Työväentutkimuksen bibliografia

Työväentutkimuksen bibliografia sisältää Suomessa tuotettuja tai julkaistuja työväestöä ja työväenliikettä käsitteleviä teoksia. Aineistotyyppeinä bibliografiassa ovat väitöskirjat ja työväen järjestötoimintaa käsittelevät tutkimukset. Järjestötoimintaa käsittelevistä tutkimuksista mukaan otetaan sekä tieteellisiksi tutkimuksiksi että yleisiksi tietokirjoiksi luokiteltavia teoksia. Julkaisuja bibliografiaan valittaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit:

  1. Julkaisun pääasiallisena kohteena on työväestö tai työväenliikkeen instituutiot.
  2. Julkaisussa lähestytään aiheita erityisesti työväestön tai työväenliikkeen näkökulmista.

Työväestöön lasketaan tässä yhteydessä työntekijät ja muut ansiotarkoituksessa työtä tekevät ihmiset, joita ei voi määritellä itsenäisiksi yrittäjiksi. Esimerkiksi alustavälitteistä työtä tekevät ihmiset lasketaan tässä yhteydessä työväestöön.

Työväenperinne ry on julkaissut neliosaisen Työväen bibliografian vuosina 1988–1994 sekä kerännyt bibliografisia tietoja Kansalliskirjaston ylläpitämään Arto-tietokantaan vuosina 1997–2016. Artoon tallennetut bibliografiset tiedot ovat nykyisin haettavissa Finnassa. Työväentutkimuksen bibliografia on jatkoa näille bibliografiahankkeille. Bibliografiaa päivitetään vuosittain.


2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


2021

Väitöskirjat

Hyvänen, Henri. ”Men, Work, and Care of the Self: Hybrid Masculinities in Finnish Working Life.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6939-6.

Koev, Eugen. ”Essays on Gender and Labor Market Outcomes.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6338-7.

Maury, Olivia. “Punctuated Lives: Student-Migrant-Workers’ Encounters with the Temporal Border Regime.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7014-9.

Pollari, Mikko. ”Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä: Työmiehen illanvieton ja Amerikan suomalaisen työmiehen linjakeskustelut 1900-luvun alussa.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2021. Kustantaja: Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2021. http://hdl.handle.net/10138/329941.

Pursio, Hannu, “Työkyky ja työkuormituksesta palautuminen: Työn vaatimukset ja voimavarat muuttuneessa metsänhakkuutyössä.”  Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2149-9.

Simola, Anna. “Passionate Mobile Citizens or Precarious Migrant workers?: Young EU Migrants, Neoliberal Governance and Inequality within the Free Movement Regime.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7323-2.

Toivanen, Kirsi-Marja. “Multiple Identities at Work: Discursive Construction of Work Identity of Young Business Professionals.” Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8520-2.

Turunen, Risto. ”Shades of Red: Evolution of the Political Language of Finnish Socialism from the Nineteenth Century until the Civil War of 1918.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2021. Kustantaja: Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2021. http://hdl.handle.net/10138/336197.

Wardi, Eva. ”Moral Values in Conflict in Care: Longitudinal Historical Perspective.”  Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6326-4.

Virtanen, Anniina, “Teachers’ Recovery Processes: Investigating the Role of Different Breaks from Work for Well-Being and Health Among Finnish Teachers.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2189-5.

Young Kyu, Shin. ” Insecure Workers, Union Membership and New Social Policy Ideas.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6334-9.

Zhen Jie, Im. “Status Decline and Welfare Competition Worries from an Automating World of Work: The Implications of Automation Risk on Support for Benefit Conditionality Policies and Party Choice.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7180-1.

Työväen järjestötoiminta

Kemppi, Jarkko. 90 vuotta: Joensuun rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. Joensuu: Joensuun rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry, 2021.

Uusivirta, Minna (toim.). Naakat Turun yllä: Turun Journalistiyhdistyksen vuosisata 1921–2021. Turku: Turun Journalistiyhdistys TJY, 2021. ISBN 978-952-94-4922-4.


2020

Väitöskirjat

Helenius, Anna. ”Yksi työ ja kymmenen tekijää: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttoreiden kokemuksia omasta ammatillisesta identiteetistään.” Väitöskirja, Taideyliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-142-3.

Helenius, Pia. ” Ura, lapset ja tavoiteltava perhekulttuuri: Työn ja perheen jännitteitä koulutettujen naisten puheessa.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1631-0.

Kainulainen, Ville. ” Ay-aktiivien uusi arki?: Ammatillisen edunvalvonnan muuttuvat käytännöt matalapalkkaisella ja naisvaltaisella yksityisellä palvelusektorilla.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1603-7.

Kemppainen, Mikko. ”Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa: 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2020. Kustantaja: Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2020. http://hdl.handle.net/10138/319119.

Kinos, Sirppa. “Sosionomit (ylempi amk) muuttuvilla työmarkkinoilla: Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään, osaaminen ja toimintaympäristön haasteet.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8014-7.

Koskinen, Veli-Jussi. ”Status quosta uudistumiseen: Kvantitatiivinen tutkimus kunnallisen työntekijän ja työyhteisön sisäiseen yrittäjyyteen vaikuttavista tekijöistä.” Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8024-5.

