Tiedonhaku

Työväenliikkeen kirjasto on liitännäiskirjastona Helsingin yliopiston kirjaston kirjastojärjestelmässä. Kirjaston aineistot luetteloidaan ja kuvaillaan Helka-tietokantaan, Helda-julkaisuarkistoon, kansalliseen Melinda-yhteistietovarantoon ja Finnaan.

Työväenperinne ry. on julkaissut 1970 – 1990 -luvuilla painettuja Työväen Bibliografioita, jotka löytyvät myös digitoituina Heldasta.

Työväenliikkeen kirjastossa bibliografiatyötä on jatkettu merkitsemällä työväentutkimusta koskeviin kirjallisuusviitteisiin ja kotimaisiin artikkeleihin Finnaan tunnus tvasen, jolla voi tehdä sanahaun Finnassa.

Kirjastossa on koottu myös uudempia kirjallisuusluetteloita työväentutkimusjulkaisuista, väitöskirjoista ja opinnäytteistä vuosittain.

Työväenlehtiä kirjastossa on laaja kokoelma. Digitoituja lehtiä löytyy Kansalliskirjaston palvelusta digi.kansalliskirjasto.fi.