Työväentutkimus Vuosikirja nyt myös Journal.fi-palvelussa

Työväentutkimus Vuosikirjan verkkoversio julkaistaan vuoden 2019 numerosta lähtien Journal.fi-palvelussa osoitteessa https://journal.fi/tyovaentutkimus/, josta se on avoimesti kaikkien luettavissa.

Työväentutkimus Vuosikirja 2019 ilmestyi marraskuussa 2019 paperisessa muodossa, ja se on nyt saatavilla myös Journal.fi-palvelusta.

Journal.fi on tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Työväentutkimus Vuosikirja on siirtynyt käyttämään palvelua myös toimitustyössään. Vuosikirjalle voi tarjota artikkeleita tai muita kirjoituksia palvelun välityksellä.

Journal.fi-palvelimesta löytyvän vuoden 2019 Työväentutkimus Vuosikirjan teemana on vuosi 1919 – uusi alku. Sata vuotta sitten työväenliike oli toipumassa kevään 1918 sisällissodan katkerasta häviöstä, ja esimerkiksi työväentalojen toiminta alkoi jälleen elpyä. Vuoden 1919 eduskuntavaaleissa sosialidemokraattinen puolue oli aiempien vaalien tapaan suurin puolue. Työväen järjestömaailmassa oli merkittävää muun muassa Työväen Sivistysliiton (TSL) ja Työväen Urheiluliiton (TUL) perustaminen vuonna 1919.

Edellä mainittujen järjestöjen satavuotisen taipaleen merkeissä Työväentutkimus Vuosikirja 2019 sisältää valtiotieteen maisteri Tero Tuomiston artikkelin TSL:n ensimmäisen sihteerin Hjalmar Eklundin vaikutuksesta järjestössä sekä tohtorikoulutettava Elina Hakoniemen artikkelin TSL:n alkuvuosien aatemaailmasta. Professori emeritus Seppo Hentilä hahmottaa puolestaan artikkelissaan TUL:n satavuotisia vaiheita, minkä lisäksi professori Hannu Itkonen sekä tutkijat Pertti Matilainen ja Anna-Katriina Salmikangas kertovat tuoreesta TUL:n seuroja koskevasta tutkimuksesta ja pohtivat työväenurheilun tutkimuksen tilaa.

Varsinaisten teemaan liittyvien artikkeleiden lisäksi vuosikirjan tarjontaan kuuluu myös muita artikkeleita. Professori Pauli Kettunen tarkastelee eturistiriitojen ja suunnittelun merkitystä Mauno Koiviston yhteiskuntapolitiikassa ja oikeustieteen tohtori Marianne Vasara-Aaltonen työväenliikkeen ja oikeusaputoiminnan suhteita 1900-luvun alussa. Keskustelua-osion puheenvuoroissaan professorit Anu Lahtinen, Pirjo Markkola ja Hannu Itkonen tarkastelevat työväentutkimuksen uusia haasteita 2020-luvun kynnyksellä.

Työväentutkimus Vuosikirja on työtä, työväestöä, työväenliikettä ja -kulttuuria sekä muita yhteiskunnallisia aiheita käsittelevä tieteellinen julkaisu, joka sisältää artikkeleita, keskustelupuheenvuoroja, opinnäyte-esittelyjä ja kirja-arvioita sekä uutisia julkaisijoidensa vuosittaisista tapahtumista. Vuosikirjaa julkaisevat Työväenperinne – Arbetartradition kustantajana sekä Työväenliikkeen kirjasto, Työväen Arkisto, Kansan Arkisto, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ja Työväenmuseo Werstas. Julkaisulla on käytössä Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Ennen vuotta 2019 ilmestyneet Työväentutkimus Vuosikirjat löytyvät sähköisessä muodossa Helda-julkaisuarkistosta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154826.

Verkkoversion lisäksi Työväentutkimus Vuosikirja ilmestyy jatkossakin myös paperiversiona. Ohjeet paperiversion tilaamista varten: https://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tilaaminen/.

Lisätietoja

päätoimittaja Erkki Vasara
erkki.vasara@helsinki.fi

toimitussihteeri Alpo Väkevä
alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi
09 766 429