Tjänster

Lånetjänster

Publikationerna i biblioteket kan lånas med Helka-kortet.

Fjärrlån

För att beställa ett fjärrlån från Arbetarrörelsens bibliotek måste du vända dig till ditt lokala bibliotek. Arbetarrörelsens bibliotek beställer vid behov fjärrlån från andra bibliotek. Fjärrtjänsterna är avgiftsbelagda.

Inköpsförslag

Du kan föreslå inköp till bibliotekets samlingar med inköpsförslagsblanketten eller per e-post på kirjasto@tyovaenperinne.fi.

Informationstjänster

Du kan skicka förfrågningar om bibliotekets samlingar samt begäranden om informationssökning till bibliotekets jourhavande: kirjasto@tyovaenperinne.fi.

Läsplatser

Platser där du kan läsa tidningar och referensmaterial eller ägna dig åt övrigt arbete finns i utrymmena mellan samlingarna samt i läsesalen.

Trådlöst internet

Biblioteket har kundinternet. Du får lösenordet på biblioteket.

Bibliografier och digitalisering

Arbetarrörelsens bibliotek sammanställer på sin webbplats litteraturkataloger och länkar till publikationer inom området. Icke-upphovsrättsskyddat material i samlingarna digitaliseras med hjälp av projektstipendier.

Filmer

Användningsrättigheter till Kansan Elokuva och Allotria -filmer: För vidare användning av filmer måste ett avtal ingås och en avgift betalas. För ytterligare information, vänligen kontakta alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi.

Utrymmestjänster

Du kan vända dig till bibliotekschefen för information om möjligheten att hyra bibliotekets utrymmen för publikevenemang eller möten samt sådan användning av utrymmena som inte rör bibliotekstjänsterna. Utrymmestjänsterna är avsedda för aktörer som har anknytning till Arbetarrörelsens biblioteks verksamhet. Fotografering/inspelning i bibliotekets utrymmen för filmer eller kommersiella syften ska avtalas separat och är avgiftsbelagd.

Nyhetsbrev

Arbetarrörelsens bibliotek skickar cirka tio nyhetsbrev om året till personer som anmält sig till bibliotekets e-postlista för utskick av information perinne@tyovaenperinne.fi. Nyhetsbreven informerar om bibliotekets material, projekt och evenemang.

Avtal om bibliotekstjänster

Avtal med Arbetartradition rf kan ingås om Arbetarrörelsens biblioteks tilläggstjänster som rör biblioteks-, digitaliserings- eller publikationsverksamheten. Ett sådant avtal har ingåtts med Arbetarskyddsfonden, varvid Arbetarrörelsens bibliotek fungerar som slutbibliotek för forskningsrapporter (tryckta och elektroniska) som finansierats av fonden. För mer information om avgiftsbelagda avtalstjänster kan du vända dig till bibliotekschefen (se kontaktuppgifter).

Työväenkirjaston ystävät – Arbetarbibliotekets vänner ry

Du kan gå med i föreningen Työväenkirjaston ystävät – Arbetarbibliotekets vänner ry genom att fylla i en medlemsblankett på biblioteket. Arbetarbibliotekets vänner ordnar evenemang på biblioteket. Läs mer om föreningen på dess webbplats: www.tyovaenkirjastonystavat.fi.