Työväentutkimus 2018

Työväentutkimus 2018 -vuosikirjan teemana Muistovuosi 1918.

Työväentutkimus 2018 sisältää seuraavat artikkelit:

  • Anu Lahtinen: Sankarillinen yksimielisyys. Hyvinkään villatehtaan lakon paikalliset, kansalliset ja kansainväliset yhteydet (vertaisarvioitu)
  • Ville Okkonen: Ensimmäisen tasavallan jälkijyrinät ja jatkuvuudet koululaitoksessa (vertaisarvioitu)
  • Pete Pesonen: Tehdastyön harmaa vyöhyke. Firabelityöt työntekijöiden ja työnjohtajien näkökulmasta 1940-luvun lopulta 1990-luvun alkuun (vertaisarvioitu)
  • Vappu Ikonen & Juha Tarkka: Punaisen Suomen Pankin rahapolitiikka
  • Mikael Korhonen: Kansankoulunopettaja Kalle Korhonen ja avunanto valtiopetokseen 1918

Työväentutkimus sisältää myös mielipidekirjoituksia, pro gradu -opinnäytteiden esittelyjä, kirja-arvioita ja kuulumisia työväen perinnelaitoksista.

Katso myös
Vuosina 2017 ja 2018 ilmestyneitä väitöskirjoja sekä työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiateoksia

Työväentutkimus ilmestyi painettuna 9.11.2018. Hinta on 12 €.
Työväentutkimuksen digitaalinen versio on avoimesti saatavilla Helda-julkaisuarkistosta.

Tue Työväentutkimusta tilaamalla!
Tilaukset
perinne@tyovaenperinne.fi
Lisätietoja toimitussihteeri Alpo Väkevä, alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi

Vuosina 2017 ja 2018 ilmestyneitä väitöskirjoja sekä työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiateoksia

(päivitetty 9.11.2018)

Väitöskirjat 2017-2018

Ajo, Martti: Punainen eskatologia. Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-951-51-3555-1.

Ala-Pöllänen, Anne: Happy Ship? Etnografinen tutkimus suomalaisista ja filippiiniläisistä merimiehistä suomalaisilla rahtilaivoilla. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-6655-04-8.

Baldschun, Andreas: The occupational well-being of child protection social workers. Theoretical conceptualization and empirical investigations among Finnish statutory social workers. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, 2018. ISBN 978-952-61-2828-3

Bergbom, Barbara: Immigrants’ and Natives’ Intra- and Intercultural Co-worker Relations and Their Associations With Employee Well-being. A study in an urban bus transportation company. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0442-3.

Eriksson, Tuula: Ikääntyvät ja työhyvinvointi. 45–64-vuotiaiden työssäjaksamiskokemuksia. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, 2017. ISBN 978-951-39-7095-6.

Ilmolahti, Oona: Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-5976-55-7.

Jokela, Merita: The layers of inequality in paid domestic labour. A global study on domestic workers and precarious work. Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2018. ISBN 978-951-29-7344-6.

Kähäri Outi, kirjoittaja. Luottamus venäläistaustaisten ja kantasuomalaisten työelämän suhteissa. Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-951-29-6995-1.

Laamanen, Mikko: The Politics of Value Creation. Svenska handelshögskolan, institutionen för marknadsföring, 2017. ISBN 978-952-232-329-3.

Liukkonen, Marjo. Hennalan Naismurhat 1918. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2018. 978-951-768-584-9.

Matikainen, Juha: Parlamentarismin kannattajasta vallankumouksen äänitorveksi. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen lehdistö 1917–1918. Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2018. ISBN 978-951-39-7321-6.

McKeough, Andreas: Kirjoittaen kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-5976-51-9.

Mustosmäki, Armi: How bright are the Nordic Lights? Job quality trends in Nordic countries in a comparative perspective. Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-951-39-7102-1.

Naarminen, Niina: Naurun voima. Muistitietotutkimus huumorin merkityksistä Tikkakosken tehtaan paikallisyhteisössä. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2018. ISBN 978-952-5976-63-2.

Ojanen, Miia: Työn ja perheen ristiriidat, sairauspoissaolot ja avioeroriski suomalaisilla palkansaajilla. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0323-5.

Otonkorpi-Lehtoranta, Katri: Sotilaat, työ ja perhe. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0474-4.

Perko, Kaisa: Leadership and employee well-being. A psychological perspective based on resource theories. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0463-8.

Rajavuori, Anna: Esityksen politiikka. Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906–1908. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-5976-57-1.

Ranta, Sirkku: Ammattiin kasvattamisen aikakuri. Kokin perustutkintokoulutuksen aika työläiseksi opettamisen tilana. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-61-2628-9.

