Uträtta ärenden på biblioteket

Sörnäs strandväg 25A, Helsingfors, första våningen, entré från Göksgränd

Trafikförbindelser: Det enklaste sättet att ta sig till biblioteket med kollektivtrafiken är att stiga av på Sörnäs strandväg eller Tavastvägen på Sörnäs metrostation.

Parkering: Framför ytterdörren finns några parkeringsplatser med en timmes parkeringstid. Om du medför stora mängder material kan vi komma överens på förhand så att du blir insläppt till innergården och lastplatsen.

Kundtjänst: Bibliotekets jourhavande intill entrén ger vid behov råd om samlingar och utlåning.

I ändan av lånedisken finns en låne- och återlämningsautomat för självbetjäning.

Biblioteket har tre kunddatorer som du kan använda för att ta reda på var en bok finns (hyllplats och huvudord) eller för att ta del av bibliotekets elektroniska material. Om det finns lediga datorer kan kunddatorerna också användas för andra personliga behov.

Du kan även göra utskrifter och ta färgkopior eller skanna. Sådana tjänster är avgiftsbelagda. Du kan betala kontant eller med kort.

Du kan återlämna böcker till återlämningslådan intill byggnadens ytterdörr, om du inte kan komma medan biblioteket är öppet. Du kan också skicka in böckerna per post, på eget ansvar.

Du kan låna böcker från nyhetshyllan.

Reserverade böcker finns i bokvagnen och kan lånas via automaten med Helka-kortet.

Bibliotekets material skyddas med RFID-dekaler och biblioteket har larmportar.

Innevarande årgång av inkommande tidningar finns i tidningshyllan i kundtjänstutrymmet. Äldre årgångar finns i lagersamlingen och kan reserveras i Helka eller genom ett e-postmeddelande.

Läsplatser finns framför tidningshyllan, i utrymmena för samlingar samt i den separata läsesalen längst in i biblioteket.

I läsesalen och i de låsta vitrinskåpen finns referensexemplar och rariteter.

För publikevenemang som arrangeras i biblioteket uppbärs ingen inträdesavgift. Sådana evenemang äger rum antingen i den stora salen längst in i biblioteket eller i den mindre läsesalen. Cirka en halvtimme före evenemangets början serveras vanligen kaffe i läsesalen. Det händer att sådana evenemang spelas in och arrangörerna kan då lägga upp inspelningarna exempelvis på YouTube eller publicera bilder och inspelningar i sina egna sammanhang.

Tillgänglighet

Arbetarrörelsens bibliotek är tillgängligt och beläget i gatuplan. Det går bra att röra sig i biblioteksutrymmena med exempelvis rullstol, rollator eller barnvagn. Ring på dörrklockan om du behöver hjälp med att öppna dörren. Tillgänglig toalett finns i närheten av biblioteksutrymmena, men bibliotekspersonalen måste öppna dörren.

Under evenemangen används ljudåtergivningsutrustning. Du kan även följa många evenemang på nätet. Työväenkirjaston ystävät – Arbetarbibliotekets vänner ry streamar och sparar sina evenemang på YouTube.

Assistans- och ledarhundar, samt även sällskapshundar, är vid behov välkomna i bibliotekets utrymmen.

Tryggare utrymme

Biblioteket följer principen om ett tryggare utrymme, enligt vilken alla kunder är välkomna till biblioteket, oavsett utbildning eller social bakgrund, politiska åsikter eller personlig identitet. Du kan använda bibliotekets lokaler utan att störa andra och du kan alltid kontakta personalen vid behov, till exempel om du upplever trakasserier. Bibliotekets evenemang är öppna för allmänheten, och har en deltagande karaktär, där det erbjuds möjlighet till kommentarer och socialt deltagande.

Besök och visningar

Gruppbesök avtalas på förhand: bibliotekschef tuija.siimes(at)tyovaenperinne.fi, tel. 044 075 0429.