Työväenliikkeen kirjaston logistisen prosessin kuvaus eli kirjan kulku kirjastossa

Lainaustoiminta asiakaspalveluprosessina on kirjaston ydinprosessi, johon kuuluu välitön asiakaspalvelu eli aineiston lainaus, palautus, kaukopalvelu, aineiston varaaminen ja tietopalvelu. Muissa logistisen prosessin osa-alueissa ei ole välitöntä yhteyttä asiakkaaseen, vaan toimintoja, jolla aineisto saatetaan asiakkaan käytettäväksi. Ne ovat välillisiä asiakaspalveluprosesseja.

Työväenliikkeen kirjaston logistinen prosessi