Reuna Reuna, Risto: ”Ei tullutkaan vallankumousta”. Sotasukupolvi, joka esti kansandemokratian. Äärivasemmiston kesäkuun 1946 offensiivi ja metallityöväen työpaikkavastarinta. Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2018. ISBN 978-951-29-7053-7.

Vaittinen, Tiina: The Global Biopolitical Economy of Needs: Transnational entanglements between ageing Finland and the global nurse Reserve of the Philippines. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-03-0506-2.

Wang, Shuo: Your next boss is Chinese. How European employees perceive organizational cultures in Chinese multinational companies. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-61-2496-4.

Vanha-Similä, Maria. Yhtiöön, yhtiöön! Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla. Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2017. ISBN 978-952-6655-05-5.

Vähämaa, Oskari: Essays on non-search unemployment and monetary policy. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, 2018. ISBN 978-951-29-7280-7.

Työväenyhdistyshistoriikit

Hakanen, Maija: Salamasta se kaikki alkoi. Pakilan työväentalo 100 vuotta. Pakilan Demokraattinen Kulttuurisäätiö, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-68705-1-9.

Helsing, Alf-Erik: Med Djärva Tankar: Finlandssvensk Socialdemokrati 1974–2014. Finlands Svenska Socialdemokrater rf, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-93-8650-5.

Niemi, Jussi: Työväenyhdistystoimintaa Virroilla 115. Lahdenkylän Työväenyhdistys ry, Virrat, 2018. ISBN 978-952-94-0267-0.

Pitkänen, Risto: Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden asialla. Puistolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys 1981– 2016. Puistolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-93-8569-0.

Salonperä, Valto: Kempeleen työväen historiaa. Omakustanne, Kempele, 2017. ISBN 978-952-67311-2-4.

Ammattiyhdistyshistoriikit

Bergholm, Tapio: Tulopolitiikan aika. II, Laatua ja vapaa-aikaa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö vuodesta 1977. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2018. ISBN 978-952-222-935-9.

Heikkinen, Reijo: Leivän isän leivissä. Paperiliiton Kajaanin Osasto 51:n vaiheita vuosina 1910–2008. Paperiliitto, Kajaanin Osasto, Kajaani, 2017. ISBN 978-952-93-9748-8.

Helminen, Katri: Eläinlääkärinä kolmella vuosisadalla. Suomen Eläinlääkäriliitto 1892–2017. Fennovet Oy, Helsinki, 2017. ISBN 978-951-98449-6-1.

Hursti, Seppo [et al.]: Paperiliiton Kemin Osasto 33:n historiikki. Paperiliiton Kemin osasto 33, Kemi, 2017. ISBN 978-952-93-9058-8.

Jalovaara, Ville: HYT. Puoli vuosisataa akateemista edunvalvontaa Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston tieteentekijät, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-93-8725-0.

Juhola, Esko: Autokatsastusmiesten Yhdistys 90 vuotta. Autokatsastusmiesten Yhdistys ry, Helsinki, 2017.

Kannisto, Ruut: 100 vuotta metallityöväen edunvalvontaa. Rauman Metallityöväen ammattiosasto n:o 66 ry:n 100-vuotishistoriikki (1917–2017). Rauman Metallityöväen ammattiosasto n:o 66, Rauma, 2017. ISBN 978-952-93-8800-4.

Kouhia, Juhani: Taisteluja & tarinoita. Koneen hissitehtaan ammattiyhdistys 50 vuotta. Omakustanne, Louhia, 2017.

Krohn, Elias: Aatteen paloa, tiedon janoa. Yleinen Lehtimiesliitto 1947–2017. Yleinen Lehtimiesliitto, Helsinki, 2017. ISBN 978-952-93-8414-3.

Leino-Kaukiainen, Pirkko & Riska-Cambell, Leena: Ei mikään yhden illan juttu. Journalistiliiton historia. Edita Publishing, Helsinki, 2018. ISBN 978-951-377-367-0.

Lohjan Autokorjaamotyöntekijäin Ammattiosaston 50-v historiikki. Lohjan Autokorjaamotyöntekijäin Ammattiosasto 225, Lohja, 2018.

Puro, Laura: Painonne arvosta kultaa. Terveydenhoitajaliitto terveydenhoitajatyön puolustajana. Suomen Terveydenhoitajaliitto, Helsinki, 2018. ISBN 978-952-93-9966-6.

Riekkinen, Tanja: Tieteentekijöiden puolesta. Oulun yliopiston akateemiset ry 1967–2017. Oulun yliopiston akateemiset, Oulu, 2017. ISBN 978-952-93-8627-7.

Soukola, Timo: Itsekkyyttä jäsenistön puolesta. AKT:n historia 1990–2010. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki, 2018. ISBN 978-951-1-32740-0.

