Linkit

Kotimainen työväen muistitieto

Arjenhistoria (arjenhistoria.fi)

Arjenhistoria on Työväenmuseo Werstaan, Työväen Arkiston, Kansan Arkiston, Tekniikan museon, Sähkömuseo Elektran, Helsingin yliopistomuseon, Päivälehden museon, Suomen siirtolaisuusmuseon ja Kultamuseon yhteinen verkkoportaali. Se sisältää laajat esine- ja valokuvakokoelmat liittyen työelämän, teollisuuden, tekniikan, tieteen, korkeakouluopetuksen historian, työväenliikkeen ja sosiaalihistorian aihepiireihin.

Kansan Arkisto (kansanarkisto.fi)

Kansan Arkisto on vuonna 1945 perustettu Suomen vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto, joka tallentaa kokoelmiinsa järjestöjen ja yksityishenkilöiden asiakirjallista historiaa.

Työväen Arkisto ja Työväen Muistitietotoimikunta (tyark.fi)

Työväen Arkisto on vuonna 1909 perustettu sosialidemokraattisen työväenliikkeen ja palkansaajaliikkeen keskusarkisto, jonka tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien oman toimialansa yksityisten asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, edistää niiden tutkimusta ja kehittää edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä käytäntöjään.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (thpts.fi)

Työväenkirjaston ystävät ry (tyovaenkirjastonystavat.fi)

Työväenkirjaston ystävät ry on kirjaston ystäväyhdistys, joka osallistuu kirjaston tilaisuuksien ja luentojen järjestämiseen ja organisointiin. Ystävät järjestävät myös Stadin työväenkirjallisuuspäivät kirjaston tiloissa.

Työväenliikkeen 100 itsenäisyyden vuotta (tyovaenliike.fi)

Työväenmuseo Werstas (werstas.fi)

Työväentutkimus Vuosikirja (tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus)

Työväentutkimus Vuosikirja on työväestöä ja yhteiskunnallisia aiheita käsittelevä tieteellinen julkaisu, joka sisältää muun muassa artikkeleita, mielipidekirjoituksia, opinnäyte-esittelyjä ja kirja-arvioita. Julkaisulla on käytössä Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus, ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1.

Työväki (tyovaki.fi) (c Raija Kangas, Opinnäytetyö, ei päivitetä)

Kansainvälinen työväen muistitieto

International Association of Labour History Institutions (ialhi.org)

International Institute of Social History (iisg.amsterdam)

Marxists Internet Archive (marxists.org/suomi/index.htm)