Yhdistys

Yhdistys kokoaa yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja järjestöllisistä perinteistä, historiasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistyksen tehtävänä on kehittää ja tukea Työväenliikkeen kirjaston toimintaa sekä syventää työväenperinnetyön tuntemusta ja arvostusta.

Yhdistyksen keskeisimpänä tehtävänä on Studia Generalia -luennot ja Stadin työväenkirjallisuuspäivä. Näillä nostetaan kirjaston imagoa ja tunnettavuutta. Talkoilla ja kirjakahviloiden käytännön järjestelyillä tuetaan kirjaston arjen sujuvuutta.

Kirjasto hoitaa Punanurkka -divaria, minne talkoissa siirretään kirjaston ylimääräistä aineistoa myytäväksi. Divari sijaitsee Sörnäisten rantatie 25 A -kiinteistön tuloaulassa.