Stoor, Olavi: Kasiykkönen metalli. Ensimmäinen osa. Perustamisesta terästehtaan kasvuun. Painatuskeskus, 2017.

Strandén, Tarja: Postivirkamiehestä toimihenkilöksi: Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU Pääkaupunkiseudun toimihenkilöt ry 100 Vuotta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU, Pääkaupunkiseudun toimihenkilöt ry, Espoo, 2017. ISBN 978-952-93-8743-4.

Viitasaari, Esko. Työn Aika. Kokkolan Metallityöväen Ammattiosasto 67 100 vuotta 1917–2017. Kokkolan Metallityöväen Ammattiosasto 67, Kokkola, 2017.

Työväen urheiluseurojen historiikit

Eskonen, Seppo: Työläisnyrkkeilyn vuosikymmenet. Osa I, Internationaalin aika. Omakustanne, 2018. ISBN 978-952-68949-0-4.

Itkonen, Hannu: Viisi virkeää vuosikymmentä. Juuan Urheilijat 1967–2017. Juuan Urheilijat, Juuka, 2017. ISBN 978-952-93-9403-6.

Mäkinen, Mikko: Vakuuttavaa ja vaikuttavaa liikettä. Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piirin vaiheet vuodesta 1919. Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piiri, Helsinki, 2018. ISBN 978-952-5450-41-5.

Turunen, Johannes: Laduilla ja rasteilla. Pirkkalan Hiihtäjät 50 vuotta 1967–2017. Pirkkalan hiihtäjät, Pirkkala, 2017.

Virjonen, Taneli: TUTO-jääkiekon 70-vuotisjuhlakirja. TUTO Hockey Oy, Turku, 2018.

Työväentutkimus 2017

Vuosikirjan teemana on Itsenäinen Suomi 100 vuotta. Niko Kannisto ottaa artikkelissaan esille kysymyksen kansallisesta eheytymisestä sisällissodan jälkeen. Hän kysyy, syntyikö sankaruudesta työväenliikettä ja kansakuntaa yhdistäviä synteesejä, ja mikä oli sankaruuden suhde vuoteen 1918. Koulutuksellisen tasa-arvon toteuttaminen on ollut alusta lähtien työväenliikkeen yksi keskeisistä tavoitteista, jo ennen kuin itsenäisestä Suomesta osattiin edes haaveilla. Elina Hakoniemen mukaan työläisen ja kansalaisen sivistystarve kehittyivät rinta rinnan, mutta käsitteiden keskinäinen suhde oli ajoittain myös jännitteinen. Teppo Eskelinen ja Sanna Ryynänen kirjoittavat haasteista, joita työmarkkinoiden viimeaikaiset muutokset ovat asettaneet ay-liikkeelle. Heidän esimerkkitapauksenaan on siivousala.

Vuosikirjassa arvioidaan työväenliikkeen ja työn historiaa käsitteleviä teoksia, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia tutkimuksia ja puheenvuoroja, muistelmia jne. – yhteensä noin 30 kirjaa. Entiseen tapaan julkaisemme myös tiivistelmiä edellisenä lukuvuonna valmistuneista työväentutkimusta käsittelevistä pro gradu -tutkielmista.

Työväentutkimus-vuosikirja on Työväenperinne – Arbetartradition ry:n kustantama ja työväen perinnelaitosten (Kansan Arkisto, Työväenliikkeen kirjasto, Työväen Arkisto, Työväen muistitietotoimikunta, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Työväenmuseo Werstas ja Työväenperinne – Arbetartradition ry) yhdessä julkaisema tieteellinen aikakauskirja.

Katso myös
Vuosina 2017 ja 2018 ilmestyneitä työväenliikkeen järjestöjen historiikkeja ja työväestöä käsitteleviä väitöskirjoja

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 3.11.2017.

Vuonna 2016 ilmestyneet työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät historiikit ja väitöskirjat

Työväenyhdistyshistoriikit

Maunu Harmo: Suunta on tärkein. Yhteiskuntapoliittisen sosialidemokraattisen yhdistyksen 50-vuotistaival. ISBN: 978-952-93-6664-4.

Ulla-Maija von Hertzen: Yhdessä meissä on voimaa. Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö 110 vuotta juhlakirja. ISBN: 978-952-93-7908-8.

Arto Jokela: Ei taistelutta voittoa. Naisten työväenyhdistyksestä Turun sosialidemokraattiseen naisyhdistykseen. ISBN: 978-952-93-7182-2.

Tea Järvinen: Männinkäisen mäeltä. Länsi-Teiskon työväenyhdistyksen historia vuosilta 1906– 2016. ISBN: 978-952-93-7429-8.

Vesa Karvinen: Avoimet ovet. Sosialidemokraattisen kristillisen liiton 70-vuotisjuhlakirja. ISBN: 978-951-95131-2-6.

