Erikoiskokoelmat

Työväenliikkeen kirjaston Helda-kokoelma

Kokoelman vanhoja pienpainatteita on digitoitu Helsingin yliopiston avoimeen Helda-julkaisuarkistoon Työväenliikkeen kirjaston Työväki-kokoelmaan (http://helda.tyovaki.fi).

Heldaan on rinnakkaistallennettu myös uudempaa tutkimusta.


Internationaalit

Kuva painetusta kokoelmaluettelosta Internationaalit

Internationaalit ovat kansainvälisiä sosialististen järjestöjen kokousjulkaisuja.

Kokoelmasta on julkaistu painettu kokoelmaluettelo, joka on digitoitu Heldaan:
Internationaalit : kokoelmaluettelo. Työväenperinne – Arbetartradition ry, 1990.

Työväenliikkeen kirjaston Internationaali-kokoelman painetut julkaisut löytyvät Helka-tietokannasta sijaintihaulla ”TYL Internationaalit”. Osa julkaisuista on digitoitu Heldaan Työväenliikkeen kirjaston Internationaalit -alakokoelmaan.


Osuustoimintakokoelma

Kuva painetusta Osuustoimintakokoelma-luettelosta

Työväenliikkeen kirjaston osuustoimintakokoelma perustuu Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kirjaston kokoelmaan. Kokoelma sisältää kattavasti suomalaista edistysmielistä osuustoimintaliikettä, ja sen lisäksi myös ulkomaista osuustoiminta-aineistoa.

Kokoelmasta on julkaistu painettu luettelo (digitoituna Heldassa):
Osuustoimintakokoelma : kokoelmaluettelo. Työväenperinne – Arbetartradition ry, 1990. 
Luettelo sisältää 3,585 viitettä julkaisuihin, jotka ovat ilmestyneet 1900-1950 -luvuilla.

Osuustoimintakokoelmaa on täydennetty myöhemmin uudemmalla kirjallisuudella. Suurin osa kotimaisista ja uudemmista julkaisuista löytyy Helka-tietokannasta sijaintihaulla ”TYL OSU”.

Kokoelma luetteloidaan lainattavaksi Helka-tietokantaaan Kuluttajaosuustoiminnan säätiön tuella.


Ameriikka-kokoelma

Kuva painetusta Ameriikka-kokoelmaluettelosta

Työväenliikkeen kirjaston Ameriikka-kokoelma sisältää Yhdysvalloissa julkaistuja amerikansuomalaisten kirjoittamia teoksia 1900-luvun alkupuolelta. Julkaisuissa käsitellään pääsääntöisesti työväestön silloisia oloja, ja niiden ajatusmaailma on työväenhenkinen. Kokoelmassa on 328 nimekettä, joista aikakauslehtiä on 32 nimekettä.

Ameriikka-kokoelmasta on julkaistu painettu kokoelmaluettelo, joka on digitoituna Heldassa.
Ameriikka: amerikansuomalaista kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa / Työväenperinne – Arbetartradition, Helsinki 1991.


Espanjan sisällissota -kokoelma

Kuva Espanja 1936 -1939 -kokoelmaluettelosta

Espanjan sisällissota -kokoelman julkaisut kuvaavat Espanjan sisällissotaa (1936-1939) lähinnä tasavaltalaisten kannalta. Mukana on muun muassa eri maista tulleitten vapaaehtoisten kuvauksia sodasta, sodan kokeneitten naisten muistelmia, kuvauksia Francon joukkojen hirmuteoista ja taideaarteiden tuhoamisesta sekä kansainvälisten parlamentaarikkojen ja avustusjärjestöjen edustajien raportteja tilanteesta. Kokoelmissa on myös monia Espanjan presidentin Manuel Azanan ja pääministerin Juan Negrinin puheita. Suomalaisten Olavi Karpalon ja Carl von Haarmanin teokset kuvaavat kokemuksia Francon joukoissa. Teoksista suurin osa on peräisin Espanjan tasavaltalaishallituksen Helsingin lähetystöstä sekä yksityishenkilöiltä, esimerkiksi Niilo Wälläriltä, Leo Rosenthalilta, Jenny Pajuselta ja Cay Sundströmiltä.

Kokoelmaan luetteloidut julkaisut löytyvät Helkasta sijaintihaulla ”TYL 323.2 (460)”.

Kokoelmasta on julkaistu painettu kokoelmaluettelo, joka on digitoituna Heldassa:
Espanja 1936-1939 : Espanjan sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa / Työväenperinne – Arbetartradition ry, Helsinki 1991.

Espanjan sisällissotaa käsittelevää arkistomateriaalia löytyy Työväen Arkistosta ja Kansan Arkistosta. Kansan Arkistosta esimerkiksi Jenny Pajusen ja Paavo Koskisen henkilöarkistoista. Työväen Arkistosta esimerkiksi Sosialidemokraattisen Naisliiton ja Sosialistisen Internationaalin arkistoista. Molemmissa arkistoissa on myös aihepiiriin liittyviä julisteita, valokuvia ja postikortteja.


Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kokoelmat

Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston vanhat kirjakokoelmat ovat vain osittain luetteloitu Helka-tietokantaan. Ne löytyvät aiheenmukaisesti luokitettuina erillisinä kokoelmina kirjaston perältä isosta salista.


Slavica-kokoelma

Työväenliikkeen kirjaston venäjänkielisen kirjallisuuden ja lehtien kokoelman julkaisut ovat peräisin Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjastoista. Kokoelman siirto Kansalliskirjaston Slavica-kokoelmaan on käynnissä.

Virtanen, Anneli. Työväen Arkisto: Slaavilaisen Kokoelman Luettelo = Catalogue of the Slavonic Collection = Ukazatel’ Slavjanskogo Sobranija. Helsinki: Neuvostoliittoinstituutti, 1986 = http://hdl.handle.net/10138/153379


Työsuojelurahaston kokoelma

Työväenliikkeen kirjasto on toiminut Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimusraporttien lainaavana päätekirjastona vuodesta 2016 lähtien. Kokoelmassa on uutta työsuojelua ja työelämää koskevaa tutkimusta.

Raportit löytyvät Helkasta sijaintihaulla ”TYL TSR” ja fyysisesti kirjaston perältä isosta salista Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjakokoelmien välistä.

Avoimesti julkaistuista tutkimuksista tallennetaan PDF-versio Heldaan, ellei raportti löydy jo muusta julkaisuarkistosta pysyvällä verkko-osoitteella. Sähköiset versiot on linkitetty ja luetteloitu Helkaan omaksi kokoelmakseen.


Otto Wille ja Hertta Kuusisen kirjasto

Työväenliikkeen kirjasto sai vuonna 2011 lahjoituksena Rakennusliiton Siikaranta-opistolla säilytyksessä olleen Otto Wille ja Hertta Kuusisen säätiön kirjaston. Kirjasto on valikoima Hertta ja Otto Wille Kuusisen ja Armas Äikiän henkilökohtaisia kirjakokoelmia sekä muita lahjoituksia. Kokoelmien yhteenlaskettu koko on noin 3 000 nimekettä, ja ne ovat käytettävissä Työväenliikkeen kirjastossa. Otto Wille ja Hertta Kuusisen kirjastojen luettelot on digitoitu Heldaan.

Luetteloidun aineiston lisäksi kokoelmaan kuului noin 900 luetteloimatonta nidettä kaunokirjallisuutta.


Miina Sillanpää -digitaalinen kokoelma

Miina Sillanpään julkaisuja sisältävä kokoelma on digitoitu Helda-julkaisuarkistoon Kansan Sivistysrahaston tuella, Miina Sillanpään säätiön ja perikunnan luvalla.

Kokoelma Heldassa.


Raoul Palmgrenin kirjasto

Raoul Palmgrenin kotikirjaston alkuperäiset käsinkirjoitetut luettelot ovat digitoituina luettavana Heldassa.


Atos Wirtasen Nietzsche-kokoelma

Atos Wirtasen Nietzsche-kokoelma sisältää sekä Friedrich Nietzschen omaa tuotantoa että hänen elämäänsä ja ajatteluaan käsitteleviä teoksia. Kokoelmassa on yhteensä 67 nidettä 1800-luvun lopulta 1970-luvulle ulottuvalta ajanjaksolta. Pääosin teokset ovat saksankielisiä ja ajoittuvat 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille.

Kokoelma on kuulunut kirjailijalle, poliitikolle ja toimittajalle Atos Wirtaselle (1906–1979), joka toimi urallaan muun muassa Ny tidin päätoimittajana ja Sosialistisen Yhtenäispuolueen puheenjohtajana. Kirjailijana Wirtanen tuli tunnetuksi filosofisista aforismiteoksistaan ja tutkielmistaan, joihin hän ammensi vaikutteita muun muassa Nietzscheltä. Kokoelman aineisto on saatavilla vain lukusalikäyttöön.


Muita erikoiskokoelmia ovat:

  • Yrjö Kallisen kokoelma
  • J.W. Kedon kokoelma

Työväenyhdistysten kirjastoja

Työväenliikkeen kirjasto on saanut SKP:n Koskelankylän työväenyhdistyksen kirjaston lahjoituksena 15.1.1988. Kyseinen työväenyhdistys täytti 100 vuotta vuonna 2010. (Kivimäki, Antti. Waloa 100 Vuotta. [Oulu]: [Walo], 2010.) Kirjakokoelma on ollut yhdistyksen jäsenille ja 1970-luvulla kaikille kyläläisille lainattavissa. Lainakirjasto lopetti toimintansa 1980-luvun alussa Koskelankylän työväentalolla. Kirjakokoelma on sijoitettu kaappeihin lähelle lainaustiskiä. Sen koko on noin 1500 nimekettä ja se sisältää aineistoa 1800-luvulta lähtien. 

Työväenliikkeen kirjastossa on myös luetteloimaton Helsingfors svenska arbetarföreningenin vanha kirjakokoelma sekä Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen opintokirjasto.