Lamminen, Johannes. ”Työtaisteluoikeuden sisältö, rajat ja suoja.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2020.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7929-5.

Lappeteläinen, Aki. ”Kohti yhtenäistä työsuojeluvalvontaa: Työsuojeluvalvonnan toimeenpano ja menettelytavat Suomessa.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1617-4.

Maaperä, Ilona. Suostumus, sitouttaminen ja yhteisöllisyys: Setlementtiliikkeen kerho- ja opintotoiminta Helsingissä 1920-1939.Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6705-7.

Maiche, Karim, “Autonomous Trade Unions in Algeria: An Expression of Nonviolent Acts of Citizenship.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1525-2.

Mieskonen, Matti. “Kirjallisuuteen kietoutunut käsite: Tulenkantajien historiakuvan rakentuminen 1924-1987.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8023-9.

Miettinen, Marjo. ”Luottamusosaaminen: Yhteisöosaaminen suomalaisen luottamusmiehen pääomana.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2020. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1395-1.

Pietiläinen, Olli. ”Occupational Class inequalities in Physical Health and Work Disability: Causes and Consequences.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5873-4.

Rokkonen, Lilli Aini. Prekaari äitiys: Kertomuksia palkkatyön reunamilta. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3619-6.

Saksholm, Juho. ”Reform, Revolution, Riot?: Transnational Nordic Sixties in the Radical Press, c. 1958–1968.”  Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8374-1.

Salonen, Laura. “Processes of Long-Term Work Disability and Socioeconomic Disparities: Unwinding the Roles of Family Background, Sickness Absence, and Psychosocial Work Environment.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8192-2.

Savonen, Tuomas. ”Minnesota, Moscow, Manhattan: Gus Hall’s life and political line until the late 1960s.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2020. Kustantaja: Helsinki: The Finnish Society of Sciences and Letters, 2020. ISBN 978-951-653-451-3 (painettu), ISBN 978-951-653-452-0 (PDF).

Steiler, Ilona. “A Concept at Work: ’Informal Economy’ and Contestations of Labour, Law and the State in Tanzania. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6551-0.

Stenman, Päivi. ”Iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana.” Väitöskirja, Oulun yliopisto, 2020. http://urn.fi/urn:isbn:9789526227016.

Työväen järjestötoiminta

Hämäläinen, Reijo. Uhmaa ja yhteistyötä: 90 vuotta Kotkan sähköalantyöntekijöiden ammattiyhdistystoimintaa. Kotka: Kotkan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry, 2020. ISBN 978-952-94-3036-9.

Janérus, Mirja. 50 Vireää vuotta työväentalolla: Lohjan Eläkkeensaajat ry:n 50-vuotishistoriikki. Lohja: Lohjan eläkkeensaajat ry, 2020. ISBN 978-952-94-2823-6.

Karjalainen-Manninen, Heljä ja Jyrki Talonen. Kehitys kulkee: 95 vuotta urheiluseuratoimintaa. Piikkiö: Piikkiön Kehitys ry, 2020. ISBN 978-952-94-3052-9.

Kivenmaa, Harri. Vahvaa vaikuttamista yhteistyöllä: 75 vuotta metallityöväen edunvalvontaa Harjavallassa. Harjavalta: Harjavallan Metallityöväen ammattiosasto 127, 2020. ISBN 978-952-94-3561-6.

Kolu, Antti. Vaajakosken Kuohu: Monipuolista urheilutoimintaa 90 vuotta 1930–2020; Katsaus lähihistoriaan. Vaajakoski: Vaajakosken Kuohu, 2020. ISBN 978-952-94-2979-0.

Laine, Esko M. Pappien veljespiireistä moderniksi ammattiliitoksi: Suomen kirkon pappisliitto perustamisestaan AKI:n syntyyn 1918–2005; Pappisliitto 100 vuotta. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto, 2020. ISBN 978-952-94-1122-1.

Marttila, Irma ja Maria Rautio. Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys 100 vuotta 1920–2020: 100 vuotta aktiivisuutta naisten, lasten ja vanhusten hyväksi. Helsinki: Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry, 2020. ISBN 978-952-94-4269-0.

Paavilainen, Marko. Yhteistyötä ja yhteentörmäyksiä: Viisikymmentä vuotta edunvalvontaa ulkoministeriössä. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2020. ISBN 978-951-1-36952-3.

Palosaari, Suvi ja Merja Flink. Askeleita nykyhetkeen: Työväen sivistysliiton Joensuun seudun opintojärjestö ry:n vuodet 2004-2019. Joensuu: Työväen Sivistysliiton Joensuun seudun opintojärjestö ry, 2020. ISBN 978-952-94-3931-7.

Pavas, Petteri (toim.). Nurmijärven Vasemmistoliitto kolmekymmentä vuotta 1990–2020; Mukana myös: kansantalon historiaa, Nurmijärven vasemmiston historiaa. Nurmijärvi: Nurmijärven Vasemmistoliitto ry, 2020.

Rantanen, Keijo. Hymni työlle: Suomen Työväen Musiikkiliitto ja työväen musiikkiharrastus 1920–2020. Helsinki: Lector Kustannus Oy, 2020. ISBN 978-952-7322-33-8.