Matti Lehto: Tulipalo vai tuhopoltto. Rannankylän työväentalon palo ja työväenliikkeen asema 1930- ja 1940-luvuilla Vimpelissä.

Ilkka Leskelä: Työväen poluilla. Pitäjänmäen Työväenyhdistys 110 vuotta. ISBN: 978-952-93-7817-3.

Jyrki Lohi: Uutta kaupunginosaa rakentamassa. Vuosaaren Sosialidemokraatit ry:n juhlakirja 1966-2016. ISBN: 978-952-93-6760-3.

Heikki Mansikkaniemi: Inkoon Suomenkieliset Sosialidemokraatit 40 vuotta. ISBN: 978-952-93-7456-4.

Petja Raaska: Voi herranjestas minkälainen. Kertomus Turun Työväen Teatterin Kannatusyhdistyksen hullusta, mutta useimmiten iloisesta vuosisadasta 1916–2016. ISBN: 978-952-93-7509-7.

Keijo Rantanen: Kivijalka. Tampereen työväenyhdistys 1945–2015. ISBN: 978-952-67723-7-0.

Matti Simola: Helsinki punaiseksi. 2. Helsingin edistyksellinen sosialidemokratia vuoden 1975 jälkeen. ISBN: 978-952-93-7890-6.

Ammattiyhdistyshistoriikit

Marja-Riitta Eriksson [et al.]: SKO. 70 v aktiivista vaikuttamista. ISBN: 978-952-93-6836-5.

Aki Härkönen, Irja Koskela ja Erkki Ryynänen (toim.): Raideliikenteen insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt VRI ry.

Eino Nykänen: Näläkäpolitiikan yhistämät. Kuopion autoalan työntekijöiden historia. ISBN: 978-952-93-6468-8.

Eino Nykänen: Virtaa joka lähtöön. Jyväskylän sähköalantyöntekijäin historiaa. ISBN: 978-952-93-7076-4.

Anne Pentti: Toistasataa vuotta pinnan alla. Suomen Ammattisukeltajien tarinallinen historiikki 1906–2016. ISBN: 978-952-7150-03-0.

Maritta Pohls: Viini, laulu & taustajoukot. Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan historia. ISBN: 978-952-264-553-1.

Asko Tanhuanpää ja Lauri Karppinen: Ammattilaisia ja moniosaajia. Urheilutoimittajain Liiton 85-vuotishistoria. ISBN: 978-952-93-7951-4.

Työväen urheiluseurojen historiikit

Tuomo Koivisto: Monen lajin taitajia. Tahmelan Vesa 1919–2012. ISBN: 978-952-93-7445-8.

Esa Lahtinen: Sata lasissa. Kauklahden Pyrinnön historia 1914–2015. ISBN: 978-952-93-7184-6.

Katri Pelto-Arvo, Tuulevi Borén ja Esko Kaikkonen: 80 vuotta voimistelua ja urheilua. Himangan Roima. ISBN: 978-952-93-7836-4.

Kaija Vuorio: Tamburiinin tahdista tehotreeniin. Kuopion Reippaan Voimistelijat 1906–2016. ISBN: 978-952-93-7086-3.

Karkun Isku 90 v.

Väitöskirjat

Samuli Arkko: Castron kastraatio. Pedro Juan Gutiérrezin proosa castrokommunistisen utopian romuttajana. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, kirjallisuus, 2016.

Pirita Frigren: Kotisatamassa. Merimiesten vaimot, naisten toimijuus ja perheiden toimeentuloehdot 1800-luvun suomalaisessa rannikkokaupungissa. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, Suomen historia, 2016.

Seppo Hotti: Oikealle alalle? Logistiikka-alan ammattikoulutuksen ja työelämän osaamisen todellisuuksien kohtaaminen. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, aikuiskasvatustiede, 2016.

Ira Jänis-Isokangas: Neuvostovallan taistelu huliganismia vastaan 1920-luvulla. Käsitteet, politiikka ja käytännön toimet. Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 2016.

Niko Kannisto: Vaaleanpunainen tasavalta? SDP, itsenäisyys ja kansallisen yhtenäisyyden kysymys vuosina 1918–1924. Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 2016.

Matti Kortesoja: Power of articulation. Imagery of society and social action in structural Marxism and its critique. Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 2016.

Toni Kosonen: Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tutkimus ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvista työläismiehistä. Itä-Suomen yliopisto, 2016.

Tuomas Laine-Frigren: Searching for the human factor. Psychology, power and ideology in Hungary during the early Kádár period. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, yleinen historia, 2016.

Pirjo Munck: Valistajista ammattimiehiksi. Toimittajien ammattilaistumisen pitkä tie 1771–1921. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2016.

