Työväentutkimus 2013

Työväen perinnelaitosten julkaisema Työväentutkimus Vuosikirja ilmestyi syksyllä 2013 128-sivuisena lukupakettina. Totuttuun tapaan Vuosikirja 2013 jakautuu useampaan osioon. Artikkeliosiosta löytyy professori Maria Lähteenmäen Väinö Voionmaan elämää ja työtä esittelevä artikkeli, professori Heikki Hellmanin SDP:n viestintäpolitiikkaa 1980-luvulla ruotiva artikkeli, professori Hannu Itkosen Varkauden työläisidentiteetin muutosta kartoittava artikkeli, dosentti Jussi Silvosen artikkeli Pääoman jo vuonna 1913 tehdystä suomennoksesta, dosentti Erkki Vasaran presidentti Lauri Kristian Relanderin suhdetta työväenliikkeeseen käsittelevä artikkeli sekä tietokirjailija Matti Salmisen Pentti Haanpään sanomaa avaava artikkeli.

Pro gradu –osiossa esitellään kattavasti eri puolella Suomea tehtyjä opinnäytetöitä aiheiden vaihdellessa kansalaissodasta hyvinvointi-Suomeen. Keskustelua-osiossa puolestaan pohditaan mm. miten käy Lenin-museon sen siirtyessä osaksi Työväenmuseo Werstasta.

Lukijoilta erityisen paljon myönteistä palautetta saaneessa kirja-arvio-osiossa esitellään yli kolmekymmentä ajankohtaista uutuuskirjaa, joista tuoreimmat ovat tältä syksyltä. Viimeisessä osiossa työväen perinnelaitokset kertovat kuluneen vuoden tapahtumista ja tulevista suunnitelmistaan. Vuosikirjan tekstejä elävöittää kuvitus, jonka valinnassa on hyödynnetty työväenperinnelaitosten laajoja valokuvakokoelmia.

Työväentutkimus Vuosikirjaa julkaisee Työväenperinne – Arbetartradition ry, joka pitää yllä Työväenliikkeen kirjastoa Sörnäisissä ja toimii maamme työväen perinnelaitosten yhteistyöelimenä.

Kahdesta artikkelista on saatavilla laajennettu verkkoversio
Vapauden tuulia viestintäpolitiikassa. SDP ja sähköisen viestinnän vapautuminen 1980-luvulla – Heikki Hellman
Kirja-arvostelu: Kokovartalokuva faktoreista (Markku Kuusela: Faktorianalyysi) – Simo Laaksovirta

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 29.11.2013