Simola, Matti, Rauni Petäjä ja Kristiina Myllymäki. Pari piirua vaille sata vuotta toimittu ei ole suotta: Helsingin metallityöläisten sosialidemokraattinen yhdistys ry 1920–2017. Helsinki: Helsingin metallityöläisten sosialidemokraattinen yhdistys ry, 2020.
ISBN 978-952-94-2887-8.

Veijola, Jorma. Työn ja toivon vuodet: Työläiselämää Etelä-Kymenlaaksossa 1944-1948. Tampere: Mediapinta, 2020. ISBN 978-952-81-0808-5.


2019

Väitöskirjat

Aho, Mikko. ”’Kun meiltä laiva lähtee ulos, ni siittä voi olla kaikki ylpeitä’: Raumalaisten laivanrakentajien ammatillinen omakuva teollisena kulttuuriperintönä.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2019. Kustantaja: Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2019. http://hdl.handle.net/10138/307779.

Aho, Timo. ”Tuhansia töitä, valvottuja öitä: Etnografinen tutkimus rekkamiesten työnteosta ja rekkamieheydestä tiekuljetusalan käytännöissä.” Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7736-8.

Halen, Katri ”’Raha ei ollut se ensisijainen, vaan ihan muut…’: Työssä jatkaminen ja eläkkeelle siirtyminen sopimuksellisuuden kehässä.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3374-8.

Kärrylä, Ilkka. “The Contested Relationship of Democracy and the Economy: Debates on Economic and Industrial Democracy in Finland and Sweden, 1960s–1990s.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2019. ISBN 978-951-51-3414-1.

Moilanen, Juha-Matti. ”Työsuhteen päättämissopimukset: Tutkimus sopimusvapauden rajoista ja työntekijän suojelun keinoista.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2019. ISBN 978-951-29-7542-6.

Moilanen, Sanna. ”Managing the ”Triple Demand”: Lone Mothers’ Non-Standard Work Hours and Work-Family Reconciliation.” Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7832-7.

Sihto, Tiina. ”Placing Women?: How Locality Shapes Women’s Opportunities for Reconciling Work and Care.” Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7935-5.

Sonck-Rautio, Kirsi. “The Fishers of the Archipelago Sea: Resilience, Sustainability, Knowledge and Agency.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7825-0.

Trus, Marija. “Nurse Managers’ Work-Related Empowerment: Evaluated in Connection to Power Issues and Organizational Social Context.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1041-7.

Vartiainen, Päivi. ”Filippiiniläisten sairaanhoitajien polut Suomeen: Tutkimus oppimisesta ja työyhteisöintegraatiosta kansainvälisen rekrytoinnin kontekstissa.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2019. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0937-4.

Työväen järjestötoiminta

Blåfield, Ville. Hengenpimeyttä vastaan: Puheenvuoroja sivistyksestä. Helsinki: Edita, 2019. ISBN 978-951-37-7484-4.

Hentilä, Seppo. TUL liikuttaa, kasvattaa, vaikuttaa: Suomen Työväen Urheiluliitto 1919-2019 Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019. ISBN 978-951-858-089-1.

Jussila, Matti. Sikses hyvä ammattiosasto: Uudenkaupungin auto- ja metallityöväen ammattiosasto 268. Uusikaupunki: Uudenkaupungin Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto 268, 2019.

Karkinen, Jaro, Pentti Jääskeläinen, Toimi Tamminen, Pauli Viitanen ja Erkki Autio. Täällä ei tartte esitellä kettään, kun kaikki on Valmetin Poppoota: Jyväskylän Valmetin Eläkeläisten 50-vuotishistoriikki. Jyväskylä: Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset, 2019. ISBN 978-952-94-1666-0.

Kauhanen, Jouni ja Esko Jaukka. Tahdolla, voimalla ja taidolla: Muhoksen tullilainen urheilu ja liikunta 1912–2019. Muhos: Muhoksen Voitto ry, 2019. ISBN 978-952-94-2389-7.

Ketola, Eino. Metallityöväen liitto 1984-2000.Helsinki: Otava, 2019. ISBN 978-951-1-33378-4.

Lundell-Reinilä, Hanna. Suurkaupungin väkeä: 100 vuotta edunvalvontaa Stadissa; Helsingin kaupungin virkamiesten yhdistyksestä Jyty Metropoliksi 1919–2019. Helsinki: Jyty Metropoli ry, 2019. ISBN 978-952-94-1488-8.

Merikoski, Sirkka. Poimintoja sadan vuoden taipaleelta kohti tasa-arvoa: Messukylän sos.dem. naisyhdistyksen historia. Tampere: Messukylän Sos.Dem. Naisyhdistys, 2019. ISBN 978-952-94-0779-8.

Rajanen, Raimo (toim.). Me Lohikoskelaiset: Asukkaat muistelevat. Jyväskylä: Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit ry, 2019. ISBN 978-952-94-2655-3.

Siltala, Sakari. Talo ja Torni: Helsingin työväenyhdistys 1884-2019 Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala, 2019. ISBN 978-952-234-548-6.