Työväentutkimus 2016

Vuosikirjan teema on työväestö ja maahanmuutto. Mervi Leppäkorpi käsittelee artikkelissaan ns. paperittomien selviytymisstrategioita ja Merja Jutila Roon maahanmuuttajataustaisen kansalaisten äänestysaktiivisuutta. Päivi Uljas muistuttaa kirjoituksessaan siitä, etteivät maahanmuuton vastaiset reaktiot ole suinkaan uusia. Samalla tavalla jo ns. ensimmäisen globalisaation aikana 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa työläiset huolestuivat työpaikkojensa puolesta.

Työväentutkimus-palkinnon saanut Jenni Hokka kirjoittaa siitä, miten TV2:n koko kansalle tarkoitetut viihdesarjat heijastavat suomalaista hyvinvointivaltiokertomusta. Kysyimme myös kahdelta ammattiyhdistysjohtajalta, SAK:n puheenjohtajalta, Jarkko Elorannalta, ja Rakennusliiton puheenjohtajalta, Matti Harjuniemeltä, mihin suomalaisilla työmarkkinoilla ollaan oikein menossa.

Entiseen tapaan julkaisemme edellisenä lukuvuonna 2015–2016 pro gradu -tutkielmansa valmiiksi saaneiden opiskelijoiden tiivistelmiä töistään. Tällä kertaa esittelyssä on myös kolme maahanmuuttoa koskevaa tutkielmaa. Vuosikirjassa arvioidaan työväenliikkeen ja työn historiaa käsitteleviä teoksia, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia tutkimuksia ja puheenvuoroja, muistelmia jne. – yhteensä noin 40 teosta.

Työväentutkimus-vuosikirja on Työväenperinne – Arbetartradition ry:n kustantama ja työväen perinnelaitosten (Kansan Arkisto, Työväen Arkisto, Työväenmuseo Werstas, Työväenliikkeen kirjasto, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura) yhdessä julkaisema tieteellinen aikakauskirja.

Katso myös
Vuonna 2016 ilmestyneet työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiikit sekä työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät väitöskirjat

Yhdestä artikkelista on saatavilla laajennettu verkkoversio
Historia on katoavien jälkien virta – Pertti Grönholm

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 5.11.2016

Vuonna 2015 ilmestyneet työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät historiikit ja väitöskirjat

Työväenyhdistyshistoriikit

Matti Hirvonen: Ruosniemen Työväenyhdistys 1905–2015 : 10 vuotta. Ruosniemen Työväenyhdistys, Pori.

Jouni Kauhanen, Esko Jaukka: Talolla Tavataan : Muhoksen Työväenliike 1905–2015. Muhoksen Vasemmisto, Muhos.

Reino Seppänen: Kalliolle rakennettu : Hervannan sosialidemokraattinen yhdistys 40 vuotta. Hervannan sosialidemokraattinen puolue, Tampere.

Ammattiyhdistyshistoriikit

Jaakko Heikkinen: 70 vuotta rakentajien edunvalvontaa Kuusamossa : Rakennustyöläisten Liiton osasto 234 1945–2015, Rakennusliitto vuodesta 1999. Rakennustyöläisten Liiton osasto 234, Kuusamo.

Timo Sandberg: Oululaista metallia : Metallityöväen etujen puolustamista 1898–2015 : Oulun Metallityöväen ammattiosasto ry n:o 56. Oulun Metallityöväen ammattiosasto, Oulu.

Aarne Seppälä: Jäsenen asialla 50 vuotta. Teljän Metallityöväen Ammattiosasto 294, Pori.

Jaana Luttinen: Kulttuurista työtä : Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 1975-2015. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Helsinki.

Aimo Harmoinen et al. (toim.): Oikeita tuloksia : Sairaalakemistit 60 v. Sairaalakemistit, Lahti.

Timo Soukola: Köyhinä pysytään, jos ei toimita : Kemian Työntekijäin Liiton historia 1970–2009. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Helsinki.

Eino Nykänen: Sataman soturit : Helsingin Ahtaustyöntekijäin pitkä, kova ja värikäs historia. Helsingin Ahtaustyöntekijät ry AKT osasto 131, Helsinki.

Jarmo Hyvärinen, Juha Häkkinen, Oili Valkila (toim.): Myynnin ammattilainen muuttuvassa Suomessa 1970–2015 : juhlakirja : myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 120 vuotta. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Helsinki.

Työväen urheiluseurojen historiikit

Mikko Mäkinen: Persoonallinen palloseura : Jyväskylän Seudun Palloseuran viisi vuosikymmentä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos.

Saku Metsälä: Tyrvääläisen lentopallon lyhyt oppimäärä 1947–1983. Nälkälänmäen Urheilusosiologian laitos, Sastamala.

