Prislista

Arbetarrörelsens biblioteks prislista fr.o.m. 1.8.2020 (ingen moms)

Betalningssätt

  • Chipförsett betalkort (minimikostnad 1 €) eller kontant på Arbetarrörelsens bibliotek
  • Du kan även betala Helka-avgifter genom Helka via onlinebetalning eller på plats på andra Helka-bibliotek
  • För fjärrlånebibliotek används nätfakturering
  • Vi skickar en faktura för utrymmestjänster och avgifter för användning av filmer

Utlåning (Helka-avgifter)

Ditt första Helka-bibliotekskortkostnadsfritt
Helka-kort som ersätter ett borttappat kort5 €
Förseningsavgifter/lån/dag0,50 €, högst 5 €/lån
Reservering som inte avhämtats3 €
Indrivning en månad efter förfallodageninkassobyråns avgifter
Låneförbud i alla Helka-bibliotekObetalda försenings- eller serviceavgifter minst 15 € eller
ett lån är minst 14 dagar försenat
Ersättning för en försvunnen eller förstörd publikation: Anskaffningsvärdet för nytt materialminst 60 € eller ersättningsexemplar
Ersättning för förlorad nyckel60 € eller per faktura

Utskrift och kopiering (självbetjäning)

A4 svartvit0,20 €
A4 färg0,30 €
A3 svartvit0,40 €
A3 färg0,60 €

Informationstjänster, övrigt expertarbete

Begäran om informationssökning, första timmen avgiftsfritt, därefter40 €/timme
Digitalisering/sida0,50 €/sida
Utbildning i informationssökning för grupper, enligt beställning60 €/timme
Övrigt expertarbete60 €/timme

Fjärrlån

Lån till inhemska bibliotek9 € (eller högre porto)
Lån till utländska bibliotek13 € (eller högre porto)
Kopior till inhemska bibliotek1–20 s./10 €, 21–40 s./20 €, 41–60 s./30 €…
Kopior till utländska bibliotek1–20 s./10 €, 21–40 s./20 €, 41–60 s./30 €…
Lån från inhemska och nordiska bibliotek13 €
Lån från utlandet25 € eller det fakturerande bibliotekets avgift
Kopior från inhemska bibliotek1–20 s./10 €, 21–40 s./20 €, 41–60 s./30 €…
Kopior från utländska bibliotekEnligt faktura, minst 10 €

Utrymmestjänster

Stort utrymmeLitet utrymme
Kväll (2 h)200 €100 €
Under öppethållningstid (2 h)100 €50 €

Övriga utrymmestjänster och Arbetartradition rf:s medlemsorganisationer enligt avtal.
Utrymmestjänsterna är avsedda för aktörer med anknytning till Arbetarrörelsens biblioteks verksamhet.

Avgifter för användningsrättigheter till filmer från Kansan Elokuva ry, Kansan Elokuva Oy och Allotria-Filmi Oy

Ett användaravtal ingås. Arbetartradition rf äger användningsrättigheter. Efter att användaravtalet ingåtts och användningsavgiften betalats kommer kunden överens med Nationella audiovisuella institutet (KAVI) om tillgång till materialet och betalar därutöver en avgift till KAVI för digitalisering och leverans (kavi@kavi.fi).

Användning av en hel film

Engångsvisning

 Visningsutrymme för färre än 150 personerVisningsutrymme för fler än 150 personer
Kortfilm  
Visning utan entréavgift30 €50 €
Visning med entréavgift50 €80 €
Lång film  
Visning utan entréavgift60 €100 €
Visning med entréavgift100 €160 €

Utställningsbruk (museer och liknande kultur- och kulturarvsinstitutioner)

Ersättning för användning/mån.Ersättning för användning/1 årErsättning för användning/2 årFortlöpande ersättning för användning
15 €/mån.180 €/år240 €/2 år400 €

Kommersiell användning av hela filmer avtalas från fall till fall.

Insertbruk

Kommersiell användning385 €/minut (minimidebitering 0,5 min.)
Icke-kommersiell användning170 €/minut (minimidebitering 0,5 min.)

Endast ljud eller endast rörlig bild: hälften av avgiften för användning.
Stillbild: en fjärdedel av avgiften för användning.

Flera användningssätt

Om en kund, utöver något av de ovan nämnda användningssätten, skaffar sig rättigheter till ytterligare användningssätt (t.ex. i olika medier, utställningar, på internet, i mobilapplikationer), debiteras kunden användningsersättning samt 50 % av användningsersättningen för varje annat användningssätt.

Arbetartradition rf,
FO-nummer 0558723-4, moms 0