Työväenperinne ry

Työväenperinne ry:n toiminnan tarkoituksena on työväestön ja työväenliikkeen perinteen ja nykyisyyden vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedotta­minen. Yhdistyksen päätehtävänä on ylläpitää vuonna 1987 perustettua tieteellistä erikoiskirjastoa – Työväenliikkeen kirjastoa.

Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöinä on työväenliikettä lähellä olevia yhteisöjä, yhdistyksiä, järjestöjä ja säätiöitä.