Suomi, Kimmo ja Kimmo Ojala. Muutoksen vuosikymmenet: Jyväskylän työväenyhdistys ry 130 vuotta. Jyväskylä: Jyväskylän työväenyhdistys, 2019. ISBN 978-952-94-1713-1 (painettu), 978-952-94-1714-8 (PDF).

Tuovinen, Seppo. Tampereen seudun metallityöntekijäin ammattiosasto ry n:o 195: 1949-2019; 70 vuotta; Vaaran vuosista kolmikantaan. Tampere: Tampereen seudun Metallityöntekijäin Ammattiosasto ry n:o 195, 2019. ISBN 978-952-94-2349-1 (painettu), 978-952-94-2350-7 (EPUB).

Uljas, Risto ja Päivi Uljas. Leiväntekijät: Helsingin leipomotyöntekijäin ammattiosaston tarina 1888–2018. Helsinki: Helsingin Leipomotyöntekijäin ammattiosasto ry, 2019.

Veijola, Jorma. Me elämme yhä: Työläiselämää Kymenlaaksossa 1917-1919. Tampere: Mediapinta Oy, 2019. ISBN 978-952-81-0466-7.


2018

Väitöskirjat

Baldschun, Andreas. “The Occupational Well-Being of Child Protection Social Workers: Theoretical Conceptualization and Empirical Investigations Among Finnish Statutory Social Workers.” Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2829-0.

Jokela, Merita: “The Layers of Inequality in Paid Domestic Labour: A Global Study on Domestic Workers and Precarious Work.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2018. http://urn.fi/URN:ISBN 978-951-29-7345-3.

Liukkonen, Marjo. ”Hennalan Naismurhat 1918.” Väitöskirja, Lapin yliopisto, 2018. Kustantaja: Tampere: Vastapaino, 2018. ISBN 978-951-768-584-9.

Matikainen, Juha. ”Parlamentarismin kannattajasta vallankumouksen äänitorveksi: Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen lehdistö 1917–1918.” Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7322-3.

Naarminen, Niina: ”Naurun voima: Muistitietotutkimus huumorin merkityksistä Tikkakosken tehtaan paikallisyhteisössä.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2018. Kustantaja: Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2018. http://hdl.handle.net/10138/231260.

Ouma, Katono. “Land and Labour: The Micropolitics of Resource Grabbing in Kenya.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4293-1.

Reuna, Risto. ”’Ei tullutkaan vallankumousta’: Sotasukupolvi, joka esti kansandemokratian; Äärivasemmiston kesäkuun 1946 offensiivi ja metallityöväen työpaikkavastarinta.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2018. ISBN 978-951-29-7053-7.

Seitovirta, Jaana. ”Sairaanhoitajien palkitseminen erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa.” Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2944-0.

Varje, Pekka. “Cracks in the Mirror: The Ideal Worker and the Labor Process in Finnish Working Life After the Second World War.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4735-6. Viren, Eetu. ”Raha ja työvoima: Tutkimus rahasta yhteiskunnallisena suhteena, sen voimasta ja vaikutuksista työvoiman luokkakokoonpanoon.” Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2018. Kustantaja: Helsinki: Tutkijaliitto, 2018. ISBN 978-952-7093-14-6

Viren, Eetu. ”Raha ja työvoima: Tutkimus rahasta yhteiskunnallisena suhteena, sen voimasta ja vaikutuksista työvoiman luokkakokoonpanoon.”Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2018. Kustantaja: Helsinki: Tutkijaliitto, 2018. ISBN 978-952-7093-14-6.

Työväen järjestötoiminta

Bergholm, Tapio. Tulopolitiikan aika. Vol. 2, Laatua ja vapaa-aikaa; Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö vuodesta 1977. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2018. ISBN 978-952-222-935-9.

Eskonen, Seppo. Työläisnyrkkeilyn vuosikymmenet. Vol. 1, Internationaalin aika. Salo: Omakustanne, 2018. ISBN 978-952-68949-0-4.

Leino-Kaukiainen, Pirkko & Leena Riska-Cambell. Ei mikään yhden illan juttu: Journalistiliiton historia. Helsinki: Edita Publishing, 2018. ISBN 978-951-377-367-0.

Lohjan Autokorjaamotyöntekijäin Ammattiosaston 50-v historiikki. Lohja: Lohjan Autokorjaamotyöntekijäin Ammattiosasto 225, 2018.

Mäkinen, Mikko. Vakuuttavaa ja vaikuttavaa liikettä: Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piirin vaiheet vuodesta 1919. Helsinki: Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piiri, 2018. ISBN 978-952-5450-41-5.

Niemi, Jussi. Työväenyhdistystoimintaa Virroilla 115 vuotta. Virrat: Lahdenkylän Työväenyhdistys ry, 2018. ISBN 978-952-94-0267-0.

Puro, Laura. Painonne arvosta kultaa: Terveydenhoitajaliitto terveydenhoitajatyön puolustajana. Helsinki: Suomen Terveydenhoitajaliitto, 2018. ISBN 978-952-93-9966-6.

Soukola, Timo: Itsekkyyttä jäsenistön puolesta: AKT:n historia 1990–2010. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2018. ISBN 978-951-1-32740-0.

Virjonen, Taneli. TUTO-jääkiekon 70-vuotisjuhlakirja. Turku: TUTO Hockey, 2018.


