Kokoelmat

Kirjastossa on noin kolme hyllykilometriä valikoitua työväenliikkeeseen ja sen historiaan, aatteisiin, työelämään ja työväen harrastuksiin sekä yhteiskuntaan liittyvää kirjallisuutta monilta eri tieteen aloilta. Monografioita on noin 120 000 ja pienpainatteita noin 30 000. Lehtikokoelma muodostuu etupäässä työväenliikkeen järjestöjen lehdistä ja tieteellisistä aikakauslehdistä, nimekkeitä on noin 5 000. Kokoelmissa on lisäksi elokuvia ja musiikkia. Kokoelmia kartutetaan ostoin, jatkotilauksin, vaihdoin ja lahjoituksin.

Kirjaston kokoelmapolitiikka ja siihen liittyvät hankinta-alueet:
Työväenliikkeen kirjaston kokoelmapolitiikka (pdf)

Työväenliikkeen kirjaston painettujen kokoelmien tärkeimpiä osia ovat:

 • työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen järjestöjen aineistot
 • filosofinen ja ideologinen kirjallisuus
 • työväenkulttuuri (näyttämötoiminta, musiikki, urheilu, sivistystyö, lehdistö ja kaunokirjallisuus)
 • työelämää käsittelevä kirjallisuus
 • poliittinen, historiallinen ja yhteiskuntatieteellinen kirjallisuus
 • henkilöhistoria
 • paikallishistoria
 • talous- ja sosiaalihistoria
 • osuustoiminta

Arvokkaita ja harvinaisia kokoelmia ovat mm.

 • työväenliikkeen alkuaikojen julkaisut
 • Amerikan siirtolaisten varhaiset julkaisut
 • kansainvälisten internationaalien julkaisut
 • Suomen sisällissotaa käsittelevä kokoelma

Suurin osa kokoelmista on lainattavissa Helka-kortilla, poikkeuksena käsikirjastoon ja vitriineihin siirretty aineisto sekä lehdet.

Voit tutustua kirjaston lyhennettyyn luokituskaavioon ao. linkin kautta. Se antaa tarkemman kuvan kokoelman sisällöstä.

Lahjoitukset

Kirjasto vastaanottaa lahjoituksina sellaista aineistoa, joka puuttuu kokoelmista ja sopii kirjaston kokoelmapolitiikkaan. Lahjoittajia pyydetään tarkistamaan Helkasta (http://helsinki.fi/helka), ovatko kirjat jo Työväenliikkeen kirjastossa, tai laatimaan lista kirjoista ennen lahjoittamista.

Lahjoitetut kirjat siirtyvät Työväenliikkeen kirjaston omistukseen, ja kirjasto päättää niiden tulevasta säilyttämisestä. Lahjoittajien nimet julkaistaan toimintakertomuksessa, jos siihen on saatu lupa. Ota yhteyttä lahjoitusasioissa kirjastonhoitajaan (ks. yhteystiedot).