Toimitus

toimituskunta:

päätoimittaja: Erkki Vasara, VTT, dosentti, Helsingin yliopisto

toimitussihteeri: Alpo Väkevä, FM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto (Työväenperinne – Arbetartradition ry:n edustaja toimituskunnassa)

muut toimituskunnan jäsenet:

Tuija Siimes, VTM, kirjastonjohtaja (Työväenperinne – Arbetartradition ry:n edustaja toimituskunnassa)

Janne Kuusisto, VTM, tutkija (Kansan Arkiston edustaja toimituskunnassa)

Pete Pesonen, FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran edustaja toimituskunnassa)

Marita Viinamäki, FM, tutkija (Työväenmuseo Werstaan edustaja toimituskunnassa)

Mikko Kosunen, FM, erikoistutkija (Työväen Arkiston edustaja toimituskunnassa)

Pertti Ahonen, johtaja (Työväenkirjaston ystävät ry:n edustaja toimituskunnassa)

Kustantaja
Työväenperinne – Arbetartradition ry

Julkaisijat
Työväenperinne – Arbetartradition ry/Työväenliikkeen kirjasto, Kansan Arkisto, Työväen Arkisto, Työväenmuseo Werstas, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.