Toimitus

toimituskunta:

päätoimittaja: Erkki Vasara, VTT, dosentti, Helsingin yliopisto

toimitussihteeri: Alpo Väkevä, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto; tietoasiantuntija, Työväenliikkeen kirjasto (Työväenperinne ry:n edustaja toimituskunnassa)

muut toimituskunnan jäsenet:

Hannu Itkonen, professori, Jyväskylän yliopisto

Mikko Kosunen, FM, erikoistutkija (Työväen Arkiston edustaja toimituskunnassa)

Tiina Lintunen, dosentti, yliopistonlehtori, Turun yliopisto

Pete Pesonen, FM, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran edustaja toimituskunnassa)

Tuija Siimes, VTM, kirjastonjohtaja, Työväenliikkeen kirjasto (Työväenperinne ry:n edustaja toimituskunnassa)

Henri Sundholm, tutkija (Kansan Arkiston edustaja toimituskunnassa)

Marita Viinamäki, FM, tutkija (Työväenmuseo Werstaan edustaja toimituskunnassa)

Kustantaja
Työväenperinne ry

Julkaisijat
Työväenperinne ry/Työväenliikkeen kirjasto, Kansan Arkisto, Työväen Arkisto, Työväenmuseo Werstas, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.