Elokuvien käyttöoikeusmaksut

Kansan Elokuva ry:n, Kansan Elokuva Oy:n ja Allotria Filmi Oy:n elokuvien käyttöoikeusmaksut

Käyttösopimus tehdään. Käyttöoikeudet omistaa Työväenperinne ry. Käyttöoikeussopimuksen ja -maksun jälkeen asiakas sopii aineiston saamisesta käyttöönsä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa ja maksaa lisäksi digitointi- ja toimitusmaksun KAVIin (kavi@kavi.fi).

Kokonaisen elokuvan käyttö

Kertaesitys

 Esitystila alle 150 hlöäEsitystila yli 150 hlöä
Lyhytelokuva  
Pääsymaksuton esitys                      30 €50 €
Pääsymaksullinen esitys50 €80 €
Pitkä elokuva  
Pääsymaksuton esitys60 €100 €
Pääsymaksullinen esitys100 €160 €

Näyttelykäyttö (museot tms. kulttuuri- ja perinnelaitokset)

Käyttökorvaus / kkKäyttökorvaus / 1 vKäyttökorvaus / 2 vJatkuva käyttökorvaus
15 € / kk180 € / v240 € / 2v400 €

Kokonaisten elokuvien kaupallinen käyttö sovitaan tapauskohtaisesti.

Inserttikäyttö

Kaupallinen käyttö385 € / minuutti (minimiveloitus puoli min)
Ei-kaupallinen käyttö170 € / minuutti (minimiveloitus puoli min)

Pelkkä ääni tai pelkkä kuva: puolet käyttömaksusta

Useita käyttötapoja

Jos asiakas hankkii jonkin edellä mainitun käyttötavan lisäksi oikeuden muihin käyttötapoihin (esim. eri medioissa, näyttelyssä, internetissä, mobiilisovelluksessa), asiakkaalta veloitetaan käyttökorvaus ja 50 % ko. käyttökorvauksesta jokaisesta muusta käyttötavasta.