Työväenliikkeen kirjaston asiakaskysely – tulokset 2022

”Ystävällisestä palvelusta kiitos!”

Työväenliikkeen kirjaston asiakaskyselyyn saatiin 55 vastausta, joista verkkolomakkeella 29 ja paperilomakkeella 26. Kysely oli esillä huhti – toukokuun ajan vuonna 2022.

Vastaajien kirjaston käytön syyt olivat seuraavat: 1. kiinnostus aineistoihin, 2. yleisötapahtuma, 3. opiskelu, 4. tutkimus, 5.muu syy, 6. ammatillinen syy tai 7. kirjaston tilojen käyttö. Tästä voi päätellä, että yleisötapahtumien yhteydessä saatiin suhteellisesti paljon vastauksia. 14 opiskelijaa ja 13 tutkijaa vastasi kyselyyn. Lainaustilastojen perusteella tiedetään, että korkeakoulujen ulkopuolisilla ”muilla” asiakkailla on myös lainoja eniten, ja sen jälkeen tulevat heti lähellä tätä opiskelijat ja seuraavina tutkijat aineistojen käyttötilastoissa.

Tyytyväisyys Työväenliikkeen kirjaston palveluihin ja aineistoihin

Painettua kokoelmaa piti hyvänä tai kiitettävänä peräti 85 % vastaajista, tyydyttävänä vain 2 % ja huonona ei kukaan. Elektronista kokoelmaa hyvänä tai kiitettävä piti 15 % vastaajista, ja on huomattavaa, että 71 % ei osannut sanoa. Asiakaspalvelua kukaan ei pitänyt tyydyttävänä tai huonona. Siitä saatiin paljon kiittävää palautetta. Aukioloaikoja sen sijaan 10 % piti välttävinä tai huonoina ja tyydyttävinä 14 %. Kuitenkin aukioloaikoihinkin oltiin voittopuolisesti tyytyväisiä (72 %). Tiloja piti hyvinä tai kiitettävinä 74 % ja tapahtumia 48 %. Tapahtumia ei osannut arvioida 38 % vastaajista. Kirjastojärjestelmiin oltiin yleisesti tyytyväisiä, mutta noin puolet eivät osanneet arvioida Helda-julkaisuarkistoa ja Finna-tiedonhakupalvelua.

Kiinnostava aihealue kirjaston kokoelmissa

Vastanneita kiinnostivat seuraavat aiheet: 1. yhteiskunta, 2. historia, 3. työväestö tai työelämä, 4. kulttuuri, 5. kaunokirjallisuus. Vastaajien itse luettelemia aiheita olivat lisäksi seuraavat: kansainväliset suhteet, ilmastoliike, ilmasto-oikeudenmukaisuus, ympäristöliike ja niiden kytkeytyminen työväenliikkeeseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja demokratiaan, kansainvälisyyden käsite ja merkitys työväenliikkeen piirissä, lehdet ja lehdistön historia, kasvatustieteet, rautateiden ja asemapuistojen kulttuuriperintö, henkinen hyvinvointi ja kehittyminen sekä filosofia.

Yleiskuva Työväenliikkeen kirjastosta

Kirjastoa piti itselleen hyvin tai erittäin hyödyllisenä peräti 90 % ja tyydyttävästikin 6 %. Helppokäyttöisenä kirjastoa piti 85 % ja välttäväksi tai tyydyttäväksi kirjaston käytettävyyden arvioi vain 13 %. Melkein kaikki vastaajat suosittelisivat Työväenliikkeen kirjastoa myös muille (50 vastaajaa, 0 ei, 3 ei osannut sanoa).

Vapaan sanan kohdassa saatiin 23 vastausta, jotka olivat pääasiassa kiitoksia ystävällisestä palvelusta, rauhallisista tiloista ja tehdystä työstä tai aineistoista sekä tapahtumista. Kehittämisehdotuksia tuli kaksi ja ne koskivat aineistojen varaamista ja hyllysijaintien näkyvyyttä netissä. Kritiikkiä tuli ahtaudesta. Tilapalveluja ja kirjailijavierailuita pidettiin myös tärkeinä.

Yleisarvosana Työväenliikkeen kirjastosta oli 4,45 / 5.

Meillä on käynnissä kokoelmaopasteiden uudistaminen, mikä omalta osaltaan lisää helppokäyttöisyyttä. Tietoa hyllyluokituksesta tullaan lisäämään myös verkkosivuille.

Kiitokset vastaajille!