Arja-Liisa Risku: 60 vuotta poliisiurheilua : Porin Poliisiurheilijat ry 1955-2015. Porin Poliisiurheilijat, Pori.

Turun Teräs 70 vuotta : Teräksen taipaleelta. Turun Teräs, Turku.

Väitöskirjat

Erkko Anttila: Esikaupunkien vuosisata : paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupungeissa 1900-luvulla. Helsinki : Helsingin yliopisto, Sosiologia.

Tapio Bergholm: Kaksoissidoksen synty : Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan muotoutuminen 1944–1969. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

Risto Hauvonen: Vallanvaihdon muuttuva kuva : Kekkosen sairastuminen ja Koiviston nousu valtion johtoon lehdistön, muistelmien ja historiankirjoituksen kuvaamana. Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Matias Kaihovirta: Oroliga inför framtiden : en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920. Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Elina Liikanen: El papel de la literatura en la construcción de la memoria cultural : Tres modos de representar la Guerra Civil y el franquismo en la novela española actual. Universidad de Santiago de Compostela & Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta.

Mari Lindman: Work and non-work : on work and meaning. Åbo Akademi, humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta.

Aleksi Mainio: Näkymätön sota : Suomi vastavallankumouksellisen terrorismin ja vakoilun tukialueena 1918–1939. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta.

Maija Mänttäri-van der Kuip: Work-related well-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Sami Outinen: Sosiaalidemokraattien tie talouden ohjailusta markkinareaktioiden ennakointiin : työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa Suomessa 1975–1998. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta.

Ines Wagner: Posted work and deterritorialization in the European Union : a study of the German construction and meat industry. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Marjo Ylhäinen: Työoikeus ja prekaari yhteiskunta. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.

Työväentutkimus 2015

Työväentutkimus-vuosikirjan teemaksi on tänä vuonna valittu naisten työ, jota valottavat Merja Minkkisen artikkeli sosiaalidemokraattisten naisten julkaisemista lehdistä ja Kirsi-Maria Hytösen artikkeli sota-ajan naisten työstä. Ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua luotaavissa kirjoituksissa nousee esiin kaksi isoa teemaa: Suomen kansainvälisen aseman uudelleenarviointi (Jyrki Käkönen, Erkki Tuomioja) ja suomalaisen hyvinvointivaltion rämpiminen syvässä lamasuossa (Sakari Heikkinen, Jaakko Kiander, Päivi Uljas). Pirstaloituneet visiot -tutkimushankkeen jäsenet kertovat artikkelissaan Matti Kurikan elämästä ja Lauri Kaira Turun Työväen Pursiseurasta.

Entiseen tapaan julkaisemme edellisenä lukuvuonna 2014–2015 pro gradu -tutkielmansa valmiiksi saaneiden opiskelijoiden tiivistelmiä töistään. Kun takavuosina valtaosa graduista käsitteli lähinnä työväenliikkeen poliittista historiaa, on kovin ilahduttavaa, että työväentutkimusta tehdään nykyään lähes kaikilla humanististen ja yhteiskuntatieden aloilla.

Vuosikirjassa on myös laaja kirja-arvio-osasto vuoden uutuusteoksista. Arvioitavana on työväenliikkeen ja työn historiaa käsitteleviä teoksia, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia tutkimuksia ja puheenvuoroja, muistelmia jne. – yhteensä yli 40 teosta. Tiedonkierto-katsauksessa kerrotaan työväen perinnelaitosten tapahtumista kuluneen vuoden aikana.

Työväentutkimus-vuosikirja on Työväenperinne – Arbetartradition ry:n kustantama ja työväen perinnelaitosten (Kansan Arkisto, Työväenliikkeen kirjasto, Työväen Arkisto, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Työväenmuseo Werstas ja Työväenperinne – Arbetartradition ry) julkaisema tieteellinen aikakauskirja. Tänä syksynä se ilmestyy 128-sivuisena ja ensi kertaa nelivärisenä.

Katso myös
Vuonna 2015 ilmestyneet työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiikit sekä työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät väitöskirjat

Yhdestä artikkelista on saatavilla laajennettu verkkoversio
Työläisnaisesta Doorikseen: 110 vuotta sosialidemokraattisia naisten lehtiä – Merja Minkkinen

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 19.11.2015

Vuonna 2014 ilmestyneet työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät väitöskirjat

Vuonna 2014 ilmestyneet työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät väitöskirjat

Kasper Braskén: The revival of international solidarity : The Internationale Arbeiterhilfe, Willi Munzenberg and the Comintern in Weimar Germany, 1921–1933. Åbo Akademi.

