Toiminta

Yhdistykseen kuuluu 36 jäsenjärjestöä. Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä loka-marraskuussa.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja teknisen sihteerin (kokoussihteerin). Työväenperinne ry:n sihteerinä ja taloudenhoitajana toimii kirjastonjohtaja, joka esittelee hallituksessa päätettävät asiat.

Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.