Bibliografier

Arbetarbibliografi

En bibliografi över publikationer som behandlar arbetarrörelsen på främmande språk har publicerats i samarbete med nordiska bibliotek för arbetararkiv.

Inhemska artiklar har lagrats i Melinda och Finna med beteckningen Vasen.

Bibliografier över arbetarforskning

Biblioteket sammanställer årligen bibliografier över de arbetarforskningspublikationer, avhandlingar och lärdomsprov som kommit ut, för juryn för Työväentutkimuspalkinto-priset som delas ut på området arbetarforskning, samt för Työväentutkimus Vuosikirja (årsbok för arbetarforskning).

Arbetarrörelsens biblioteks ekonomiska bibliografi

Den ekonomiska bibliografin innehåller monografier om ekonomi som producerats inom Finlands arbetarrörelse, samt andra böcker som publicerats i Finland om arbetarrörelsens ekonomiska tänkande. Verk som beskriver arbetarrörelsens ekonomiska tänkande har inte bara publicerats av aktörer med anknytning till arbetarrörelsen, utan även av universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Bibliografin omfattar material från arbetarrörelsens första tid på 1890-talet och fram till år 2020. Avsikten är att uppdatera bibliografin senare.

Bibliografin upprättades av Martti Niura på Arbetarrörelsens bibliotek åren 2020–2021 med finansiering från Löntagarstiftelsen.

Övriga bibliografier

Vissa av specialsamlingarna har egna bibliografier. Du kan läsa mer om dem på sidan om specialsamlingar.