Verkkojulkaisuja

Ohjeita elektroniseen julkaisemiseen

Työväenliikkeen kirjasto on laatinut ohjeen elektronisia julkaisuja varten. Ohjeessa kerrotaan elektronisen julkaisun rakenteellisista ominaisuuksista, julkaisujen käyttöoikeuksien merkitsemisestä ja tunnisteista, joiden avulla verkkojulkaisujen pitkäaikaisesta säilytyksestä, pysyvästä verkko-osoitteesta ja saavutettavuudesta sekä löydettävyydestä voi huolehtia. Ohje on suunnattu Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöille ja muille sidosryhmille. Voit tutustua siihen alla.

Työelämään ja yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyviä verkkojulkaisuja

Linkkien kautta löydät avoimia verkkojulkaisuja Työväenliikkeen kirjaston aloilta: mm. Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöjen julkaisuja, alan tutkimuslaitosten julkaisuja sekä valtionhallinnon julkaisuja.

Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöjen julkaisuja

Demokraattinen sivistysliitto DSL
https://www.desili.fi/materiaalipankki/

Eläkeläiset ry
https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/elakelainen/ (Eläkeläinen-lehti)

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL
https://www.ekl.fi/tietoa-meista/elakkeensaaja-lehti/tutustu-lehteen/

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
https://www.jhl.fi/ajankohtaista/tallaista-yhteiskuntaa-jhl-tavoittelee/tutkittu-tieto/
https://www.jhl.fi/jhl/materiaalipankki/oppaat/

Kalevi Sorsa -säätiö
https://sorsafoundation.fi/category/julkaisut/

Kansan Sivistystyön Liitto KSL
https://www.ksl.fi/materiaaleja/julkaisut/

PAM Palvelualojen ammattiliitto
https://www.pam.fi/materiaalipankki.html (tilastot ja tutkimukset)

Paperiliitto
https://www.lehtiluukku.fi/lehti/paperiliitto

Rakennusliitto
https://rakennusliitto.fi/lehtiarkisto/ (Rakentaja-lehti)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP
https://drive.google.com/drive/folders/0B8AFa3xbB8dpfk0yTEh5NXZ5ZzJhalhqOW00MVFTYTZzNGJuVFlzS1cyVGJhOE83TTBjZWs (Raportteja)

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
https://www.sak.fi/aineistot (julkaisut, tutkimukset, lausunnot)

Suomen Kommunistinen Puolue SKP
https://www.skp.fi/ohjelmat

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
https://sssl.fi/mustemaalari/ (Mustemaalari -vuosikirja)

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL
https://tul.fi/aviisi/ (TUL Aviisi -verkkolehti)

Sähköliitto
https://www.sahkoliitto.fi/vasama (Vasama-jäsenlehden digiversio)

Teollisuusliitto
https://www.teollisuusliitto.fi/aineistot/oppaat/

Työväen Sivistysliitto TSL
https://www.tsl.fi/materiaalipankki/

Työväenperinne ry
https://journal.fi/tyovaentutkimus (Työväentutkimus Vuosikirja 2019–)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154826 (Työväentutkimus Vuosikirja 1987–2018)

Vasemmistofoorumi
http://vasemmistofoorumi.fi/julkaisut/

Vasemmistoliitto
https://vasemmisto.fi/tavoitteet/tyoryhmien-asiakirjat/

Muiden alan toimijoiden julkaisuja

Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE
https://labore.fi/julkaisu/

Miina Sillanpään Säätiö
https://www.miinasillanpaa.fi/julkaisut-ja-oppaat/
https://www.miinasillanpaa.fi/tutkimukset-ja-artikkelit/

Teollisuuden palkansaajat TP ry
https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja

Työelämän tutkimuskeskus (Tampereen yliopisto)
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tyoelaman-tutkimuskeskus

Työelämän tutkimusyhdistys ry
https://journal.fi/tyoelamantutkimus (Työelämän tutkimus -lehti)

Työsuojelurahaston rahoittamat projektiraportit
https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/#/
tallennetaan Työväenliikkeen kirjastossa myös Helkaan ja Finnaan sekä Heldaan elleivät ole jo jonkun muun julkaisuarkiston pitkäaikaissäilytyksessä, painetut Työväenliikkeen kirjastossa
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/172375 (Helda-julkaisuarkistossa)

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166710

Valtionhallinnon julkaisuja

Yleissitovat työehtosopimukset
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/

VALTO julkaisuarkisto, Ministeriöiden julkaisut
Haulla ”työelämä”: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/

Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja