Työväenliikkeen kirjaston kokoelmapolitiikka + Tarja Nikanderin opinnäytetyöt Työväenliikkeen kirjaston alkuvaiheilta

Tarja Nikander on tehnyt kaksi Työväenliikkeen kirjaston alkuvaiheisiin liittyvää opinnäytetyötä. Ne ovat osoittautuneet kantaviksi näihin päiviin saakka ja olleet hyvä perusta mm. kirjaston kokoelmapolitiittiselle ohjelmalle . Ne ovat ladattavissa myös Helsingin yliopiston Helda-julkaisuarkistosta.

 

Selvitys Työväenliikkeen kirjaston perustamisesta : lähtökohdat, toimintaperiaatteet ja tehtävät

 

Arkiston kokoelmasta itsenäiseksi kirjastoksi : työväenliikkeen kirjaston suunnitteluprosessin evaluointi

 

Työväenperinne – Arbetartradition ry hyväksyi kokouksessaan 29.10.2014 Työväenliikkeen kokoelmapoliittisen ohjelman.

Kokpol_TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA hyväksytty 29.10.2014

 

Kirjasto ottaa mielellään vastaan aineistoa, jota kirjaston kokoelmasta puuttuu. Suurten lahjoitusten vastaanottoa pyritään rajoittamaan tilojen ja henkilöstöresurssien puutteen vuoksi. Toivomme lahjoittajien tarkastavan Helka -tietokannasta aineistomme. Kirjastoon voi myös lähettää tarkastettavan listan aineistosta, jota toivotaan annettavan lahoituksena. 

 

Työväenliikkeen kirjaston logistinen prosessi eli kirjan kulku kirjastossa:

Työväenliikkeen kirjasto prosessikuvaus

Organisaation toimintaympäristön kehityksen seuraaminen:

Työväenliikkeen kirjasto toiminnan analyysi