Kirjasto

Työväenliikkeen kirjasto on vuodesta 1987 toiminut Työväenperinne – Arbetartradition ry:n ylläpitämä tieteellinen kirjasto, jonka tehtävänä on toimia työväestön ja työväenliikkeen historian erikoiskirjastona.

Kokoelmat ja luettelot

Perustamisen yhteydessä kirjastoon on lahjoitettu Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston kirjastot lähes kokonaisuudessaan.

Kirja- ja pienpainatekokoelman tärkeimpiä osia ovat työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen järjestöjen aineistot, ideologinen kirjallisuus, henkilöhistoria, osuustoiminta, liiketoiminta ja työväenkulttuuri (näyttämötoiminta, musiikki, urheilu, sivistystyö, lehdistö ja kaunokirjallisuus). Kokoelmaan sisältyy myös mm. työelämää käsittelevää kirjallisuutta ja yleistä poliittista ja historiallista kirjallisuutta. Monografioita on n. 120 000 ja pienpainatteita n. 30 000. Lehtikokoelma muodostuu etupäässä työväenliikkeen järjestöjen lehdistä ja tieteellisistä aikakauslehdistä, nimekkeitä on n. 5000. Videokokoelmassa on pääosin suomalaista työväenliikettä käsitteleviä elokuvia, nimekkeitä on n. 180. Kirjastossa on myös erillinen venäjänkielisen kirjallisuuden ja lehtien kokoelma. Hankinta nykyisellään painottuu erityisesti yhteiskunta- ja historiatieteelliseen kirjallisuuteen ja tietysti työväestön ja työväenliikkeen historiaan liittyvään kirjallisuuteen eri tieteen aloilla.

Arkistoista lahjoitetut kokoelmat on osittain luetteloitu, luetteloiduista osista löytyy aakkoselliset ja/tai aiheenmukaiset kortistot. Perustamisen jälkeen hankittu tai uudelleen käsitelty materiaali on luetteloitu Helka-tietokantaan. Tietokannoissa on tällä hetkellä kirjallisuutta 60 000 ja lehtiä 3 500 nimekettä.

Eräistä kokoelman tärkeimmistä osista on julkaistu painetut luettelot. Näitä osia ovat internationaalit, osuustoiminta, Espanjan sisällissota, amerikansuomalainen kirjallisuus ja Työväen Arkistosta lahjoitettu venäjänkielinen kirjallisuus.

Työväenliikkeen kirjasto liittyi Helsingin yliopiston kirjaston Helka-tietokantaan vuonna 2001 ja samalla Helsingin yliopiston erilliskirjastoksi. Kirjastokorttina on Helsingin yliopiston käyttämä Helka-kortti.

Julkaisutoiminta

Kirjaston bibliografiatyön tuloksena on valmistunut neljä painettua suomalaista työväenliikettä ja työväenliikkeen tutkimusta esittelevää Työväen bibliografiaa. Artikkelien ja opinnäytteiden osalta tietoja on päivitetty säännöllisesti tietokantoihin.

Yhteistyössä pohjoismaisten sisarkirjastojen kanssa on julkaistu pohjoismaista työväenliikettä vierailla kielillä käsittelevien julkaisujen bibliografia. Kirjasto julkaisee muiden suomalaisten työväenperinnelaitosten kanssa Työväentutkimus-vuosikirjaa.