Tiedonhaku

Työväenliikkeen kirjaston aineistot luetteloidaan ja kuvaillaan Helsingin yliopiston kirjaston Helka-tietokantaan, Helda-julkaisuarkistoon, Kansalliskirjaston kansalliseen Melinda-yhteistietovarantoon ja Finnaan, joka on Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen tiedonhakuportaali.

Kirjaston aineistoja kannattaa siis hakea Helkasta (helsinki.fi/helka) ja niitä voi lainata Helka-kortilla. Kirjat on luokitettu aiheenmukaisiin hyllyluokkiin avokokoelmaan. Hyllyluokitus perustuu UDK-järjestelmään. Eniten aineistoa on yhteiskuntatieteissä, pääluokka 3, jonka sisällä on hienojakoinen alaluokitus. Muita suurehkoja hyllyluokkia ovat 141.8 Filosofia ja 9-alkuiset historialuokat, jotka sisältävät myös paikallishistorioita ja elämäkertoja. Työväenkirjailijoiden tuotantoa ja työväen näytelmiä löytyy hyllyluokasta 894 ja työväenkulttuuria ja työväenurheilua 7-alkuisista hyllyluokista. Myös teollisuus- ja yrityshistoriateoksia löytyy kokoelmista. Vanhoja aineistoja ovat mm. työväenyhdistysten ja -järjestöjen julkaisut.

Erillisinä kokoelmina kirjastossa ovat Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjastokokoelmat, laaja osuustoimintakokoelma ja Työsuojelurahaston kokoelma sekä vanhoja erikoiskokoelmia.

Työväenliikkeen lehtiä kirjastossa on runsaasti. Myös lehdet löytyvät Helka-tietokannasta. Työväenlehdistä on tehty luetteloita. Lehdet ovat varastokokoelmissa, joista voi tehdä varauksen Helka-tietokannan kautta tai pyytää lehtiä noudettavaksi kirjaston asiakaspalvelusta lukupaikoille. Lehtiä ei lainata. Digitoituja lehtiä kannattaa lukea myös Kansalliskirjaston palvelussa digi.kansalliskirjasto.fi.

Kirjastossa kootaan työväentutkimusbibliografioita, jotka sisältävät kirjallisuusluetteloita työväentutkimusjulkaisuista, väitöskirjoista ja opinnäytteistä vuosittain. Näitä ja Työväenperinne ry. :n julkaisemia vanhempia bibliografioita löytyy Bibliografiat-alasivulta.

Helda-tietokannasta voi hakea Työväenliikkeen kirjaston digitoimia vanhoja julkaisuja ja uudempaa työelämää ja työväenhistoriaa käsittelevää tutkimusta elektronisessa muodossa.

Työväenperinne ry:n kustantama Työväentutkimus Vuosikirja löytyy elektronisena journal.fi-palvelusta ja vanhemmat vuosikerrat Heldasta digitoituina.