Digitaliserade arbetartidningar

Nationalbiblioteket har öppnat alla finska tidningar som det digitaliserat och som publicerats i Finland fram till 31.12.1939, svenskspråkiga tidningar fram till 1949, för fri användning via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi.

Bland dessa finns också många arbetartidningar:

Följande arbetartidningar som utkommit under åren 1940–1966 och som digitaliserats med stöd från Löntagarstiftelsen kan användas på kunddatorer på Arbetarrörelsens bibliotek, Arbetararkivet, Folkets arkiv och Arbetarmuseet Werstas, på grundval av ett avtal som ingåtts med Kopiosto.

  • Työmies 1895–1918 och Suomen sosialidemokraatti 1918–1939
    (har gjorts fritt tillgängliga av Nationalbiblioteket genom ett avtal med Kopiosto)
  • Suomen Sosialidemokraatti (från perioden 1.1.1940–30.12.1966)
  • Työkansan Sanomat (från perioden 12.12.1945–30.12.1956)
  • Vapaa sana (från perioden 7.11.1944–30.12.1956)
  • Kansan Uutiset (från perioden 12.12.1956–31.12.1966)

Nyare tidningar på digi.kansalliskirjasto.fi kan av upphovsrättsliga skäl endast användas på Nationalbiblioteket, Finlands friexemplarsbibliotek och på det nationella audiovisuella institutet KAVI, samt med HAKA-koder för forskare enligt avtal med Nationalbiblioteket.