Christopher Brennan: Precarious working tourists : working holiday makers in Australia. Tampereen yliopisto.

Kirsi-Maria Hytönen: ”Ei elämääni lomia mahtunut” : naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Jyväskylän yliopisto.

Anne Koski-Heikkinen: Ammatillisen opettajan identiteetti ja auktoriteetti : ammatilliset opettajat ja opiskelijat ideaalia ammatillista opettajuutta etsimässä. Lapin yliopisto.

Hanna Lindberg: Mannen som objekt och problem : Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970. Åbo Akademi.

Juuso Marttila: Työ teollistumisen ja arjen rajapintana : Strömforsin ja Ramnäsin rautaruukkiyhteisöt 1880–1950. Jyväskylän yliopisto.

Evgenia Prokhorova: Reinventing a Russian mono-industrial town : from a socialist ’town of miners’ to a post-socialist ’border town. Itä-Suomen yliopisto.

Mirka Räisänen: Opettajat ja koulutuspolitiikka : Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa. Tampereen yliopisto.

Irma Tapaninen: Karnevalistinen henki : Algot Untolan varhaistuotanto ja virallisen kulttuurin muutos 1900-luvun alussa. Helsingin yliopisto.

Taina Uusitalo: Elämä työläisnaisten hyväksi : Fiina Pietikäisen yhteiskunnallinen toimijuus 1900–1930 : tutkimus työväenliikkeen sukupuolisidonnaisista käytännöistä. Turun yliopisto.

Leena Åkerblad: Epävarmuuden tuolla puolen : muuttuvat työmarkkinat ja prekaari toimijuus. Itä-Suomen yliopisto.

Vuonna 2014 ilmestyneet työväenyhdistyshistoriikit

Ulla-Maija von Hertzen (toim.): Pyhtään parhaaksi :110 vuotta pyhtääläistä sosialidemokratiaa. Pyhtään Sosialidemokraatit, Pyhtää 2014.

Helena Honka-Hallila: Työväen raittiusliike sata vuotta : hyvien elämäntapojen jäljillä. Elämäntapaliitto, Helsinki 2014.

Jussi Pikkusaari: Työväen omaehtoisen sivistystyön aatteen kantavuus. Työväen Sivistysliitto 1919–1999. Mediapinta, Helsinki 2014.

Johanna Salin: Viialan Työväenyhdistys yhteiskunnan rakentajana. Viialan Työväenyhdistys, Viiala 2014.

Matti Simola: Helsinki punaiseksi: Helsingin edistyksellinen sosialidemokratia 1964–1975. Omakustanne, Helsinki 2014.

Sara Sirkiä, Hanna Ek, Leena Seretin, Tuomas Aatola: Palma de Pyy. Veneilevän duunarin keidas. Helsingin Työväen Pursiseura, Helsinki 2014.

Väinö Tervo (toim.): Sotkamon työväentalo torpasta taloksi. Sotkamon Vasemmisto, Sotkamo 2014.

Vuonna 2014 ilmestyneet ammattiyhdistyshistoriikit

Viljo Heinonen: Teräksistä leipää. Saarijärven metallityöväen ammattiosasto, Saarijärvi 2014.

Eija Kalliala, Tarmo Toikkanen, Lasse Seppänen, Päivi Klimenko: IT-kouluttajien 10-vuotinen taival 2001–2011. IT-kouluttajat, Espoo 2014.

Anitra Komulainen: Paperimaailman valloittajat : Paperi-insinöörit ry 1914–2014. Siltala, Helsinki 2014.

Minna Mäkinen: Seiskan sata vuotta – Paperiliiton Kauttuan ammattiosasto no 7:n 100-vuotishistoria. Paperiliiton Kauttuan ammattiosasto n:o 7, Kauttua 2014.

Keijo Rantanen: Työläisten puolella : Nokian Kumityöväen ammattiosasto 1914–2014. Nokian Kumityöväen ammattiosasto, Tampere 2014.

Teemu Siltanen: Suljetun maailman työntekijät : Pitkäniemen ammattiyhdistystoiminnan historiaa 1900–2014. Pitkäniemen sairaalan Perinneyhdistys, Tampere 2014.

Vuonna 2014 ilmestyneet työväen urheiluseurojen historiikit

Jarkko Mänttäri: Kohti uutta huomenta : Keljon Viesti ry 70 vuotta.  Voimistelu- ja Urheiluseura Keljon Viesti, Jyväskylä 2014.

