Työväentutkimus Vuosikirjassa 2020 tarkastellaan Suomen työväenliikkeen yhteyksiä muihin Pohjoismaihin

Työväentutkimus Vuosikirja 2020 on suomen- ja englanninkielinen erikoisnumero otsikolla Katse muihin Pohjoismaihin. Julkaisuon nyt saatavilla painetussa ja sähköisessä muodossa.

Vuosikirja sisältää seuraavat artikkelit:

Sami Outinen: From Democratic Socialism and Rational Planning to Postmodern Identity Politics and Market-Orientation: Ideological Development of the Social Democrats in Sweden and Finland in the Late 20th Century

Ilkka Kärrylä: A Cautionary Tale: Reception of the Swedish Wage-Earner Fund Debate in Finland

Mikko-Olavi Seppälä: From Guest-Workers to Settlers: The Representation and Agency of the Sweden-Finnish Immigrants in Theatre, 1970-75

Tauno Saarela: Socialist Workers’ Party of Finland, 1920–1923

Matias Kaihovirta: Minority Nationalism and Socialism: K. H. Wiik and the National Question in Finnish Social Democracy from 1900s to 1940s

Maija Absetz: Sosiaaliturvan muutos vai jatkuvuus? Työn vastaanottovelvollisuuden laajentaminen vuoden 1984 työttömyysturvalaissa

Pentti Peltoniemi: Duunarijoukko vailla turvaa

Lisäksi vuosikirja sisältää mielipidekirjoituksia, pro gradu -opinnäytteiden esittelyjä, kirja-arvioita ja kuulumisia työväen perinnelaitoksista.

Verkkoversio on avoimesti saatavilla Journal.fi-palvelusta: https://journal.fi/tyovaentutkimus/issue/view/6974.

Ohjeet painetun julkaisun tilaamiseen: https://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tilaaminen/.


Lisätietoja

toimitussihteeri Alpo Väkevä, alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi.