Vuoden työväentutkimus -palkinto

Työväenperinne – Arbetartradition ry järjesti ensimmäisen työväenperinneillan 5.3.1996. Tämän jälkeen Työväenperinnepäivää on vietetty vuosittain aina Anna Wiikin syntymäpäivän tienoilla, jolloin Työväenperinne ry jakaa Vuoden työväentutkimus -palkinnon.

Yhdistys palkitsee vuosittain erityisen ansiokkaaksi katsottuja teoksia kahdelta edeltävältä vuodelta, jotka käsittelevät työväestöä, sen elämää, kulttuuria, historiaa, järjestöelämää ja muuta toimintaa. Palkintojen tarkoituksena on kannustaa ja tehdä näkyväksi työväestöön liittyvää historian-, perinteen- ja kulttuurintutkimusta. Palkinnoilla halutaan tuoda esiin myös, miten työväentutkimus on mukana muovaamassa tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskuntaa.

Palkinnot annetaan vuorovuosina akateemisille tutkimuksille ja vuorovuosina sellaisille ansiokkaille tutkimuksille, joiden ei tarvitse täyttää yliopistollisen tutkimuksen kriteerejä.

Palkinnot myöntää Työväenperinne ry, ja palkintoja tukevat ajatuspajat Kalevi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi sekä Työväen Sivistysliitto. Valinnat suorittaa vuosittain koottava Vuoden työväentutkimus -palkintoraati. Valintoja tehdessään raati kiinnittää huomiota tutkimusten näkökulmiin, metodeihin, ajankohtaisuuteen, selkeyteen, yhtenäisyyteen ja tunnelmaan. Palkintojen tarkoituksena on tukea ja kannustaa työväestön laaja-alaista, oppiainerajat ylittävää akateemista tutkimusta samoin kuin tutkijapiirien ulkopuolella olevien kansalaisten aktiivista harrastusta työväentutkimuksen saralla.