Työväenliikkeen kirjaston toiminta-avustus tulee tieteen veikkausvoittovaroista

Työväenliikkeen kirjasto saa toiminta-avustuksensa opetus- ja kulttuuriministeriön jakamista tieteen veikkausvoittovaroista. Työväenliikkeen kirjasto on työväenperinteen valtakunnallinen tallentaja yhdessä muiden muistiorganisaatioiden kanssa.

Työväenliikkeen kirjasto täydentää kansallista tutkimusjärjestelmää

Työväenliikkeen kirjasto tuottaa tietoa kansallisiin yhteistietokantoihin sekä osallistuu alan julkaisutoimintaan ja edistää avointa tiedettä ja tutkimusta. Apurahoilla toteutetaan tutkitun tiedon välittämistä edistäviä hankkeita.

Turvataan työväenperinteen muistiorganisaatioiden työ tulevaisuudessakin

Työväenperinne ry on perustettu vuonna 1983 turvaamaan työväentutkimuksen kirjasto- ja tietopalvelut. Työväenliikkeen kirjasto on pieni mutta valtakunnallinen toimija, jonka tulevaisuus on uhattuna, jos valtionavustus kirjaston toimintaan tieteen edistämiseksi pienenee. Kirjasto muodostaa yhden pilarin työväenperinteen tallennuksen kolmijalassa, jossa valtakunnalliset toimijat, toisaalla työväen arkistot ja kolmantena Työväenmuseo hoitavat omaa tehtäväänsä. Työväenliikkeen kirjasto toimii aktiivisesti työelämän- ja työväentutkimuksen edistäjänä ja tarvitsee riittävän valtionavustuksen tulevaisuudessakin kirjaston ylläpitoon ja toimintaan.