Arbetartradition rf

Syftet med Arbetartradition rf:s verksamhet är att värna och forska kring arbetarnas och arbetarrörelsens traditioner och nuvarande situation, samt att lagra material och informera om området. Föreningens främsta uppgift är att driva det vetenskapliga specialbibliotek som grundades 1987 – Arbetarrörelsens bibliotek.

Arbetartradition rf:s medlemsorganisationer är samfund, föreningar, organisationer och stiftelser som står arbetarrörelsen nära.

Kontaktuppgifter:

Sörnäs strandväg 25 A 1
00500 Helsingfors
Finland

perinne@tyovaenperinne.fi

Sekretär:
Tuija Siimes
tuija.siimes@tyovaenperinne.fi
puh. +358 440 750 429

Skicka ett skyddat e-postmeddelande till Arbetartradition rf härifrån
(Ange även ditt telefonnummer i meddelandet, så att vi kan svara med skyddad e-post och per SMS skicka det lösenord du behöver för att öppna vårt svar.)

Fakturor

Arbetartradition rf har övergått till elektronisk behandling av inköpsfakturor samt nätfakturering.

Nätfakturor

Nätfaktureringsadress: 003705587234
OVT-nummer: 003721291126

FO-nummer: 0558723-4

Vår nätfakturaoperatör är Maventa Oy

E-post

I PDF-format på invoice-05587234@kollektor.fi

Fakturor skickas i PDF-format som e-postbilaga. En fil per faktura, som innehåller fakturans samtliga sidor, jämte bilagor. Filens namn får endast innehålla vanliga skrivtecken, a–z, A–Z, 0–9. Ett e-postmeddelande kan innehålla flera fakturor. Var och en av filerna ska ha ett eget namn.

Pappersfakturor

Viktiga anmärkningar om att skicka pappersfakturor till skanningstjänsten:

  • Adressen ska framgå även av fakturan, inte enbart av kuvertet.
  • Faktureringsadressen används uteslutande för fakturor. Övrigt material och fakturabilagor skickas fortfarande till den vanliga adressen.