Samlingar

Biblioteket har cirka tre hyllkilometer utvald litteratur från många olika vetenskapsområden, som rör arbetarrörelsen och dess historia, principer och arbetsliv samt arbetarnas fritidsintressen och samhället. Det finns cirka 120 000 monografier och omkring 30 000 småtryck. Tidningssamlingen består i första hand av arbetarorganisationers tidningar samt vetenskapliga tidskrifter, antalet titlar uppgår till cirka 5 000. I samlingarna finns även filmer och musik. Samlingarna utökas genom inköp, fortlöpande prenumerationer, byten och donationer.s

Följande är de viktigaste delarna av bibliotekets tryckta samlingar:

 • material från organisationer inom arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen
 • ideologisk litteratur
 • arbetarkultur (dramaverksamhet, musik, idrott, bildningsarbete, press och skönlitteratur)
 • litteratur om arbetslivet
 • politisk, historisk och samhällsvetenskaplig litteratur
 • personhistoria
 • lokalhistoria
 • ekonomi- och socialhistoria
 • andelsverksamhet

Värdefulla och sällsynta samlingar är bl.a.

 • publikationer från arbetarrörelsens första tid
 • tidiga publikationer från utvandrare till Amerika
 • publikationer från internationaler
 • en samling med anknytning till finska inbördeskriget

Den största delen av materialet i samlingarna kan lånas med Helka-kortet, med undantag för material i referensbiblioteket eller vitrinskåpen, samt tidningar.

Donationer

Biblioteket tar emot donationer av sådant material som saknas i samlingarna och som passar bibliotekets samlingspolicy. Donatorer ombes kontrollera i Helka (http://helsinki.fi/helka), om böckerna redan finns i Arbetarrörelsens bibliotek, eller göra en lista över böckerna innan donationen görs.

Donerade böcker övergår i Arbetarrörelsens biblioteks ägo och biblioteket beslutar därefter om hur böckerna kommer att förvaras. Donatorernas namn offentliggörs i verksamhetsberättelsen, om de gett sitt samtycke till detta. Kontakta bibliotekarien i donationsfrågor (se kontaktuppgifter).