Jokioisten Lamminkylässä sijaitseva hautamuistomerkki löytyy myös Punaisten muistomerkit -tietokannasta. Kuva Tuuli Kataja, Työväen keskusmuseo.

Punaisten muistomerkit -projekti

Vuoden 1918 kansalaissodassa ja sen jälkiselvittelyissä sai surmansa yli 27 000 punaista. Heistä lähes 20 000 teloitettiin tai sai surmansa vankileireillä. Kaikkien punaisten hautapaikkoja ei tiedetty. Osa ruumiista oli jäänyt tuntemattomille teloituspaikoille, joista omaiset saivat tietoja vain epävirallisia kanavia myöten. Jotkut oli haudattu hautausmaalle vailla papin siunausta, toiset niiden ulkopuolelle. Alussa haudoille ei saanut kokoontua, viedä kukkia tai pystyttää hautakiviä.

Suuri osa punaisten virallisista muistomerkeistä on pystytetty vasta 1940-luvulla tai sen jälkeen. Vuosi 1946 näyttää olleen muistomerkkien pystyttämisen tuotteliain vuosi. Jatkosodan myötä ilmapiiri ja julkinen mielipide punaisten hautoja kohtaan alkoi paikoitellen muuttua. Aiemmin hautausmaiden aitojen takana olleita joukkohautoja alettiin liittää ”siunattuun maahan”. Muualle haudattujen vainajien jäännöksiä oli siirretty hautausmaille menneinäkin vuosikymmeninä, mutta nyt siirrot vilkastuivat.  Useita suurempia ja pienempiä yhteishautoja ja yksittäisiä hautoja jäi vielä metsien ja peltojen kätköihin.

Punaisten muistomerkit -projekti on Työväen keskusmuseon toteuttama ja Kansan Sivistysrahaston taloudellisesti tukema tutkimushanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa vuoden 1918 punaisten muistomerkkejä sekä hauta- ja teloituspaikkoja. Erityisen tärkeää on dokumentoida kaavoihin ja maarekistereihin merkitsemättömät haudat, jotta ne saataisiin suojattua  rakennus- tai muilta maankäyttötoimilta. Näiden hautojen kartoittamisen kiireellisyydestä kertoo se valitettava tosiseikka, että monet niistä ovat unohtumassa, osa lienee jo unohtunut.

Internet-sivuston tietopankki palvelee niin yksityisiä henkilöitä, tutkijoita, julkisyhteisöjä kuin muita asiasta kiinnostuneita. Punaisten haudat ja muistomerkit esitellään siinä valokuvineen ja kontekstitietoineen. Tähän mennessä tietopankkiin on kertynyt lähes 260 muistomerkkiä ja/tai joukkohautaa. Suuri osa niistä sijaitsee nykyään hautausmailla, mutta myös kirkkomaiden ulkopuolelta löytyy useita kymmeniä hautoja ja entisille teloitus- ja hautapaikoille pystytettyjä muistokiviä.

Punaisten muistomerkki -tietokanta löytyy Työväen keskusmuseon www-sivujen keskusrekisteri-osiosta: http://www.tkm.fi

Punaiset muistomerkit -kotisivu