2017

Väitöskirjat

Ajo, Martti. ”Punainen eskatologia: Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3556-8.

Ala-Pöllänen, Anne. ”Happy Ship?: Etnografinen tutkimus suomalaisista ja filippiiniläisistä merimiehistä suomalaisilla rahtilaivoilla.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3095-2

Bergbom, Barbara. “Immigrants’ and Natives’ Intra- and Intercultural Co-Worker Relations and Their Associations With Employee Well-being: A Study in an Urban Bus Transportation Company.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2017. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0443-0.

Eriksson, Tuula. ”Ikääntyvät ja työhyvinvointi: 45–64-vuotiaiden työssäjaksamiskokemuksia.” Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7096-3.

Ilmolahti, Oona. ”Eheys ja ennakkoluulo: Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2017. Kustantaja: Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2017. ISBN 978-952-5976-55-7 (painettu), ISBN 978-952-5976-56-4 (PDF).

Kähäri Outi. ”Luottamus venäläistaustaisten ja kantasuomalaisten työelämän suhteissa.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2017. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6996-8.

McKeough, Andreas. ”Kirjoittaen kerrottu sota: Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2017. Kustantaja: Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2017. http://hdl.handle.net/10138/174000.

Ojanen, Miia. ”Työn ja perheen ristiriidat, sairauspoissaolot ja avioeroriski suomalaisilla palkansaajilla.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2017. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0324-2.  

Otonkorpi-Lehtoranta, Katri. ”Sotilaat, työ ja perhe.” Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2017. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0475-1.

Rajavuori, Anna. ”Esityksen politiikka: Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906–1908.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2017. Kustantaja: Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2018. http://hdl.handle.net/10138/184737.

Ranta, Sirkku. ”Ammattiin kasvattamisen aikakuri: Kokin perustutkintokoulutuksen aika työläiseksi opettamisen tilana.” Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2629-6.

Wang, Shuo. “Your Next Boss is Chinese: How European Employees Perceive Organizational Cultures in Chinese Multinational Companies. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2497-1.  

Vanha-Similä, Maria. ”Yhtiöön, yhtiöön!: Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla.” Väitöskirja, Turun yliopisto, 2017. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-6655-06-2.

Työväen järjestötoiminta

Hakanen, Maija. Salamasta se kaikki alkoi: Pakilan työväentalo 100 vuotta. Helsinki: Pakilan Demokraattinen Kulttuurisäätiö, 2017. ISBN 978-952-68705-1-9.

Heikkinen, Reijo. Leivän isän leivissä: Paperiliiton Kajaanin Osasto 51:n vaiheita vuosina 1910–2008. Kajaani: Paperiliiton Kajaanin osasto n:o 51, 2017. ISBN 978-952-93-9748-8.

Helminen, Katri. Eläinlääkärinä kolmella vuosisadalla: Suomen Eläinlääkäriliitto 1892–2017. Helsinki: Fennovet, 2017. ISBN 978-951-98449-6-1.

Helsing, Alf-Erik. Med Djärva Tankar: Finlandssvensk Socialdemokrati 1974–2014. Helsinki: Finlands Svenska Socialdemokrater rf, 2017. ISBN 978-952-93-8650-5.

Hursti, Seppo, Sinikka Onnela & Olavi Tapio. Paperiliiton Kemin Osasto 33:n historiikki. Kemi: Paperiliiton Kemin osasto 33, 2017. ISBN 978-952-93-9058-8.

Itkonen, Hannu. Viisi virkeää vuosikymmentä: Juuan Urheilijat 1967–2017. Juuka: Juuan Urheilijat, 2017. ISBN 978-952-93-9403-6.

Jalovaara, Ville. HYT: Puoli vuosisataa akateemista edunvalvontaa Helsingin yliopistossa. Helsinki: Helsingin yliopiston tieteentekijät, 2017. ISBN 978-952-93-8725-0.

Juhola, Esko. Autokatsastusmiesten Yhdistys 90 vuotta. Helsinki: Autokatsastusmiesten Yhdistys ry, 2017.

Kannisto, Ruut. 100 vuotta metallityöväen edunvalvontaa: Rauman Metallityöväen ammattiosasto n:o 66 ry:n 100-vuotishistoriikki (1917–2017). Rauma: Rauman Metallityöväen ammattiosasto n:o 66, 2017. ISBN 978-952-93-8800-4.

Kouhia, Juhani. Taisteluja & tarinoita: Koneen hissitehtaan ammattiyhdistys 50 vuotta. Louhia: Omakustanne, 2017.

Krohn, Elias. Aatteen paloa, tiedon janoa: Yleinen Lehtimiesliitto 1947–2017. Helsinki: Yleinen Lehtimiesliitto, 2017. ISBN 978-952-93-8414-3.

Pitkänen, Risto. Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden asialla: Puistolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys 1981–2016. Helsinki: Puistolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys, 2017. ISBN 978-952-93-8569-0.

Riekkinen, Tanja. Tieteentekijöiden puolesta: Oulun yliopiston akateemiset ry 1967–2017. Oulu: Oulun yliopiston akateemiset, 2017. ISBN 978-952-93-8627-7.

Salonperä, Valto. Kempeleen työväen historiaa. Kempele: Omakustanne, 2017. ISBN 978-952-67311-2-4.

Stoor, Olavi. Kasiykkönen metalli. Vol. 1, Perustamisesta terästehtaan kasvuun. Omakustanne, 2017.

Strandén, Tarja. Postivirkamiehestä toimihenkilöksi: Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU Pääkaupunkiseudun toimihenkilöt ry 100 Vuotta. Espoo: Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU Pääkaupunkiseudun toimihenkilöt ry, Espoo, 2017. ISBN 978-952-93-8743-4.

Turunen, Johannes. Laduilla ja rasteilla: Pirkkalan Hiihtäjät 50 vuotta 1967–2017. Pirkkala: Pirkkalan hiihtäjät, 2017.

Viitasaari, Esko. Työn Aika: Kokkolan Metallityöväen Ammattiosasto 67 100 vuotta 1917–2017. Kokkola: Kokkolan Metallityöväen Ammattiosasto 67, 2017.


2016

Työväenyhdistyshistoriikit

Maunu Harmo: Suunta on tärkein. Yhteiskuntapoliittisen sosialidemokraattisen yhdistyksen 50-vuotistaival. ISBN: 978-952-93-6664-4.

Ulla-Maija von Hertzen: Yhdessä meissä on voimaa. Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö 110 vuotta juhlakirja. ISBN: 978-952-93-7908-8.

Arto Jokela: Ei taistelutta voittoa. Naisten työväenyhdistyksestä Turun sosialidemokraattiseen naisyhdistykseen. ISBN: 978-952-93-7182-2.

Tea Järvinen: Männinkäisen mäeltä. Länsi-Teiskon työväenyhdistyksen historia vuosilta 1906– 2016. ISBN: 978-952-93-7429-8.

Vesa Karvinen: Avoimet ovet. Sosialidemokraattisen kristillisen liiton 70-vuotisjuhlakirja. ISBN: 978-951-95131-2-6.

Matti Lehto: Tulipalo vai tuhopoltto. Rannankylän työväentalon palo ja työväenliikkeen asema 1930- ja 1940-luvuilla Vimpelissä.

Ilkka Leskelä: Työväen poluilla. Pitäjänmäen Työväenyhdistys 110 vuotta. ISBN: 978-952-93-7817-3.

Jyrki Lohi: Uutta kaupunginosaa rakentamassa. Vuosaaren Sosialidemokraatit ry:n juhlakirja 1966-2016. ISBN: 978-952-93-6760-3.

Heikki Mansikkaniemi: Inkoon Suomenkieliset Sosialidemokraatit 40 vuotta. ISBN: 978-952-93-7456-4.

Petja Raaska: Voi herranjestas minkälainen. Kertomus Turun Työväen Teatterin Kannatusyhdistyksen hullusta, mutta useimmiten iloisesta vuosisadasta 1916–2016. ISBN: 978-952-93-7509-7.

Keijo Rantanen: Kivijalka. Tampereen työväenyhdistys 1945–2015. ISBN: 978-952-67723-7-0.

Matti Simola: Helsinki punaiseksi. 2. Helsingin edistyksellinen sosialidemokratia vuoden 1975 jälkeen. ISBN: 978-952-93-7890-6.

Ammattiyhdistyshistoriikit

Marja-Riitta Eriksson [et al.]: SKO. 70 v aktiivista vaikuttamista. ISBN: 978-952-93-6836-5.

Aki Härkönen, Irja Koskela ja Erkki Ryynänen (toim.): Raideliikenteen insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt VRI ry.

Eino Nykänen: Näläkäpolitiikan yhistämät. Kuopion autoalan työntekijöiden historia. ISBN: 978-952-93-6468-8.

Eino Nykänen: Virtaa joka lähtöön. Jyväskylän sähköalantyöntekijäin historiaa. ISBN: 978-952-93-7076-4.

Anne Pentti: Toistasataa vuotta pinnan alla. Suomen Ammattisukeltajien tarinallinen historiikki 1906–2016. ISBN: 978-952-7150-03-0.

Maritta Pohls: Viini, laulu & taustajoukot. Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan historia. ISBN: 978-952-264-553-1.

Asko Tanhuanpää ja Lauri Karppinen: Ammattilaisia ja moniosaajia. Urheilutoimittajain Liiton 85-vuotishistoria. ISBN: 978-952-93-7951-4.

Työväen urheiluseurojen historiikit

Tuomo Koivisto: Monen lajin taitajia. Tahmelan Vesa 1919–2012. ISBN: 978-952-93-7445-8.

Esa Lahtinen: Sata lasissa. Kauklahden Pyrinnön historia 1914–2015. ISBN: 978-952-93-7184-6.

Katri Pelto-Arvo, Tuulevi Borén ja Esko Kaikkonen: 80 vuotta voimistelua ja urheilua. Himangan Roima. ISBN: 978-952-93-7836-4.

Kaija Vuorio: Tamburiinin tahdista tehotreeniin. Kuopion Reippaan Voimistelijat 1906–2016. ISBN: 978-952-93-7086-3.

Karkun Isku 90 v.