Hannu Itkonen, Pekka Korhonen, Veijo Saarelainen: Riennossa sata vuotta : Mutalan Riento urheilun ja liikunnan yleisseurana 1914–2014. Mutalan Riento, Joensuu 2014.Työväentutkimus 2014

Työväentutkimus vuosikirjan teemana on tänä vuonna työväenliike ja sata vuotta sitten syttynyt ensimmäinen maailmansota. Seppo Hentilä kirjoittaa artikkelissaan kansainvälisen työväenliikkeen suuresta rauhanprojektista. Miksi sota kuitenkin voitti rauhan ja työväenliikkeessäkin internationalismi musertui nationalismin jalkoihin? Samu Nyström kuvaa artikkelissaan, kuinka sota vaikutti Pasilan konepajan työmiehen Juho Alfred Mäkelän elämään. Eero Haapanen tutkii Helsingin Vanhankaupunginlahden kalastajia maailmansodan vuosina. Artikkeleissa perehdytään myös valokuvan merkitykseen paikallisen työväenperinteen tallentajana sekä suomalaisen yhteistoimintalain syntyvaiheisiin. Kolumneissa pohditaan tutkimustiedon ja politiikan suhdetta.

Entiseen tapaan vuosikirjassa on myös laaja kirja-arvio-osio vuoden uutuusteoksista. Arvioitavana on työväenliikkeen ja työn historiaa käsitteleviä teoksia, tämän päivän yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia tutkimuksia ja puheenvuoroja, muistelmia jne. – yhteensä yli 30 teosta. Vuosikirjassa kerrotaan myös työväen perinnelaitosten tapahtumista kuluneen vuoden aikana.

Lukuvuoden 2013–2014 aikana on yliopistoista valmistunut ilahduttavan paljon työväentutkimuksen alaan kuuluvia opinnäytetöitä. Niistä parhaat ovat korkeatasoisia akateemisia tutkimuksia. Kirjoittajat esittelevät vuosikirjassa tuloksiaan.

Työväentutkimus vuosikirja on Työväenperinne – Arbetartradition ry:n kustantama ja työväen perinnelaitosten, Työväen Arkiston, Kansan Arkiston, Työväenliikkeen kirjaston, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran, Työväenmuseo Werstaan ja Työväenperinne ry:n, yhdessä julkaisema tieteellinen aikakauskirja. Tänä syksynä se ilmestyy 128-sivuisena.

Katso myös
Vuonna 2014 ilmestyneet työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiikit sekä työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät väitöskirjat

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 2.12.2014

Työväentutkimus 2013

Työväen perinnelaitosten julkaisema Työväentutkimus Vuosikirja ilmestyi syksyllä 2013 128-sivuisena lukupakettina. Totuttuun tapaan Vuosikirja 2013 jakautuu useampaan osioon. Artikkeliosiosta löytyy professori Maria Lähteenmäen Väinö Voionmaan elämää ja työtä esittelevä artikkeli, professori Heikki Hellmanin SDP:n viestintäpolitiikkaa 1980-luvulla ruotiva artikkeli, professori Hannu Itkosen Varkauden työläisidentiteetin muutosta kartoittava artikkeli, dosentti Jussi Silvosen artikkeli Pääoman jo vuonna 1913 tehdystä suomennoksesta, dosentti Erkki Vasaran presidentti Lauri Kristian Relanderin suhdetta työväenliikkeeseen käsittelevä artikkeli sekä tietokirjailija Matti Salmisen Pentti Haanpään sanomaa avaava artikkeli.

Pro gradu –osiossa esitellään kattavasti eri puolella Suomea tehtyjä opinnäytetöitä aiheiden vaihdellessa kansalaissodasta hyvinvointi-Suomeen. Keskustelua-osiossa puolestaan pohditaan mm. miten käy Lenin-museon sen siirtyessä osaksi Työväenmuseo Werstasta.

Lukijoilta erityisen paljon myönteistä palautetta saaneessa kirja-arvio-osiossa esitellään yli kolmekymmentä ajankohtaista uutuuskirjaa, joista tuoreimmat ovat tältä syksyltä. Viimeisessä osiossa työväen perinnelaitokset kertovat kuluneen vuoden tapahtumista ja tulevista suunnitelmistaan. Vuosikirjan tekstejä elävöittää kuvitus, jonka valinnassa on hyödynnetty työväenperinnelaitosten laajoja valokuvakokoelmia.

Työväentutkimus Vuosikirjaa julkaisee Työväenperinne – Arbetartradition ry, joka pitää yllä Työväenliikkeen kirjastoa Sörnäisissä ja toimii maamme työväen perinnelaitosten yhteistyöelimenä.

Kahdesta artikkelista on saatavilla laajennettu verkkoversio
Vapauden tuulia viestintäpolitiikassa. SDP ja sähköisen viestinnän vapautuminen 1980-luvulla – Heikki Hellman
Kirja-arvostelu: Kokovartalokuva faktoreista (Markku Kuusela: Faktorianalyysi) – Simo Laaksovirta

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 29.11.2013