Utlåning

Bibliotekets publikationer lånas ut som hemlån och fjärrlån. Tidningar och material i referensbiblioteket lånas inte ut. Lånetiden är 28 dygn. 

Förnyelse av lån

Lån kan förnyas om materialet inte är reserverat. Du gör detta antingen genom att besöka biblioteket, ringa journumret, skicka ett e-postmeddelande eller enklast genom Helka-databasen.

Helka-kortet

Du använder Helka-kortet för att låna material. Det är nödvändigt att visa upp identitetsbevis för att få ett bibliotekskort.

Du kan beställa kortet i förväg med denna blankett.

Bibliotekskortet är personligt och dess ägare ansvarar för lån som gjorts med kortet. Om du tappat bort ditt kort måste du genast meddela biblioteket om detta. Ditt första bibliotekskort är gratis, men en avgift enligt prislista uppbärs för ett nytt kort som ersätter ett borttappat kort.

Kortet kan användas på alla Helka-bibliotek och -automater med hjälp av en pin-kod. 

När du som bibliotekskund tar emot ditt kort förbinder du dig att följa Helka-bibliotekens regler.

Reservering

Du kan endast reservera utlånade verk. Under corona-begränsningarna har det dock även varit möjligt att reservera material som finns i hyllan. Helka-systemets kunder med rätt till specialtjänster kan även reservera material som finns i hyllan. Även tidningar i lagersamlingen kan reserveras i Helka för upphämtning.

Fjärrlån

En privatperson kan inte beställa fjärrlån eller artikelkopior direkt från Arbetarrörelsens biblioteks samlingar, utan måste göra sin beställning genom sitt lokala bibliotek.

Bibliotek kan beställa fjärrlån från Arbetarrörelsens bibliotek per e-post: perinne@tyovaenperinne.fi

Biblioteket fjärrlånar inga böcker inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla).

Prislista

Återlämning

Lånat material återlämnas till Arbetarrörelsens bibliotek. Lån från andra Helka-bibliotek kan inte återlämnas till Arbetarrörelsens bibliotek.

När biblioteket är stängt kan du använda bibliotekets återlämningslåda (på bilden till vänster om entrén, intill porttelefonen).