Työväentutkimuksen bibliografiat 2017-2018

Vuosina 2017 ja 2018 ilmestyneitä väitöskirjoja sekä työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiateoksia

Väitöskirjat 2017-2018

Ajo, Martti: Punainen eskatologia. Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-951-51-3555-1.

Ala-Pöllänen, Anne: Happy Ship? Etnografinen tutkimus suomalaisista ja filippiiniläisistä merimiehistä suomalaisilla rahtilaivoilla. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-6655-04-8.

Baldschun, Andreas: The occupational well-being of child protection social workers. Theoretical conceptualization and empirical investigations among Finnish statutory social workers. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, 2018. ISBN 978-952-61-2828-3

Bergbom, Barbara: Immigrants’ and Natives’ Intra- and Intercultural Co-worker Relations and Their Associations With Employee Well-being. A study in an urban bus transportation company. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0442-3.

Eriksson, Tuula: Ikääntyvät ja työhyvinvointi. 45–64-vuotiaiden työssäjaksamiskokemuksia. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, 2017. ISBN 978-951-39-7095-6.

Ilmolahti, Oona: Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-5976-55-7.

Jokela, Merita: The layers of inequality in paid domestic labour. A global study on domestic workers and precarious work. Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2018. ISBN 978-951-29-7344-6.

Kähäri Outi, kirjoittaja. Luottamus venäläistaustaisten ja kantasuomalaisten työelämän suhteissa. Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-951-29-6995-1.

Laamanen, Mikko: The Politics of Value Creation. Svenska handelshögskolan, institutionen för marknadsföring, 2017. ISBN 978-952-232-329-3.

Liukkonen, Marjo. Hennalan Naismurhat 1918. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2018. 978-951-768-584-9.

Matikainen, Juha: Parlamentarismin kannattajasta vallankumouksen äänitorveksi. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen lehdistö 1917–1918. Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2018. ISBN 978-951-39-7321-6.

McKeough, Andreas: Kirjoittaen kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-5976-51-9.

Mustosmäki, Armi: How bright are the Nordic Lights? Job quality trends in Nordic countries in a comparative perspective. Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-951-39-7102-1.

Naarminen, Niina: Naurun voima. Muistitietotutkimus huumorin merkityksistä Tikkakosken tehtaan paikallisyhteisössä. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2018. ISBN 978-952-5976-63-2.

Ojanen, Miia: Työn ja perheen ristiriidat, sairauspoissaolot ja avioeroriski suomalaisilla palkansaajilla. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0323-5.

Otonkorpi-Lehtoranta, Katri: Sotilaat, työ ja perhe. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0474-4.

Perko, Kaisa: Leadership and employee well-being. A psychological perspective based on resource theories. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0463-8.

Rajavuori, Anna: Esityksen politiikka. Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906–1908. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-5976-57-1.

Ranta, Sirkku: Ammattiin kasvattamisen aikakuri. Kokin perustutkintokoulutuksen aika työläiseksi opettamisen tilana. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-61-2628-9.

Reuna Reuna, Risto: ”Ei tullutkaan vallankumousta”. Sotasukupolvi, joka esti kansandemokratian. Äärivasemmiston kesäkuun 1946 offensiivi ja metallityöväen työpaikkavastarinta. Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2018. ISBN 978-951-29-7053-7.

Vaittinen, Tiina: The Global Biopolitical Economy of Needs: Transnational entanglements between ageing Finland and the global nurse Reserve of the Philippines. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0506-2.

Wang, Shuo: Your next boss is Chinese. How European employees perceive organizational cultures in Chinese multinational companies. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-61-2496-4.

Vanha-Similä, Maria. Yhtiöön, yhtiöön! Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla. Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-6655-05-5.

Vähämaa, Oskari: Essays on non-search unemployment and monetary policy. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, 2018. ISBN 978-951-29-7280-7.

Työväenyhdistyshistoriikit

Hakanen, Maija: Salamasta se kaikki alkoi. Pakilan työväentalo 100 vuotta. Pakilan Demokraattinen Kulttuurisäätiö, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-68705-1-9.

Helsing, Alf-Erik: Med Djärva Tankar: Finlandssvensk Socialdemokrati 1974–2014. Finlands Svenska Socialdemokrater rf, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-93-8650-5.

Niemi, Jussi: Työväenyhdistystoimintaa Virroilla 115. Lahdenkylän Työväenyhdistys ry, Virrat, 2018. ISBN 978-952-94-0267-0.

Pitkänen, Risto: Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden asialla. Puistolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys 1981– 2016. Puistolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-93-8569-0.

Salonperä, Valto: Kempeleen työväen historiaa. Omakustanne, Kempele, 2017. ISBN 978-952-67311-2-4.

