Tiedonhaku

– tutkittua tietoa työstä ja yhteiskunnasta

Työväenliikkeen kirjaston aineistot luetteloidaan ja kuvaillaan Helsingin yliopiston kirjaston Helka-tietokantaan, Helda-julkaisuarkistoon, Kansalliskirjaston kansalliseen Melinda-yhteistietovarantoon ja Finnaan, joka on Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen tiedonhakuportaali.

Kirjat on luokitettu aiheenmukaisiin hyllyluokkiin avokokoelmaan. Hyllyluokitus perustuu UDK-järjestelmään. Eniten aineistoa on yhteiskuntatieteissä, pääluokka 3, jonka sisällä on hienojakoinen alaluokitus. Muita suurehkoja hyllyluokkia ovat 141.8 Filosofia ja 9-alkuiset historialuokat, jotka sisältävät myös paikallishistorioita ja elämäkertoja. Työväenkirjailijoiden tuotantoa ja työväen näytelmiä löytyy hyllyluokasta 894 ja työväenkulttuuria ja työväenurheilua 7-alkuisista hyllyluokista. Myös teollisuus- ja yrityshistoriateoksia löytyy kokoelmista. Vanhoja aineistoja ovat mm. työväenyhdistysten ja -järjestöjen julkaisut.

Erillisinä kokoelmina kirjastossa ovat Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjastokokoelmat, laaja osuustoimintakokoelma ja Työsuojelurahaston kokoelma sekä vanhoja erikoiskokoelmia.

Työväenliikkeen lehtiä kirjastossa on runsaasti. Myös lehdet löytyvät Helka-tietokannasta. Työväenlehdistä on tehty luetteloita. Digitoituja lehtiä kannattaa lukea myös Kansalliskirjaston palvelussa digi.kansalliskirjasto.fi.

Kirjastossa kootaan vuosittain työväentutkimusbibliografioita, jotka sisältävät kirjallisuusluetteloita työväentutkimusjulkaisuista, väitöskirjoista ja opinnäytteistä. Näitä ja Työväenperinne ry:n julkaisemia vanhempia bibliografioita löytyy Bibliografiat-alasivulta.

Verkkojulkaisuja-sivulle on koottu linkkejä avoimiin verkkojulkaisuihin Työväenliikkeen kirjaston aloilta: mm. Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöjen julkaisuja, alan tutkimuslaitosten julkaisuja sekä valtionhallinnon julkaisuja.

Helda-tietokannan kokoelmasta voi hakea Työväenliikkeen kirjaston digitoimia vanhoja julkaisuja ja uudempaa työelämää ja työväenhistoriaa käsittelevää tutkimusta elektronisessa muodossa.

Työväenperinne ry:n kustantama Työväentutkimus Vuosikirja löytyy elektronisena journal.fi-palvelusta ja vanhemmat vuosikerrat Heldasta digitoituina.