Kesän aukioloajat (Kesä- ja elokuussa)

Tiistai 11-16
Keskiviikko 11-16
Torstai 11-16
Perjantai 11-16
Heinäkuun kirjasto on suljettu!

Työväenperinnepäivä 2019

Vuosittaista Työväenperinnepäivää vietetään torstaina 7.3.2019 Työväenliikkeen kirjastossa klo 14.00 – 16.00.


VUODEN TYÖVÄENTUTKIMUS -PALKINNON JAKO

 • Tilaisuuden avaus
  • Työväenperinne ry:n varapuheenjohtaja Marita Jalkanen
  • lauluesitys: Harri Saksala
 • Vuoden Työväentutkimus -palkinnon julkistus
  • Vuoden Työväentutkimus -raadin puheenjohtaja VTT Arja Alho julkistaa palkinnon ja kertoo palkinnonjaon perusteista
  • Palkittujen puheenvuorot
  • lauluesitys: Harri Saksala
 • Kahvi- ja kakkutarjoilu

Tervetuloa!


Työväenperinne – Arbetartradition ry palkitsee vuosittain erityisen ansiokkaaksi katsomansa työväestöä, sen elämää, kulttuuria, historiaa, järjestöelämää ja muuta toimintaa käsittelevän teoksen. Joka toinen vuosi palkittavana on akateemisten ammattitutkijoiden kirjoittama teos; joka toinen vuosi, näin myös tänä vuonna, muiden tutkijoiden laatima esitys, jonka ei edellytetä täyttävän yliopistotasoisten tutkimusten kriteerejä. Palkinnon myöntää Työväenperinne ry ja palkintoa tukevat ajatuspajat Kalevi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi.

Valinnan suorittaa vuosittain koottava Vuoden työväentutkimus -palkintoraati. Valintaa tehdessään raati kiinnittää huomiota teoksen kiinnostavuuteen, uuteen näkökulmaan, tarkastelumetodeihin, tunnelmaan sekä kokonaisuuteen. Palkinnon tarkoituksena on tukea ja kannustaa työväestön laaja-alaista, oppiainerajat ylittävää akateemista tutkimusta samoin kuin tutkijapiirien ulkopuolella olevien kansalaisten aktiivista harrastusta työväentutkimuksen kirjallisella saralla.

Vuonna 2019 palkintoraatiin kuuluvat puheenjohtaja VTT Arja Alho ja jäseninä OTT Pentti Arajärvi, FM Esa Lahtinen, FM Eeva-Liisa Oksanen, VTM Ari-Matti Näätänen, FM Pete Pesonen, YTT Jukka Pietiläinen, ja FT Irma Tapaninen. Raadin sihteerinä toimii YTM Raija Kangas. Raadilla on arvioitavana 47 vuosina 2017 ja 2018 ilmestynyttä teosta. Tänä vuonna palkittavana ovat vuonna 2017 ja 2018 ilmestyneet ei-ammattitutkijoiden (ei-väitöstutkimukset) teokset.

Työväentutkimus 2018

Työväentutkimus 2018 -vuosikirjan teemana Muistovuosi 1918

Työväentutkimus 2018 sisältää seuraavat artikkelit:

– Anu Lahtinen: Sankarillinen yksimielisyys. Hyvinkään villatehtaan lakon paikalliset, kansalliset ja kansainväliset yhteydet (vertaisarvioitu)
– Ville Okkonen: Ensimmäisen tasavallan jälkijyrinät ja jatkuvuudet koululaitoksessa (vertaisarvioitu)
– Pete Pesonen: Tehdastyön harmaa vyöhyke. Firabelityöt työntekijöiden ja työnjohtajien näkökulmasta 1940-luvun lopulta 1990-luvun alkuun (vertaisarvioitu)
– Vappu Ikonen & Juha Tarkka: Punaisen Suomen Pankin rahapolitiikka
– Mikael Korhonen: Kansankoulunopettaja Kalle Korhonen ja avunanto valtiopetokseen 1918

Työväentutkimus sisältää myös mielipidekirjoituksia, pro gradu -opinnäytteiden esittelyjä, kirja-arvioita ja kuulumisia työväen perinnelaitoksista.

Työväentutkimus ilmestyy painettuna 9.11.2018. Hinta on 12 €.

Työväentutkimuksen digitaalinen versio on avoimesti saatavilla Helda-julkaisuarkistosta joulukuussa 2018.

Tilaukset
perinne@tyovaenperinne.fi

Lisätietoja
toimitussihteeri Alpo Väkevä, alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi