Erikoiskokoelmat

Kirjaston digitaalinen arkisto

Työväenliikkeen kirjaston kokoelman vanhoja pienpainatteita (mm. sisällissodan 1918 aineistoa) on digitoitu avoimeen Helda-julkaisuarkistoon. Tietokantaan on rinnakkaistallennettu myös uudempaa tutkimusta.

Käy tutustumassa kirjaston digitaaliseen arkistoon Heldassa!


Internationaalit

Internationaalit ovat kansainvälisiä sosialististen järjestöjen kokousjulkaisuja.

Kokoelmasta on julkaistu painettu kokoelmaluettelo 1990. Voit lukea sen digitoituna Heldasta. Luettelossa on viitteitä runsaat 400 ja ne ovat systemaattisessa järjestyksessä internationaaleittain ja kokouksittain. Painettuun luetteloon liittyy myös tekijähakemisto sekä painettujen lehtien luettelo.

Työväenliikkeen kirjaston Internationaali-kokoelman painetut julkaisut löytyvät Helka-tietokannasta sijaintihaulla ”TYL Internationaalit”. Osa julkaisuista on digitoitu Heldaan Työväenliikkeen kirjaston Internationaalit -alakokoelmaan.


Osuustoimintakokoelma

Työväenliikkeen kirjaston osuustoimintakokoelma perustuu kirjastossa säilytettävään Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kirjaston kokoelmaan. Kokoelma sisältää kattavasti suomalaista edistysmielistä osuustoimintaliikettä, ja sen lisäksi myös ulkomaista osuustoiminta-aineistoa.

Kokoelmasta on julkaistu painettu kokoelmaluettelo 1991. Teos sisältää 3,585 viitettä julkaisuihin, jotka ovat ilmestyneet 1900-1950 -luvuilla.

Osuustoimintakokoelmaa on täydennetty myöhemmin uudemmalla kirjallisuudella. Suurin osa kotimaisista ja uudemmista julkaisuista löytyy Helka-tietokannasta sijaintihaulla ”TYL OSU”.

Kokoelma on luetteloitu lainattavaksi Helka-tietokantaaan Kuluttajaosuustoiminnan säätiön tuella.


Ameriikka-kokoelma

Työväenliikkeen kirjaston Ameriikka-kokoelma sisältää Yhdysvalloissa julkaistuja amerikansuomalaisten kirjoittamia teoksia 1900-luvun alkupuolelta. Julkaisuissa käsitellään pääsääntöisesti työväestön silloisia oloja, ja niiden ajatusmaailma on työväenhenkinen. Kokoelmassa on 328 nimekettä, joista aikakauslehtiä on 32 nimekettä.

Ameriikka-kokoelmasta on julkaistu painettu kokoelmaluettelo 1991. Voit lukea sen digitoituna Heldasta.


Espanjan sisällissota

Madrid. 6 de Noviembre de 1936. Aprendiendo el manejo del fusil. (Kuva: Kansan Arkisto)
Madrid. 6 de Noviembre de 1936. Aprendiendo el manejo del fusil. (kuva: Kansan Arkisto)

Espanjan sisällissota -kokoelman julkaisut kuvaavat Espanjan sisällissotaa (1936-1939) lähinnä tasavaltalaisten kannalta. Mukana on muun muassa eri maista tulleitten vapaaehtoisten kuvauksia sodasta, sodan kokeneitten naisten muistelmia, kuvauksia Francon joukkojen hirmuteoista ja taideaarteiden tuhoamisesta sekä kansainvälisten parlamentaarikkojen ja avustusjärjestöjen edustajien raportteja tilanteesta. Kokoelmissa on myös monia Espanjan presidentin Manuel Azanan ja pääministerin Juan Negrinin puheita. Suomalaisten Olavi Karpalon ja Carl von Haarmanin teokset kuvaavat kokemuksia Francon joukoissa. Teoksista suurin osa on peräisin Espanjan tasavaltalaishallituksen Helsingin lähetystöstä sekä yksityishenkilöiltä, esimerkiksi Niilo Wälläriltä, Leo Rosenthalilta, Jenny Pajuselta ja Cay Sundströmiltä.

