Kirjaston ohjelmaa (Kevät 2019)

Työväenliikkeen kirjaston tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Kaikki ovat tervetulleita!

Muutokset ja lisäykset mahdollisia. Osista tilaisuuksista alustavat tiedot.

Tammikuun tilaisuudet

TAMMIKUU

TORSTAI 17.1. klo 17.00–19.30
The Young Karl Marx -elokuva

(Huom. elokuvassa puhutaan saksaa ja se on tekstitetty englanniksi.)

Vuonna 2017 valmistunut The Young Karl Marx -elokuva kertoo Kommunistisen manifestin synnystä sekä Marxin ja Engelsin ystävyydestä. Elokuvan on ohjannut Raoul Peck. Elokuvanäytös on maksuton ja kaikille avoin.

Järjestäjinä DSL:n opintokeskus ja Kommunistinen nuorisoliitto.

TORSTAI 24.1. klo 18.00–20.00
Hakaristin ritarit: Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset


André Swanström kertoo uutuusteoksestaan. Oula Silvennoinen pitää kommenttipuheenvuoron.

Illan juontajana Työväenkirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

”Suomalainen vapaaehtoisista koostunut SS-pataljoona on sotahistorian erikoisuuksia, jota ympäröi isänmaallisuuden sädekehä mutta myös sotarikosepäilyjen varjo. Kotimaisessa historiankirjoituksessa suomalaiset SS-miehet on nähty epäpoliittisina eliittisotilaina ja velvollisuudentuntoisina isänmaanystävinä, jotka sotivat kotimaansa vapauden puolesta Hitlerin muuten niin pahamaineisissa SS-joukoissa.

Hakaristin ritarit kyseenalaistaa suomalaisen SS-tutkimuksen luomia myyttejä ja porautuu suomalaisen nationalismin ytimeen. […]”
(Atena 2018)

Helmikuun tilaisuudet

HELMIKUU

KESKIVIIKKO 6.2. klo 18.00 – 20.00.
Mitä naisten rauhaan kuuluu?

Tällä otsakkeella keskustellaan kirjastossa keskiviikkona 6.2. klo 18 niin naisten rauhantyön pitkästä historiasta kuin sen tulevaisuudestakin. Mukana keskustelussa tekijöitä ja näkijöitä, aktivisteja ja tutkijoita, rauhankulttuurin ystäviä.

YKn ja Unescon historia, miten miesten ja naisten mielissä rakennetaan rauhan edellytyksiä? Kestävän kehityksen eväät?

Pax, fred, ráffi, frid, mir, salem, paz? Tule puhumaan rauhaa hyvässä seurassa!

Teetä, kahvia ja sympatiaa tarjolla jo klo 17 alkaen.

TORSTAI 7.2. klo 17.00 – 19.00
Kyösti Suonoja: Yrjö Kallinen – pasifisti puolustusministerinä

Tietokirjailija Kyösti Suonoja esittelee teostaan Yrjö Kallisen elämästä Työväenliikkeen kirjastossa 7.2

”Yrjö Kallinen oli näkymien avaaja. Hänen laaja maailmankatsomuksellinen työnsä ulottui politiikasta hengenelämään ja osuuskuntatoiminnasta raittiusliikkeeseen. Kallinen oli omatekoinen oppinut ja teosofi, joka sanoi, ettei viisaaksi tulla kirjoja lukemalla. Hän oli rohkea ja rehellinen kansaan menevä julistaja, jonka elämä oli yhtä suurta paradoksia.

Miten on mahdollista, että tästä kouluja käymättömästä vakaumuksellisesta pasifistista tuli neljä kertaa kuolemaan tuomittu puolustusministeri? Tässä kiehtovassa elämäkertateoksessa etsitään vastauksia Kallisen elämän suuriin kysymyksiin kohteelleen ominaisella laajalla otteella. Monet nykytaiteilijat ja -teatterintekijät ovat saaneet innoitusta hänen ajattelustaan.”
(Into 2019)

TORSTAI 7.2. klo 17.00-19.00
Aseettomat kädet
— Muistoja aseistakieltäytymisestä

Työväen Arkisto julkaisee Työväen muistitietotoimikunnan julkaisusarjassa antologian Aseettomat kädetMuistoja aseistakieltäytymisestä.  Antologiaan on koottu aseistakieltäytymiseen liittyviä muistelmia ja haastatteluja saman nimisestä muistitietokeruusta. Kertojien kokemukset ulottuvat 1950-luvulta 2010-luvulle painopisteen ollen kuitenkin 1960—1980-lukujen kieltäytymiskokemuksissa.

