Palvelut

Lainauspalvelut

Kirjaston julkaisuja voi lainata Helka-kortilla.

Kaukolainaus

Kaukolainatilaukset muualle Suomeen Työväenliikkeen kirjastosta tulee pyytää paikallisesta kirjastosta. Työväenliikkeen kirjasto tilaa tarvittaessa kaukolainoja muualta. Kaukopalvelu on maksullista

Hankintaehdotukset

Voit tehdä hankintaehdotuksia kirjaston kokoelmiin hankintaehdotuslomakkeella tai sähköpostitse kirjasto@tyovaenperinne.fi

Tietopalvelut

Voit lähettää kirjaston kokoelmia koskevia tiedusteluja ja tiedonhakupyyntöjä kirjaston päivystäjälle: kirjasto@tyovaenperinne.fi

Lukupaikat

Lukupaikkoja lehtien ja käsikirjastoaineistojen lukua varten tai muuhun työskentelyyn löytyy kokoelmien lomasta ja lukusalista.  

Langaton verkko

Kirjastossa on langaton asiakasverkko, jonka salasanan saat asiakaspalvelusta.

Bibliografiat ja digitointi

Työväenliikkeen kirjaston verkkosivuille kootaan kirjallisuusluetteloita ja linkkejä alan julkaisijoihin. Projektiapurahoilla digitoidaan kokoelmien tekijänoikeuksista vapaita aineistoja.

Tilapalvelut

Mahdollisuutta vuokrata kirjaston tiloja kirjastossa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai kokouksia varten sekä muuta kuin kirjastopalveluihin liittyvää tilojen käyttöä voi tiedustella kirjastonjohtajalta. Tilapalvelut on tarkoitettu Työväenliikkeen kirjaston toimintaan liittyville tahoille. Kuvaaminen kirjaston tiloissa elokuvia tai kaupallisia tarkoituksia varten on sovittava erikseen ja se on maksullista.

Uutiskirje

Työväenliikkeen kirjasto lähettää uutiskirjeen noin 10 kertaa vuodessa sähköpostitse kirjaston tiedotuksen osoitelistalle ilmoittautuneille perinne@tyovaenperinne.fi . Uutiskirjeen avulla saat tietoa kirjaston aineistoista, hankkeista ja tapahtumista.

Kirjastopalvelusopimukset

Työväenperinne ry:n kanssa voi solmia sopimuksen Työväenliikkeen kirjaston kirjasto-, digitointi- tai julkaisutoimintaan liittyvistä lisäpalveluista. Tällainen sopimus on voimassa Työsuojelurahaston kanssa, jonka rahoittamien tutkimusraporttien (painettujen ja sähköisten) päätekirjastona Työväenliikkeen kirjasto toimii. Maksullisista sopimuspalveluista saa lisätietoa kirjastonjohtajalta (ks. yhteystiedot).

Työväenkirjaston ystävät ry

Työväenkirjaston ystävät -yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsenlomakkeen kirjastossa. Työväenkirjaston ystävät järjestävät tapahtumia kirjastossa. Tutustu kirjaston ystäviin heidän kotisivuillaan: www.tyovaenkirjastonystavat.fi