Kokoelmaan luetteloidut julkaisut löytyvät Helkasta sijaintihaulla ”TYL 323.2 (460)”.

Espanjan sisällissotaa käsittelevää arkistomateriaalia löytyy Työväen Arkistosta ja Kansan Arkistosta. Kansan Arkistosta esimerkiksi Jenny Pajusen ja Paavo Koskisen henkilöarkistoista. Työväen Arkistosta esimerkiksi Sosialidemokraattisen Naisliiton ja Sosialistisen Internationaalin arkistoista. Molemmissa arkistoissa on myös aihepiiriin liittyviä julisteita, valokuvia ja postikortteja.

Kokoelmasta on julkaistu painettu kokoelmaluettelo 1991. Voit lukea sen digitoituna Heldasta.


Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kokoelmat

Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston vanhat kirjakokoelmat ovat vain osittain luetteloitu Helka-tietokantaan. Ne löytyvät aiheenmukaisesti luokitettuina erillisinä kokoelmina kirjaston perältä isosta salista.


Slavica-kokoelma

Työväenliikkeen kirjaston venäjänkielisen kirjallisuuden ja lehtien kokoelman julkaisut ovat peräisin Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjastoista. Kokoelman siirto Kansalliskirjaston Slavica-kokoelmaan on käynnissä.

Virtanen, Anneli. Työväen Arkisto: Slaavilaisen Kokoelman Luettelo = Catalogue of the Slavonic Collection = Ukazatel’ Slavjanskogo Sobranija. Helsinki: Neuvostoliittoinstituutti, 1986 = http://hdl.handle.net/10138/153379


Työsuojelurahaston kokoelma

Työväenliikkeen kirjasto on toiminut Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimusraporttien lainaavana päätekirjastona vuodesta 2016 lähtien. Kokoelmassa on uutta työsuojelua ja työelämää koskevaa tutkimusta.

Raportit löytyvät Helkasta sijaintihaulla ”TYL TSR” ja fyysisesti kirjaston perältä isosta salista Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjakokoelmien välistä.

Avoimesti julkaistuista tutkimuksista löytyy myös PDF-versio Heldasta.


Otto Wille ja Hertta Kuusisen kirjasto

Työväenliikkeen kirjasto sai vuonna 2011 lahjoituksena Rakennusliiton Siikaranta-opistolla säilytyksessä olleen Otto Wille ja Hertta Kuusisen säätiön kirjaston. Kirjasto on valikoima Hertta ja Otto Wille Kuusisen ja Armas Äikiän henkilökohtaisia kirjakokoelmia sekä muita lahjoituksia. Kokoelmien yhteenlaskettu koko on noin 3 000 nimekettä, ja ne ovat käytettävissä Työväenliikkeen kirjastossa. Otto Wille ja Hertta Kuusisen kirjastojen luettelot on digitoitu Heldaan.

Luetteloidun aineiston lisäksi kokoelmaan kuului noin 900 luetteloimatonta nidettä kaunokirjallisuutta.


Miina Sillanpää -digitaalinen kokoelma

Miina Sillanpään julkaisuja sisältävä kokoelma on digitoitu Helda-julkaisuarkistoon Kansan Sivistysrahaston tuella, Miina Sillanpään säätiön ja perikunnan luvalla.

Ne ovat luettavissa Heldassa.


Raoul Palmgrenin kirjasto

Raoul Palmgrenin kirjasto on hajautettu osaksi kirjaston kokoelmia. Alkuperäiset Palmgrenin kotikirjaston hankintaluettelot ovat digitoituna luettavana Heldassa.


Muita erikoiskokoelmia ovat:

  • Yrjö Kallisen kokoelma
  • Atos Wirtasen Nietzsche-kokoelma
  • J.W. Kedon kokoelma
  • Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen opintokirjasto
  • SKP:n Koskelankylän työväenyhdistyksen kirjasto