Kontaktuppgifter

Bibliotekets jour
perinne@tyovaenperinne.fi eller kirjasto@tyovaenperinne.fi
tel. 09 766 429
nås tis–fre när biblioteket är öppet

Skicka ett skyddat e-postmeddelande till biblioteket härifrån
(Ange även ditt telefonnummer i meddelandet, så att vi kan svara med skyddad e-post och per SMS skicka det lösenord du behöver för att öppna vårt svar.)


Personal
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@tyovaenperinne.fi.
Du kan också kontakta personalen via jourtelefonen.

Tuija Siimes
bibliotekschef, sekretär för Arbetartradition rf
tel. +358 440 750 429

Skicka ett skyddat e-postmeddelande till bibliotekschefen eller Arbetartradition rf härifrån
(Ange även ditt telefonnummer i meddelandet, så att vi kan svara med skyddad e-post och per SMS skicka det lösenord du behöver för att öppna vårt svar.)
Anu Turunen
bibliotekarie
Alpo Väkevä
informationsexpert
Jimi Reittu
biblioteksfunktionär