Ammattiyhdistyshistoriikit

Bergholm, Tapio: Tulopolitiikan aika. II, Laatua ja vapaa-aikaa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö vuodesta 1977. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2018. ISBN 978-952-222-935-9.

Heikkinen, Reijo: Leivän isän leivissä. Paperiliiton Kajaanin Osasto 51:n vaiheita vuosina 1910–2008. Paperiliitto, Kajaanin Osasto, Kajaani, 2017. ISBN 978-952-93-9748-8.

Helminen, Katri: Eläinlääkärinä kolmella vuosisadalla. Suomen Eläinlääkäriliitto 1892–2017. Fennovet Oy, Helsinki, 2017. ISBN 978-951-98449-6-1.

Hursti, Seppo [et al.]: Paperiliiton Kemin Osasto 33:n historiikki. Paperiliiton Kemin osasto 33, Kemi, 2017. ISBN 978-952-93-9058-8.

Jalovaara, Ville: HYT. Puoli vuosisataa akateemista edunvalvontaa Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston tieteentekijät, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-93-8725-0.

Juhola, Esko: Autokatsastusmiesten Yhdistys 90 vuotta. Autokatsastusmiesten Yhdistys ry, Helsinki, 2017.

Kannisto, Ruut: 100 vuotta metallityöväen edunvalvontaa. Rauman Metallityöväen ammattiosasto n:o 66 ry:n 100-vuotishistoriikki (1917–2017). Rauman Metallityöväen ammattiosasto n:o 66, Rauma, 2017. ISBN 978-952-93-8800-4.

Kouhia, Juhani: Taisteluja & tarinoita. Koneen hissitehtaan ammattiyhdistys 50 vuotta. Omakustanne, Louhia, 2017.

Krohn, Elias: Aatteen paloa, tiedon janoa. Yleinen Lehtimiesliitto 1947–2017. Yleinen Lehtimiesliitto, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-93-8414-3.

Leino-Kaukiainen, Pirkko & Riska-Cambell, Leena: Ei mikään yhden illan juttu. Journalistiliiton historia. Edita Publishing, Helsinki, 2018. ISBN 978-951-377-367-0.

Lohjan Autokorjaamotyöntekijäin Ammattiosaston 50-v historiikki. Lohjan Autokorjaamotyöntekijäin Ammattiosasto 225, Lohja, 2018.

Puro, Laura: Painonne arvosta kultaa. Terveydenhoitajaliitto terveydenhoitajatyön puolustajana. Suomen Terveydenhoitajaliitto, Helsinki, 2018. ISBN 978-952-93-9966-6.

Riekkinen, Tanja: Tieteentekijöiden puolesta. Oulun yliopiston akateemiset ry 1967–2017. Oulun yliopiston akateemiset, Oulu, 2017. ISBN 978-952-93-8627-7.

Soukola, Timo: Itsekkyyttä jäsenistön puolesta. AKT:n historia 1990–2010. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki, 2018. ISBN 978-951-1-32740-0.

Stoor, Olavi: Kasiykkönen metalli. Ensimmäinen osa. Perustamisesta terästehtaan kasvuun. Painatuskeskus, 2017.

Strandén, Tarja: Postivirkamiehestä toimihenkilöksi: Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU Pääkaupunkiseudun toimihenkilöt ry 100 Vuotta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU, Pääkaupunkiseudun toimihenkilöt ry, Espoo, 2017. ISBN 978-952-93-8743-4.

Viitasaari, Esko. Työn Aika. Kokkolan Metallityöväen Ammattiosasto 67 100 vuotta 1917–2017. Kokkolan Metallityöväen Ammattiosasto 67, Kokkola, 2017.

Työväen urheiluseurojen historiikit

Eskonen, Seppo: Työläisnyrkkeilyn vuosikymmenet. Osa I, Internationaalin aika. Omakustanne, 2018. ISBN 978-952-68949-0-4.

Itkonen, Hannu: Viisi virkeää vuosikymmentä. Juuan Urheilijat 1967–2017. Juuan Urheilijat, Juuka, 2017. ISBN 978-952-93-9403-6.

Mäkinen, Mikko: Vakuuttavaa ja vaikuttavaa liikettä. Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piirin vaiheet vuodesta 1919. Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piiri, Helsinki, 2018. ISBN 978-952-5450-41-5.

Turunen, Johannes: Laduilla ja rasteilla. Pirkkalan Hiihtäjät 50 vuotta 1967–2017. Pirkkalan hiihtäjät, Pirkkala, 2017.

Virjonen, Taneli: TUTO-jääkiekon 70-vuotisjuhlakirja. TUTO Hockey Oy, Turku, 2018.