Väitöskirjat

Samuli Arkko: Castron kastraatio. Pedro Juan Gutiérrezin proosa castrokommunistisen utopian romuttajana. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, kirjallisuus, 2016.

Pirita Frigren: Kotisatamassa. Merimiesten vaimot, naisten toimijuus ja perheiden toimeentuloehdot 1800-luvun suomalaisessa rannikkokaupungissa. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, Suomen historia, 2016.

Seppo Hotti: Oikealle alalle? Logistiikka-alan ammattikoulutuksen ja työelämän osaamisen todellisuuksien kohtaaminen. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, aikuiskasvatustiede, 2016.

Ira Jänis-Isokangas: Neuvostovallan taistelu huliganismia vastaan 1920-luvulla. Käsitteet, politiikka ja käytännön toimet. Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 2016.

Niko Kannisto: Vaaleanpunainen tasavalta? SDP, itsenäisyys ja kansallisen yhtenäisyyden kysymys vuosina 1918–1924. Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 2016.

Matti Kortesoja: Power of articulation. Imagery of society and social action in structural Marxism and its critique. Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 2016.

Toni Kosonen: Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tutkimus ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvista työläismiehistä. Itä-Suomen yliopisto, 2016.

Tuomas Laine-Frigren: Searching for the human factor. Psychology, power and ideology in Hungary during the early Kádár period. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, yleinen historia, 2016.

Pirjo Munck: Valistajista ammattimiehiksi. Toimittajien ammattilaistumisen pitkä tie 1771–1921. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2016.


2015

Työväenyhdistyshistoriikit

Matti Hirvonen: Ruosniemen Työväenyhdistys 1905–2015 : 10 vuotta. Ruosniemen Työväenyhdistys, Pori.

Jouni Kauhanen, Esko Jaukka: Talolla Tavataan : Muhoksen Työväenliike 1905–2015. Muhoksen Vasemmisto, Muhos.

Reino Seppänen: Kalliolle rakennettu : Hervannan sosialidemokraattinen yhdistys 40 vuotta. Hervannan sosialidemokraattinen puolue, Tampere.

Ammattiyhdistyshistoriikit

Jaakko Heikkinen: 70 vuotta rakentajien edunvalvontaa Kuusamossa : Rakennustyöläisten Liiton osasto 234 1945–2015, Rakennusliitto vuodesta 1999. Rakennustyöläisten Liiton osasto 234, Kuusamo.

Timo Sandberg: Oululaista metallia : Metallityöväen etujen puolustamista 1898–2015 : Oulun Metallityöväen ammattiosasto ry n:o 56. Oulun Metallityöväen ammattiosasto, Oulu.

Aarne Seppälä: Jäsenen asialla 50 vuotta. Teljän Metallityöväen Ammattiosasto 294, Pori.

Jaana Luttinen: Kulttuurista työtä : Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 1975-2015. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Helsinki.

Aimo Harmoinen et al. (toim.): Oikeita tuloksia : Sairaalakemistit 60 v. Sairaalakemistit, Lahti.

Timo Soukola: Köyhinä pysytään, jos ei toimita : Kemian Työntekijäin Liiton historia 1970–2009. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Helsinki.

Eino Nykänen: Sataman soturit : Helsingin Ahtaustyöntekijäin pitkä, kova ja värikäs historia. Helsingin Ahtaustyöntekijät ry AKT osasto 131, Helsinki.

Jarmo Hyvärinen, Juha Häkkinen, Oili Valkila (toim.): Myynnin ammattilainen muuttuvassa Suomessa 1970–2015 : juhlakirja : myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 120 vuotta. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Helsinki.

Työväen urheiluseurojen historiikit

Mikko Mäkinen: Persoonallinen palloseura : Jyväskylän Seudun Palloseuran viisi vuosikymmentä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos.

Saku Metsälä: Tyrvääläisen lentopallon lyhyt oppimäärä 1947–1983. Nälkälänmäen Urheilusosiologian laitos, Sastamala.

Arja-Liisa Risku: 60 vuotta poliisiurheilua : Porin Poliisiurheilijat ry 1955-2015. Porin Poliisiurheilijat, Pori.

Turun Teräs 70 vuotta : Teräksen taipaleelta. Turun Teräs, Turku.

Väitöskirjat

Erkko Anttila: Esikaupunkien vuosisata : paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupungeissa 1900-luvulla. Helsinki : Helsingin yliopisto, Sosiologia.

Tapio Bergholm: Kaksoissidoksen synty : Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan muotoutuminen 1944–1969. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

Risto Hauvonen: Vallanvaihdon muuttuva kuva : Kekkosen sairastuminen ja Koiviston nousu valtion johtoon lehdistön, muistelmien ja historiankirjoituksen kuvaamana. Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Matias Kaihovirta: Oroliga inför framtiden : en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920. Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Elina Liikanen: El papel de la literatura en la construcción de la memoria cultural : Tres modos de representar la Guerra Civil y el franquismo en la novela española actual. Universidad de Santiago de Compostela & Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta.

Mari Lindman: Work and non-work : on work and meaning. Åbo Akademi, humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta.

Aleksi Mainio: Näkymätön sota : Suomi vastavallankumouksellisen terrorismin ja vakoilun tukialueena 1918–1939. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta.