Antologia julkaistaan Työväenliikkeen kirjastossa 7.2. Kyösti Suonojan teoksen Yrjö Kallinen – pasifisti puolustusministerinä julkistamisen yhteydessä.

”Sen sijaan muistan hyvin yhden vaikuttaneen tekijän eli Ilkka Taipaleen Kaivopuiston vappujuhlassa 1.5.1966 pitämän puheen, jossa hän argumentoi sen näkemyksen puolesta, että lääkärin etiikka puhuu aseistakieltäytymisen puolesta. Itse ajattelin ja argumentoin niin – myös sitten kun vakaumustani tutkittiin – että rauhantutkijan etiikkaan ei sovi sotiminen eikä sotimiseen valmistautuminen.” (Unto Vesa, yksi teoksen muistelijoista.)

 Unto Vesan kokoama Rauhantutkimuskirjallisuuden kirjanäyttely 
nähtävillä kirjaston vitriineissä 7.2. asti!

KESKIVIIKKO 13.2. klo 17.00–19.00
Syytingistä globaaleihin eläkerahastoihin: Eläkejärjestelmän pitkä kaari

Työeläkeyhtiö Varman historian kirjoittaja, talous- ja sosiaalihistorian dosentti Matti Hannikainen esitelmöi eläkejärjestelmän historiasta ja nykytilasta. Tilaisuuden järjestää Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (THPTS).

Esitelmän jälkeen n. klo 18 pidetään THPTS:n vuosikokous.

TORSTAI 14.2. klo 17.15–19.00
”Onko Helsinki kallis asua ja elää? Mitä voidaan tehdä, yhdessä?”

Avauspuheenvuorot: Eveliina Heinäluoma (SDP), Silvia Modig (Vasemmistoliitto), Terhi Peltokorpi (Keskusta), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreät). Puheenjohtajana Risto Kolanen. Järjestäjänä Hakaniemen sosialidemokraatit.

KESKIVIIKKO 20.2. klo 18.00–20.00
Eduskunta: ystäviä ja vihamiehiä


Luentovieraina Anna Kontula ja Pilvi Torsti. Tilaisuuden juontaa Työväenkirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

”Eduskunnassa on paljon valtataisteluita, sillä edustuksellisessa demokratiassa pyrkimys valtaan on jokaisen poliitikon velvollisuus.

Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä kertoo suomen julkisimmasta ja salaisimmasta työpaikasta – siitä pienoismaailmasta, johon kaksisataa kansan valitsemaa edustajaa kokoontuu hoitamaan tehtäväänsä. Se kertoo vihamiesten ystävyydestä, hallitusta kaaoksesta ja yksinäisyydestä väentungoksessa.

[…]

Kansanedustaja Anna Kontula tutkii havainnoiden ja edustajakollegojaan haastatellen, miten hänen työympäristössään hallitaan jatkuvaa konfliktia. Tarve sen hallitsemiseen selittää monia sellaisia eduskunnan sisäisiä käytäntöjä, joita on muuten mahdotonta ymmärtää.”
(Into 2018)

TORSTAI 28.2. klo 17.00-18.30
Päivi Lipponen – Ihmisyyden vuoksi 


FT Päivi Lipponen kertoo kirjastossa esikoiskirjastaan Ihmisyyden vuoksi, joka käsittelee kansalaissodan inhimillisiä seurauksia ja eurooppalaista liikehdintää vuosien 1917-1945 aikana.

Kaupunginvaltuutettu Eve Heinäluoma haastattelee.

Ihmisyyden vuoksi -kirjan henkilötarinat kertovat Euroopasta, kun länsimaisen kulttuurin hyveet unohtuivat. Jotta totalitarismi ja viha eivät kokisi henkiin heräämistä, meidän on otettava opiksi.

Maaliskuun tilaisuudet

MAALISKUU

TORSTAI 7.3. klo 14.00 – 16.00
Työväenperinnepäivä


Vuoden Työväentutkimus -palkinto julkistetaan Työväenliikkeen kirjastossa torstaina 7.3.2019 klo 14:00.

