Informationssökning

Forskningsinformation om arbete och samhälle

Materialet i Arbetarrörelsens bibliotek katalogiseras och beskrivs i Helsingfors universitets databas Helka, publikationsarkivet Helda, Nationalbibliotekets nationella gemensamma kunskapsresurs Melinda, samt Finna som är en gemensam informationssökningsportal för Finlands bibliotek, arkiv och museer. I Finna finns det böcker, periodika samt inhemska artiklar som biblioteket har katalogiserat och även elektroniska material.

Böckerna har kategoriserats i ämnesvisa hyllklasser i en öppen samling. Hyllklasserna bygger på UDK-systemet. Det finns mest material inom samhällsvetenskaper, huvudklass 3, som innefattar en fint indelad underkategorisering. Andra tämligen stora hyllklasser är 141.8 Filosofi samt de historieklasser som börjar med siffran 9, vilka även omfattar lokalhistoria och biografier. Arbetarförfattarnas produktion samt arbetarskådespel finns i hyllklass 894 och arbetarkultur och arbetaridrott i hyllklasser som börjar med siffran 7. I samlingarna finns även industri- och företagshistoriska verk. Gammalt material är bland annat publikationer från arbetarföreningar och ‑organisationer.

Separata samlingar i biblioteket är bibliotekssamlingarna ur Arbetararkivet och Folkets arkiv, den omfattande samlingen om andelsverksamhet, Arbetarskyddsfondens samling samt äldre specialsamlingar.

I biblioteket finns stora mängder tidningar från arbetarrörelsen. Även tidningar finns i databasen Helka. Det finns kataloger över arbetartidningar. Det går också bra att läsa digitaliserade tidningar i Nationalbibliotekets tjänst digi.kansalliskirjasto.fi.

Biblioteket sammanställer årligen arbetarforskningsbibliografier som innehåller litteraturkataloger över arbetarforskningspublikationer, avhandlingar och lärdomsprov. Dessa och äldre bibliografier som publicerats av Arbetartradition rf finns under rubriken Bibliografier.

Sidan Verkkojulkaisuja innehåller länkar till öppna nätpublikationer från Arbetarrörelsens biblioteks olika områden: bland annat publikationer från Arbetartradition rf:s medlemsorganisationer, publikationer från forskningsinstitut inom fältet, samt publikationer från statsförvaltningen (länkar till övriga webbplatser endast på bibliotekets finskspråkiga webbplats).

Från samlingen i databasen Helda kan du leta fram gamla publikationer som digitaliserats av Arbetarrörelsens bibliotek, liksom nyare forskning i elektronisk form om arbetsliv och arbetarhistoria.

Työväentutkimus Vuosikirja (årsbok för arbetarforskning) utges av Arbetartradition rf och finns i elektronisk form i tjänsten journal.fi. Äldre årsböcker finns digitaliserade i Helda.