Vuoden työväentutkimus 2020 -palkinto myönnettiin Markku Liljeströmille ja kunniamaininta Sanna Lönnforsille

Vuoden työväentutkimus 2020 -palkinto
Markku Liljeström: Metallin mies: Valdemar Liljeströmin elämä 1902–1960. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2019.

Vuoden työväentutkimus 2020 -kunniamaininta
Sanna Lönnfors: Pyhtää sisällissodassa. Reuna 2020.

Kirjan kansi: Markku Liljeström - Metallin mies

Vuoden työväentutkimus 2020 -palkinto myönnettiin Markku Liljeströmille teoksesta Metallin mies: Valdemar Liljeströmin elämä 1902–1960. Markku Liljeströmin kirjoittama elämäkerta isästään Valdemar Liljeströmistä, Metallityöväen Liiton puheenjohtajasta, Neuvostoliittoon suuntautuneen itäviennin takuumiehestä ja moninkertaisesta ministeristä on vankasti kontekstualisoitu työmarkkinajärjestöjä, ulkomaankauppapolitiikkaa sekä SDP:n 1950-luvun lopun puoluehajaannusta koskevaan alkuperäisaineistoon ja tutkimuskirjallisuuteen. Teoksessa vakuuttaa huolellinen ja perusteellinen empiirinen tutkimustyö, jossa lähteinä on hyödynnetty sekä työntekijä- että työnantajapuolen aineistoja. Palkinnon suuruus on 1 000 euroa.

Kirjan kansi: Sanna Lönnfors - Pyhtää sisällissodassa

Vuoden työväentutkimus 2020 -kunniamaininta myönnettiin Sanna Lönnforsille teoksesta Pyhtää sisällissodassa. Lönnförsin teos edustaa kiihkotonta paikallishistoriaa vuosien 1917–1919 tapahtumista Pyhtään pitäjässä. Pyhtään kaksikielisyys, Stockforsin moderni tehdasyhteisö ja perinteinen maatalousyhteisö luovat olosuhteet, jossa yksi paikkakunta peilaa sodan laajempaa kuvaa pienoiskoossa. Teos kuljettaa suurta toimijoiden joukkoa, mutta kirjoittaja hallitsee sujuvan kerronnan. Huolellisesti viimeistelty teos hyödyntää ansiokkaasti myös traditiolähteitä. Palkinnon suuruus on 250 euroa.

Vuoden työväentutkimus -palkinto myönnetään vuosittain erityisen ansiokkaalle teokselle, joka käsittelee työväestöä, sen elämää, kulttuuria, historiaa, järjestöelämää tai muuta toimintaa. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa ja tehdä näkyväksi työväestöön liittyvää historian-, perinteen- ja kulttuurintutkimusta.

Palkinto annetaan vuorovuosina akateemiselle tutkimukselle ja vuorovuosina sellaiselle ansiokkaalle tutkimukselle, jonka ei tarvitse täyttää yliopistollisen tutkimuksen kriteerejä. Vuonna 2021 palkinnosta kilpailivat ei-akateemiset tutkimukset. Mukana arvioinnissa oli 32 vuosina 2019 ja 2020 ilmestynyttä teosta. Vaikka kirjoittajat ovat etupäässä harrastajia, finaaliin valikoituneiden teosten taso on poikkeuksellisen korkea. Ne perustuvat ansiokkaalle lähdetyöskentelylle ja onnistuvat tuottamaan uutta, yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa.

Palkinnon myöntää Työväenperinne ry, ja palkintoa tukevat ajatuspajat Kalevi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi. Valinnan suorittaa vuosittain koottava palkintoraati. Palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna puheenjohtajana dosentti Mikko-Olavi Seppälä sekä muina jäseninä professori Pentti Arajärvi, VTL Raimo Parikka, erikoistutkija Pete Pesonen, FT Irma Tapaninen ja YTM Elina Vainikainen. Raadin sihteerinä toimi tietoasiantuntija Alpo Väkevä.

Vuoden Työväentutkimus 2020 -palkinto ja -kunniamaininta jaettiin työväenperinnepäivänä, joka järjestettiin verkkotilaisuutena 8.4.2021.

Lisätietoa ja kuvia
Palkintoraadin sihteeri Alpo Väkevä, alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi

Markku Liljeströmin kirjaa Metallin mies myy mm. Tiedekirja ja Suomalainen Kirjakauppa.

Sanna Lönnforsin kirjaa Pyhtää sisällissodassa myy mm. Reuna Kustantamo ja Suomalainen Kirjakauppa.