Användningsrättigheter till filmer från Kansan Elokuvat och Allotria-Filmi

Arbetartradition rf äger rättigheterna till filmer från Kansan Elokuva ry, Kansan Elokuva Oy och Allotria-Filmi Oy. Dessa producerade sammanlagt 267 filmer under sina aktiva år (1946–1962). Användningsrättigheterna till filmerna har även överlåtits till YLE genom avtal mellan Arbetartradition rf och YLE.

Filmerna utgör en betydande helhet i arbetarrörelsens filmproduktion och skildrar bland annat återuppbyggnaden och industrialiseringen av samhället efter krigen.

Mer information om filmerna och deras produktionsbolag fås från filmografin:
Tanskanen, Petri. Työväen arjesta juhlaan: Kansan Elokuvan ja Allotria Filmin tuotanto 1945-1962 : Filmografia. Helsinki: Työväenperinne, 1996.

Hur du får tillgång till filmer

Filmerna har katalogiserats i Arbetararkivets databas YKSA, där kan även ses kopior av grov kvalitet. Filmerna i original förvaras på det Nationella audiovisuella centret KAVI. Du hittar information om filmerna i databasen Elonet. En del av filmerna har också katalogiserats i Arbetarrörelsens biblioteks e-materialsamlingar i Helka.

  • Avgifterna för rätt att använda filmerna finns i Arbetartradition rf:s prislista
  • För att kunna använda filmerna eller delar av dem måste du ingå ett avtal med Arbetartradition rf. Arbetartradition rf fakturerar användningsrättigheterna enligt sin prislista. Prislistan innehåller separata priser för t.ex. engångsvisningar, användning i utställningar samt insertbruk i nyproduktion. I frågor som rör användaravtal för filmer kan du kontakta alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi.
  • Efter att du undertecknat avtalet kan du beställa materialet som digital inspelning från Nationella audiovisuella centret (KAVI) kavi@kavi.fi. KAVI fakturerar dessutom för digitalisering och förmedling.

Filmuppgifter i databasen Elonet