Työväenliikkeen kirjaston digitointiprojekti

Työväenliikkeen kirjasto on aloittanut työväenliikkeen historiaa käsittelevien vanhojen pienpainatteiden digitointi- ja tallentamisprojektin yhteistyössä Helsingin yliopiston kirjaston kanssa. Kirjaston digitoima aineisto luetteloidaan HELDA-tietokantaan.

Kirjaston pienpainatekokoelmaan sisältyy mm. Suomen ja kansainvälisen työväenliikkeen historiaa sekä aateperintöä, ammattiyhdistysliikettä, filosofiaa, sosiaalidemokratiaa, kommunismia, sosialismia, marxismia ja bolshevismia käsittelevää aineistoa.

Olemme aloittaneet digitoimisen Suomen sisällissodan hauraasta pienpainateaineistosta. Se on vapaasti luettavana verkossa. Käy tutustumassa!

Työväenliikkeen kirjaston digitaalinen arkisto
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/139700
tai https://helda.tyovaki.fi (lyhyempi linkki yllä olevaan osoitteeseen)