Kansan Elokuvien ja Allotria-Filmin elokuvien käyttöoikeudet

Merkittävä kokonaisuus työväenliikkeen elokuvien joukossa on Kansan Elokuva r.y:n (1946 – 1948), Kansan Elokuva Oy:n (1948 – 1955) ja Allotria Filmi Oy:n (1955 – 1962) tuotanto. Kaiken kaikkiaan Kansan Elokuva Oy ja Allotria Filmi Oy tuottivat toimintansa aikana 267 elo­kuvaa.

Elokuvista ja niiden tuotantoyhtiöstä saat lisätietoa filmografiasta:
Tanskanen, Petri. Työväen arjesta juhlaan: Kansan Elokuvan ja Allotria Filmin tuotanto 1945-1962 : Filmografia. Helsinki: Työväenperinne, 1996.

Elokuvat kuvaavat muun muassa sodanjälkeisen yhteiskunnan jälleenrakentamista ja teollistumista, pientilojen muodostamista ja ammattiyhdistysliikkeen vahvistumista (esimerkkinä elokuva Suomi maksaa (1951), joka käsitteli sotakorvausteollisuutta). Kansan Elokuvan perustamisen taustalla voidaan nähdä osaltaan työväenliikkeen oma elokuvatuotanto 1920- ja 1930-luvuilla. Kansan Elokuva ry:n toiminnan suuntaviivoiksi määriteltiin työväen elokuvateattereiden ja kaikkien työväenjärjestöjen palvelu elokuvia vuokraamalla ja kaitafilmikoneita hankkimalla sekä oman filmituotannon aloittaminen.

Järjestöelokuvien lisäksi mainokset, kulttuuriaiheet ja sosiaaliset katsaukset olivat yleisiä. Vuonna 1955 alkoi ajankohtaisten, mutta viihteellisten ”Ajan kuvastin” -katsausten valmistaminen. Myös esimerkiksi elokuvaaja Erik Blombergin pitkiä elokuvia tuotettiin. Elokuvia esitettiin työväenyhdistysten elokuvateattereiden lisäksi ympäri Suomea muissakin teattereissa. Allotria Filmi Oy:n ja Kansan Elokuva r.y:n toiminta päättyi vuonna 1962 konkurssiin.” (Tanskanen, 1996.)

Miten saat elokuvia käyttöösi

Työväenperinne ry omistaa oikeudet Kansan Elokuva ry:n, Kansan Elokuva Oy:n ja Allotria-Filmi Oy:n elokuviin. Kyseisten elokuvien käyttöoikeuksia on luovutettu myös YLE:lle Työväenperinne ry:n ja YLE:n välisillä sopimuksilla.

Elokuvat on luetteloitu Työväen Arkiston YKSA-tietokantaan, jossa niistä on myös karkealaatuiset kopiot katsottavana. Elokuvaoriginaaleja säilytetään Kansallisessa audiovisuaalisessa keskuksessa KAVIssa. Elokuvatietoja voi hakea Elonet-tietokannasta. Osa elokuvista on luetteloitu myös Työväenliikkeen kirjaston e-aineistokokoelmiin Helkaan.

  • Elokuvien käyttöoikeusmaksut löytyvät Työväenperinne ry:n hinnastosta.
  • Elokuvien tai niiden osien käytöstä on tehtävä sopimus Työväenperinne ry:n kanssa. Työväenperinne ry laskuttaa käyttöoikeuksista hinnastonsa mukaisesti. Hinnastossa on erilliset hinnat esim. kertaesityksiä varten, näyttelykäyttöön ja inserttien käyttöön uudistuotannossa. Elokuvien käyttösopimuksia koskevissa asioissa ota yhteyttä alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi .
  • Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen asiakas voi tilata aineiston digitaalisena tallenteena Kansallisesta audiovisuaalisesta keskuksesta kavi@kavi.fi. KAVI laskuttaa lisäksi digitointi- ja välitysmaksun.

Elokuvatiedot Elonet-tietokannassa