on ollut mukana 163 näyttelyssä. Painettuja näyttelyluetteloita, joista useat ovat suomen ohella myös jollakin muulla kielellä tekstitettyjä, on ilmestynyt kaikkiaan 24 kappaletta.

Orvo Bogranoffin tutkijatoiminnassa postikortit ja valokuvat ovat olleet koko ajan keskeisimpänä tutkimuskohteena.  Tämän ohessa hän on tutkinut myös mm. postileimoja ja leimojen keräilijöitä ja postikorttitaiteilijoita. Bogdanoffin tutkimus- ja julkaisutoiminnan keskeisimpään aihepiiriin on kuulunut erityisesti työväenliike, rauhanliike, joulu ja muut vuotuistapahtumat.  Hän on tutkinut myös korttien kautta kansallisen identiteetin muotoutumista mm. Maamme-laulun kehityksen kautta. Bogdanoffin näkökulmassa ”alistettujen historia” on ollut keskiössä. Tutkijana hän on ollut avoimesti kantaa ottava, mutta samalla uusia näkökulmia avaava.

Harrastajatutkijana aloittanut Orvo Bogdanoff on jo vuosikymmeniä ollut suomalaisessa postikorttitutkimuksessa tienraivaajan osassa ja tärkeäksi koettu ammattilainen, jonka palveluksia niin poliittinen ja ammatillinen työväenliike kuin mitä erilaisimmat instituutiot SAK:sta kirjastolaitokseen ja valtioneuvoston kustannustoimintaan ovat käyttäneet. Ilman Orvo Bogdanoffin laaja-alaista ja moniulotteista tutkijantyötä – joka edelleen jatkuu – käsityksemme kuvallisesta, erityisesti postikortillisesta menneisyydestämme olisi merkittävästi nykyistä köyhempi.