Inkeri Lehtinen ja stalinismi SKP:ssa

Inkeri Lehtinen (1908–1997) oli yli 30 vuoden ajan SKP:n johtohenkilöihin kuulunut kommunisti, mm. Terijoen hallituksen ministeri ja Kommunisti-lehden päätoimittaja. Hän oli punaorpojen sukupolvea, jonka kokemusmaailmaan ja aatteeseen kansalaissota oli vaikuttanut lähtemättömästi. Marxismi-leninismin hän sai vanhemmiltaan ”perinnöksi”. Aatteesta tuli hänen vakaumuksensa ja työnsä. Hän toimi kansainvälisissä tehtävissä 1928–1945 pääasiassa Neuvostoliitossa, ja eli siellä  suomalaiskommunistien tuhon vuonna 1937. Tuolloin Lehtinen joutui tekemään selvityksen mm. isänsä väitetystä puoluevastaisesta toiminnasta. Isä teloitettiin todennäköisesti 1937.

SKP:n ohjelmakysymysten suhteen ideologisista asioista keskuskomiteassa vastannut Inkeri Lehtinen oli enimmäkseen keskitien kulkija. Tšekkoslovakian miehitys katkaisi hänen mahdollisen pohdintansa erilaisista sosialismin soveltamisteistä. Neuvostoliitto oli hänen aatteensa isänmaa, ja sen sosialismimallista ja siihen kuuluvasta proletaarisesta internationalismista hän piti kiinni.


Inkeri Lehtinen NKP:n 22. edustajakokouksessa vuonna 1961. Kuva: Kansan Arkisto.


1960-luvulla SKP:ssa aika ajoin esille nousseesta ”stalinismista” keskusteltaessa hän oli vähäpuheisesti neuvostoselitysten kannalla: asia käsitettiin henkilön- tai yksilönpalvontaan suppeasti kuuluvaksi tuomittavaksi ilmiöksi, johon NKP tai SKP puolueena ja ideologisesti ei ollut osallinen tai ei ainakaan siinä vahingoittunut. Näin ajatteli pääasiassa illegaalisen kauden sukupolvi.

Osa puolueen johdosta halusi keskustella ”stalinismista” avoimesti ja jopa julkisuudessa. Asia ymmärrettiin mm. keskustelun puutteeksi ja epäitsenäisyydeksi suhteessa veljespuolueisiin; niin teki pääasiassa nuorempi sukupolvi, jolla ei ollut omakohtaista osallisuutta asiaan. Stalinin ideologian marxilaisuuden astetta ei kukaan SKP:ssa halunnut ääneen pohtia, koska se olisi väistämättä johtanut laajoihin selvityksiin, eikä puoluekaan olisi voinut jäädä koskemattomaksi.

Propaganda-aseena ”stalinismi” oli verraton SKP:n mustamaalaamisessa. Käsite on elänyt omaa elämäänsä tarkoittaen milloin mitäkin ja vaikeuttaen objektiivisen kuvan hahmottamista SKP:n historiasta sekä siinä toimineista ihmisistä, kuten Inkeri Lehtisestä. Hän uskoi toimivansa Suomen työväenliikkeen parhaaksi. Kokonaisarvio hänen elämäntyöstään on vielä tekemättä.

Ulla Käyhkö

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Inkeri Lehtinen ja stalinismi SKP:ssa. Lehtisen elämä ja erityisesti osallistuminen SKP:n johdon 1960-luvun stalinismikeskusteluun (1960–1968). Tampereen yliopisto, historiatieteen laitos, yleinen historia, 2005.