Työväenperinne – Arbetartradition ry palkitsee vuosittain erityisen ansiokkaaksi katsomansa työväestöä, sen elämää, kulttuuria, historiaa, järjestöelämää ja muuta toimintaa käsittelevän teoksen. Joka toinen vuosi palkittavana on akateemisten ammattitutkijoiden kirjoittama teos; joka toinen vuosi, näin myös tänä vuonna, muiden tutkijoiden laatima esitys, jonka ei edellytetä täyttävän yliopistotasoisten tutkimusten kriteerejä. Palkinnon myöntää Työväenperinne ry ja palkintoa tukevat ajatuspajat Kalevi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi.

Valinnan suorittaa vuosittain koottava Vuoden työväentutkimus -palkintoraati. Valintaa tehdessään raati kiinnittää huomiota teoksen kiinnostavuuteen, uuteen näkökulmaan, tarkastelumetodeihin, tunnelmaan sekä kokonaisuuteen. Palkinnon tarkoituksena on tukea ja kannustaa työväestön laaja-alaista, oppiainerajat ylittävää akateemista tutkimusta samoin kuin tutkijapiirien ulkopuolella olevien kansalaisten aktiivista harrastusta työväentutkimuksen kirjallisella saralla.

Vuonna 2019 palkintoraatiin kuuluvat puheenjohtaja VTT Arja Alho ja jäseninä OTT Pentti Arajärvi, FM Esa Lahtinen, FM Eeva-Liisa Oksanen, VTM Ari-Matti Näätänen, FM Pete Pesonen, YTT Jukka Pietiläinen, ja FT Irma Tapaninen. Raadin sihteerinä toimii YTM Raija Kangas. Raadilla on arvioitavana 47 vuosina 2017 ja 2018 ilmestynyttä teosta. Tänä vuonna palkittavana ovat vuonna 2017 ja 2018 ilmestyneet ei-ammattitutkijoiden (ei-väitöstutkimukset) teokset.

TIISTAI 19.3. klo 18.00–20.00
”Eläkeläisten problematiikkaa. Tavoitteita, toimenpiteitä haetaan eläkeläisjärjestön kanssa.” 

Avauspuheenvuoron käyttävät kansalais- ja eläkeläisjärjestöjen aktiivit Veijo Lehto, Raija Hukkamäki ja eläketurvakysymyksiin paneutunut tietokirjailija Kimmo Kiljunen.

Ulla Simovaara puheenjohtaa. Järjestäjänä Hakaniemen sosialidemokraatit.

TORSTAI 28.3. klo 17.00 – 19.00
Setäkuiskaajan käsikirja


Jenni Karjalaisen työelämää, vuorovaikutustaitoja sekä sukupuolittuneita rooleja ja niiden purkamista käsittelevä Setäkuiskaajan käsikirja (Art House 2019) esitellään Työväenliikkeen kirjastossa.

Timo Harakka keskustelee Jenni Karjalaisen kanssa kirjan taustoista, kuiskaamisen filosofiasta ja siitä, kuinka rakentaa työelämästä parempaa ja tasa-arvoisempaa.

Illan isäntänä Työväenkirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

”Työelämässä elää sitkeästi sukupuolittuneita odotuksia: miehet sopivat luonnostaan johtamaan, naiset huolehtimaan. Oletukset ovat hassuja, koska ne eivät välttämättä päde yksilöihin lainkaan. Omista ja muita koskevista ennakkoasenteista voi ja pitää vapautua – ja lopputuloksena voi hankalimmankin setämiehen roolin takaa paljastua mitä kullanarvoisin yhteistyökumppani.

”Olennaista on luottaa itseensä ja muihin, sedät mukaan lukien”, Karjalainen sanoo.

Työelämä muuttuu ja vuorovaikutustaitojen merkitys kasvaa. Toimiva vuorovaikutus ei katso sukupuolta, mutta luutuneiden sukupuoliroolien tuulettamiseen tarvitaan meistä jokaista.

Jenni Karjalainen on setäkuiskaajana tunnettu työelämän asiantuntija, joka työskentelee Insinööriliitossa johtavana asiantuntijana.  Parempi työelämä ja sen rakennuspalikat ovat hänen kiinnostuksen kohteitaan työssä ja vapaa-ajalla. Aiemmin Karjalainen on työskennellyt mm. työministeri Lauri Ihalaisen erityisavustajana.”

