Kirjaston apurahahankkeita

Työväenliikkeen kirjasto on toteuttanut monia hankkeita Työväenperinne ry:n saamalla projektirahoituksella, jonka turvin on pystytty kehittämään kirjaston palveluita ja saatu erikoiskokoelmia digitoitua, tietokantoihin sekä käytettäväksi.

Työväenlehtien digitointi

Palkansaajasäätiö on tukenut vuosina 2016–2021 työväensanomalehtien digitointia. Hankkeessa on digitoitu Suomen sosialidemokraatti ja Kansan uutiset edeltäjineen vuoteen 1966 saakka https://digi.kansalliskirjasto.fi -palveluun.

Työväenliikkeen kirjaston talousbibliografia

Työväenliikkeen kirjaston talousbibliografia on valmistunut Palkansaajasäätiön tuella. Bibliografia sisältää Suomen työväenliikkeen piirissä tuotettuja taloutta käsitteleviä monografioita ja muita Suomessa julkaistuja työväenliikkeen talousajattelua käsitteleviä kirjoja. Työväenliikkeen piiriin kuuluvien julkaisuiden osalta bibliografia sisältää henkilöiden ja yhteisöjen monografioita. Työväenliikkeen talousajattelua kuvaavia teoksia ovat julkaisseet esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Bibliografia sisältää aineistoa työväenliikkeen varhaisista vaiheista, 1890-luvulta, vuoteen 2020 saakka. Bibliografian tekemisen rahoitti Palkansaajasäätiö vuosina 2020–2021, ja bibliografian laati Martti Niura Työväenliikkeen kirjastossa.
http://hdl.handle.net/10138/329061

Työväenliikkeen kirjaston osuustoimintakokoelman luettelointi ja digitointi

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kirjaston pohjalta on muodostettu Työväenliikkeen kirjaston osuustoimintakokoelma, joka käsittää noin 4 000 julkaisua. Se sisältää kattavasti suomalaista edistysmielistä osuustoimintaliikettä ja ulkomaisia osuustoimintaliikkeitä käsittelevää kirjallisuutta. Suurin osa aineistosta on julkaistu vuosien 1900 ja 1950 välillä. Kokoelma on ainutlaatuinen osuustoiminnan historiasta kiinnostuneille. Sitä täydennetään myös uudemmalla kirjallisuudella. Kotimainen aineisto on pääosin luetteloitu Helkaan ja Finnaan ja ulkomaisen aineiston luettelointi käynnistyy vuonna 2021. Kuluttajaosuustoiminnan säätiö on rahoittanut kokoelman (Helkassa sijaintitietona TYL OSU) luettelointi- ja kuvailutyötä kirjastotietokantoihin vuosina 2018, 2019 ja 2021.

Työväenjärjestöjen julkaisut ennen vuotta 1939: digitoitu kokoelma

Riihi säätiö on rahoittanut kumppanuusavustuksella työväenyhdistysten varhaisten julkaisujen digitointihanketta vuosina 2019–2021.
Digitoidut e-aineistot ovat vapaasti käytettävissä Helda-julkaisuarkistossa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/305896.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustukset työväenkulttuurihankkeille

Työväenperinne ry on saanut OKM:n kulttuuri- ja taidepoliittiselta osastolta projektirahoitusta työväenkulttuurihankkeisiin, joita on toteutettu yhteistyössä Työväenliikkeen kirjaston, Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kanssa. Erityisavustuksilla on mm. digitoitu julisteita ja Työväenliikkeen kirjaston vanhoja pienpainatteita.

Yrjö Sirolan säätiön tuki

Yrjö Sirolan säätiö on rahoittanut sosialistisen filosofian ja teorian kokoelman luettelointia Helka-tietokantaan. Säätiö on myös rahoittanut joidenkin erikoiskokoelmien luetteloiden digitointia. Näitä ovat Otto Wille ja Hertta Kuusisen kirjasto sekä Raoul Palmgrenin kirjastoluettelo.

Muita digitointihankkeita

Kansan Sivistysrahasto on tukenut kirjaston vanhojen kokoelmien digitointihankkeita ja luettelointia kirjastotietokantoihin.