Työväenliikkeen kirjaston talousbibliografia

Talousbibliografia sisältää Suomen työväenliikkeen piirissä tuotettuja taloutta käsitteleviä monografioita ja muita Suomessa julkaistuja työväenliikkeen talousajattelua käsitteleviä kirjoja. Työväenliikkeen talousajattelua kuvaavia teoksia ovat julkaisseet työväenliikkeeseen liittyvien toimijoiden lisäksi esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

Bibliografia sisältää aineistoa työväenliikkeen alkuajoista 1890-luvulta vuoteen 2020 saakka. Bibliografiaa on tarkoitus päivittää myöhemmin.

Bibliografian tekemisen rahoitti Palkansaajasäätiö vuosina 2020–2021, ja sen laati Martti Niura Työväenliikkeen kirjastossa.