Huhtikuun tilaisuudet

HUHTIKUU

Kirjanäyttely
Erkki Tuomiojan kirjoja ja kirjavinkkejä on esillä kirjaston vitriineissä pääsiäiseen asti.
Huom! 
Mali Fritz - Auschwitzin jälkeen -tilaisuus on valitettavasti peruuntunut.

KESKIVIIKKO 3.4. klo 18.00 -20.00
Aavan meren tuolla puolen – Antti Tuuri


Kirjailija, diplomi-insinööri Antti Tuuri on kirjoittanut Pohjanmaasta ja pohjanmaalaisten siirtolaisuudesta parisen sataa romaania, novellia, dokumenttia, TV-käsikirjoitusta, kuunnelmaa ja näytelmää. Hän kertoo valtaisasta tuotannostaan.

Kirjailijan viimeisin kirja Aavan meren tuolla puolen kertoo suomalaismaahanmuuttajien jälkeläisten elämästä nyky-Ruotsissa, jossa levottomat yhteenotot ovat arkipäivää ja turvallinen kansankoti enää muisto.

Avauspuheenvuoron käyttää Leena Nikula. Tilaisuuden juontaa Työväenkirjaston ystävien puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

TORSTAI 4.4. klo 17.00–19.00
”Yhteiskunnalliset tavoitteet, demokraattinen sosialismi, ihanteet, arvot ja visiot, moniarvoisuus, sekatalous.”

Avauspuheenvuoroja käyttävät: demokratiaa ja yhteiskunnallista vastuunkantoa kirjoissaan pohtinut Erkki Tuomioja ja arvofilosofi Thomas Wallgren. Kommenttipuheenvuoron käyttää kouluttaja ja kapitalismin olemukseen paneutunut tietokirjailija Inari Juntumaa.

Timo Ohmero puheenjohtaa. Järjestäjänä Hakaniemen sosialidemokraatit.

TIISTAI 23.4.
Mali Fritz: Auschwitzin jälkeen
Huom! Tilaisuus on valitettavasti peruuntunut.

TORSTAI 25.4. klo 17.00 – 18.00
Tietosuojan vaikutus arkistointiin ja aineistojen käyttöön

Musiikkiarkiston vuosikokousesitelmänä kuullaan arkistonjohtaja Juha Henrikssonin esitys ”Tietosuojan vaikutus arkistointiin ja aineistojen käyttöön”. Tilaisuus järjestetään Työväenliikkeen kirjastossa torstaina 25.4.2019 klo 17.00–18.00, ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Marraskuussa 2018 hyväksyttiin asetusta täydentävä kansallinen tietosuojalaki. Tietosuoja-asetus ja -laki vaikuttavat monin tavoin henkilötietojen käsittelyyn virastoissa, yrityksissä ja yhteisöissä. Miten tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa kulttuuriperinnön ja tutkimusaineistojen arkistointiin? Miten yleisen edun mukainen arkistointi ja yksilöiden tietosuoja pidetään tasapainossa? Miten arkistojen asiakkaat saavat jatkossa aineistoja käyttöönsä? Voidaanko esimerkiksi valokuvia, joissa esiintyy elossa olevia henkilöitä, arkistoida ja saattaa käytettäväksi?

Juha Henriksson toimii puheenjohtajana työryhmässä, joka valmistelee dokumenttia vakiintuneista toimintatavoista henkilötietoja sisältävien kulttuuri- ja tutkimusaineistojen käsittelyyn kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Dokumentti julkaistaan kevään 2019 kuluessa.

Tilaisuuden jälkeen klo 18.00 – 19.00 Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston kannatusyhdistyksen vuosikokous.