Maija Mänttäri-van der Kuip: Work-related well-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Sami Outinen: Sosiaalidemokraattien tie talouden ohjailusta markkinareaktioiden ennakointiin : työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa Suomessa 1975–1998. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta.

Ines Wagner: Posted work and deterritorialization in the European Union : a study of the German construction and meat industry. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Marjo Ylhäinen: Työoikeus ja prekaari yhteiskunta. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.


2014

Työväenyhdistyshistoriikit

Ulla-Maija von Hertzen (toim.): Pyhtään parhaaksi :110 vuotta pyhtääläistä sosialidemokratiaa. Pyhtään Sosialidemokraatit, Pyhtää 2014.

Helena Honka-Hallila: Työväen raittiusliike sata vuotta : hyvien elämäntapojen jäljillä. Elämäntapaliitto, Helsinki 2014.

Jussi Pikkusaari: Työväen omaehtoisen sivistystyön aatteen kantavuus. Työväen Sivistysliitto 1919–1999. Mediapinta, Helsinki 2014.

Johanna Salin: Viialan Työväenyhdistys yhteiskunnan rakentajana. Viialan Työväenyhdistys, Viiala 2014.

Matti Simola: Helsinki punaiseksi: Helsingin edistyksellinen sosialidemokratia 1964–1975. Omakustanne, Helsinki 2014.

Sara Sirkiä, Hanna Ek, Leena Seretin, Tuomas Aatola: Palma de Pyy. Veneilevän duunarin keidas. Helsingin Työväen Pursiseura, Helsinki 2014.

Väinö Tervo (toim.): Sotkamon työväentalo torpasta taloksi. Sotkamon Vasemmisto, Sotkamo 2014.

Ammattiyhdistyshistoriikit

Viljo Heinonen: Teräksistä leipää. Saarijärven metallityöväen ammattiosasto, Saarijärvi 2014.

Eija Kalliala, Tarmo Toikkanen, Lasse Seppänen, Päivi Klimenko: IT-kouluttajien 10-vuotinen taival 2001–2011. IT-kouluttajat, Espoo 2014.

Anitra Komulainen: Paperimaailman valloittajat : Paperi-insinöörit ry 1914–2014. Siltala, Helsinki 2014.

Minna Mäkinen: Seiskan sata vuotta – Paperiliiton Kauttuan ammattiosasto no 7:n 100-vuotishistoria. Paperiliiton Kauttuan ammattiosasto n:o 7, Kauttua 2014.

Keijo Rantanen: Työläisten puolella : Nokian Kumityöväen ammattiosasto 1914–2014. Nokian Kumityöväen ammattiosasto, Tampere 2014.

Teemu Siltanen: Suljetun maailman työntekijät : Pitkäniemen ammattiyhdistystoiminnan historiaa 1900–2014. Pitkäniemen sairaalan Perinneyhdistys, Tampere 2014.

Työväen urheiluseurojen historiikit

Jarkko Mänttäri: Kohti uutta huomenta : Keljon Viesti ry 70 vuotta.  Voimistelu- ja Urheiluseura Keljon Viesti, Jyväskylä 2014.

Hannu Itkonen, Pekka Korhonen, Veijo Saarelainen: Riennossa sata vuotta : Mutalan Riento urheilun ja liikunnan yleisseurana 1914–2014. Mutalan Riento, Joensuu 2014.

Väitöskirjat

Kasper Braskén: The revival of international solidarity : The Internationale Arbeiterhilfe, Willi Munzenberg and the Comintern in Weimar Germany, 1921–1933. Åbo Akademi.

Christopher Brennan: Precarious working tourists : working holiday makers in Australia. Tampereen yliopisto.

Kirsi-Maria Hytönen: ”Ei elämääni lomia mahtunut” : naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Jyväskylän yliopisto.

Anne Koski-Heikkinen: Ammatillisen opettajan identiteetti ja auktoriteetti : ammatilliset opettajat ja opiskelijat ideaalia ammatillista opettajuutta etsimässä. Lapin yliopisto.

Hanna Lindberg: Mannen som objekt och problem : Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970. Åbo Akademi.

Juuso Marttila: Työ teollistumisen ja arjen rajapintana : Strömforsin ja Ramnäsin rautaruukkiyhteisöt 1880–1950. Jyväskylän yliopisto.

Evgenia Prokhorova: Reinventing a Russian mono-industrial town : from a socialist ’town of miners’ to a post-socialist ’border town. Itä-Suomen yliopisto.

Mirka Räisänen: Opettajat ja koulutuspolitiikka : Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa. Tampereen yliopisto.

Irma Tapaninen: Karnevalistinen henki : Algot Untolan varhaistuotanto ja virallisen kulttuurin muutos 1900-luvun alussa. Helsingin yliopisto.

Taina Uusitalo: Elämä työläisnaisten hyväksi : Fiina Pietikäisen yhteiskunnallinen toimijuus 1900–1930 : tutkimus työväenliikkeen sukupuolisidonnaisista käytännöistä. Turun yliopisto.

Leena Åkerblad: Epävarmuuden tuolla puolen : muuttuvat työmarkkinat ja prekaari toimijuus. Itä-Suomen yliopisto.