Toukokuun tilaisuudet

TOUKOKUU

Sorsa-seminaarin mainos

TORSTAI 23.5. klo 16.00 – 18.30
Kalevi Sorsa -seminaari: Sosiaaliset investoinnit osana tulevaisuuden hyvinvointivaltiota

Ohjelma

16.00 Kahvitarjoilu

16.30 – 16.45 Trio Dolce. Katariina Kaltiainen, alttoviulu, Siiri Nurmi, alttoviulu, Elsa Vuolanne, viulu. Myrskyluodon Maija, Reppurin laulu, Unkarilainen kansantanssi

16.45 – 17.30 Sosiaaliset investoinnit osana tulevaisuuden hyvinvointivaltiota / tutkija Aatu Puhakka

17.30 – 18.15 Hyvinvointivaltiotutkimusta Pohjoismaissa / professori Pauli Kettunen

18.15 – 18.30 Keskustelua

Tilaisuuteen on vapaa pääsy!

Tilaisuuden järjestävät Kalevi Sorsa -säätiö, Kansan Sivistysrahasto, Työväenperinne ry / Työväenliikkeen kirjasto ja Työväen Arkisto

TIISTAI 28.5. klo 18.00–20.00
”Yritysvastuu, osuustoiminta, demokratian laajentaminen.”

Avauspuheenvuoron käyttävät oikeusvaltion ja kansanvallan kysymyksiin paneutunut Jukka Kekkonen sekä osuustoiminta-aktiivi, valistaja ja tietokirjailija Sakari Kiuru. Teivo Teivainen käsittelee yritysvastuuta ja yritysdemokratiaa.

Matti Sadeniemi puheenjohtaa. Järjestäjänä Hakaniemen sosialidemokraatit.

Kesäkuun tilaisuudet

KESÄKUU

Ele Alenius-seminaarin mainos

KESKIVIIKKO 5.6. klo 17.30-20.00
Ele Alenius -seminaari: Sosialismin idea

Keskustelu sosialismin ideasta pohjautuen Axel Honnethin samannimiseen kirjaan. Alustusten jälkeen paneelikeskustelu ja yleisökysymyksiä.

ALUSTUKSET:
Arto Laitinen
filosofian professori, Tampereen yliopisto
Kaisa Penny
vt. toiminnanjohtaja, Kalevi Sorsa Säätiö
Jukka Pietiläinen
toiminnanjohtaja, Vasemmistofoorumi

Keskustelua moderoi VVT:n puheenjohtaja Arja Alho.

Tilaisuus juhlistaa Ele Aleniuksen 94. syntymäpäivääja se on maksuton. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Tilaisuutta voi seurata suorana ja jälkikäteen tapahtuman Facebook-sivulla.
Tilaisuuden järjestää Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Pride-tilaisuuden mainos

TORSTAI 27.6. klo 17.00 – 19.00
Tarvitaan vapautuspäivät – keskustelu sateenkaarikansan oikeuksista


Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen vapautuminen yhteiskunnan syrjivistä rakenteista ei loppunut siihen, kun taistelun nimi vaihdettiin vapautuspäivistä Prideksi. Keskustelussa avataan vapauden, vapautumisen ja rakenteiden käsitteitä ja pyritään kehittämään Pride-tietoisuutta, avaamaan silmiä sateenkaarikansan omista oikeuksista ja yhteisen taistelun tärkeydestä Suomessa ja Euroopassa. 

Punaisen sateenkaaren PRIDE-keskustelua avaavat Ljubljana PRIDE-tapahtumakoordinaattori, sateenkaarikansalaisjärjestö “8. Marec Instituutista” Maiken Kores Sloveniasta, Euroopan vasemmiston HLBTQI-ryhmän aktivisti Tiina Sandberg ja SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen

Tilaisuuden järjestää Demokraattinen sivistysliitto (DSL), Suomen kommunistinen puolue (SKP) ja Euroopan vasemmisto (European Left)

Red Rainbow PRIDE-DEBATE 

Debate about the role of Pride, the need for better rainbow rights and how to do it in Finland and Europe. Maiken Kores is a slovenian Pride-activist behind Ljubljana Pride and also active in “Institute 8. Marec”- LGTBQI-Ngo. Tiina Sandberg is member of the European Left LGTBQI-working group. JP (Juha-Pekka) Väisänen is chairman of the Communist Party of Finland. Punainen sateenkaari (Red rainbow) is a LGTBQI-working group of the Communist Party of Finland, member of the European Left Party. 

Event is co-organized by the Democratic Civic Association, The Communist Party of Finland and the European Left Party

Linkki Punaisen sateenkaaren verkkosivuille
http://punainensateenkaari.blogspot.com/