Työväentutkimus


Työväentutkimus 2018 -vuosikirjan teemana Muistovuosi 1918.

Työväentutkimus 2018 sisältää seuraavat artikkelit:

  • Anu Lahtinen: Sankarillinen yksimielisyys. Hyvinkään villatehtaan lakon paikalliset, kansalliset ja kansainväliset yhteydet (vertaisarvioitu)
  • Ville Okkonen: Ensimmäisen tasavallan jälkijyrinät ja jatkuvuudet koululaitoksessa (vertaisarvioitu)
  • Pete Pesonen: Tehdastyön harmaa vyöhyke. Firabelityöt työntekijöiden ja työnjohtajien näkökulmasta 1940-luvun lopulta 1990-luvun alkuun (vertaisarvioitu)
  • Vappu Ikonen & Juha Tarkka: Punaisen Suomen Pankin rahapolitiikka
  • Mikael Korhonen: Kansankoulunopettaja Kalle Korhonen ja avunanto valtiopetokseen 1918

Työväentutkimus sisältää myös mielipidekirjoituksia, pro gradu -opinnäytteiden esittelyjä, kirja-arvioita ja kuulumisia työväen perinnelaitoksista.

Katso myös
Vuosina 2017 ja 2018 ilmestyneitä väitöskirjoja sekä työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiateoksia

Työväentutkimus ilmestyy painettuna 9.11.2018. Hinta on 12 €.
Työväentutkimuksen digitaalinen versio on avoimesti saatavilla Helda-julkaisuarkistosta.

Tue Työväentutkimusta tilaamalla!
Tilaukset
perinne@tyovaenperinne.fi
Lisätietoja toimitussihteeri Alpo Väkevä, alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi


Vuosikirjan teemana on Itsenäinen Suomi 100 vuotta. Niko Kannisto ottaa artikkelissaan esille kysymyksen kansallisesta eheytymisestä sisällissodan jälkeen. Hän kysyy, syntyikö sankaruudesta työväenliikettä ja kansakuntaa yhdistäviä synteesejä, ja mikä oli sankaruuden suhde vuoteen 1918. Koulutuksellisen tasa-arvon toteuttaminen on ollut alusta lähtien työväenliikkeen yksi keskeisistä tavoitteista, jo ennen kuin itsenäisestä Suomesta osattiin edes haaveilla. Elina Hakoniemen mukaan työläisen ja kansalaisen sivistystarve kehittyivät rinta rinnan, mutta käsitteiden keskinäinen suhde oli ajoittain myös jännitteinen. Teppo Eskelinen ja Sanna Ryynänen kirjoittavat haasteista, joita työmarkkinoiden viimeaikaiset muutokset ovat asettaneet ay-liikkeelle. Heidän esimerkkitapauksenaan on siivousala.

Vuosikirjassa arvioidaan työväenliikkeen ja työn historiaa käsitteleviä teoksia, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia tutkimuksia ja puheenvuoroja, muistelmia jne. – yhteensä noin 30 kirjaa. Entiseen tapaan julkaisemme myös tiivistelmiä edellisenä lukuvuonna valmistuneista työväentutkimusta käsittelevistä pro gradu -tutkielmista.

Työväentutkimus-vuosikirja on Työväenperinne – Arbetartradition ry:n kustantama ja työväen perinnelaitosten (Kansan Arkisto, Työväenliikkeen kirjasto, Työväen Arkisto, Työväen muistitietotoimikunta, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Työväenmuseo Werstas ja Työväenperinne – Arbetartradition ry) yhdessä julkaisema tieteellinen aikakauskirja.

Katso myös
Vuosina 2017 ja 2018 ilmestyneitä työväenliikkeen järjestöjen historiikkeja ja työväestöä käsitteleviä väitöskirjoja

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 3.11.2017.


Vuosikirjan teema on työväestö ja maahanmuutto. Mervi Leppäkorpi käsittelee artikkelissaan ns. paperittomien selviytymisstrategioita ja Merja Jutila Roon maahanmuuttajataustaisen kansalaisten äänestysaktiivisuutta. Päivi Uljas muistuttaa kirjoituksessaan siitä, etteivät maahanmuuton vastaiset reaktiot ole suinkaan uusia. Samalla tavalla jo ns. ensimmäisen globalisaation aikana 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa työläiset huolestuivat työpaikkojensa puolesta.

Työväentutkimus-palkinnon saanut Jenni Hokka kirjoittaa siitä, miten TV2:n koko kansalle tarkoitetut viihdesarjat heijastavat suomalaista hyvinvointivaltiokertomusta. Kysyimme myös kahdelta ammattiyhdistysjohtajalta, SAK:n puheenjohtajalta, Jarkko Elorannalta, ja Rakennusliiton puheenjohtajalta, Matti Harjuniemeltä, mihin suomalaisilla työmarkkinoilla ollaan oikein menossa.

Entiseen tapaan julkaisemme edellisenä lukuvuonna 2015–2016 pro gradu -tutkielmansa valmiiksi saaneiden opiskelijoiden tiivistelmiä töistään. Tällä kertaa esittelyssä on myös kolme maahanmuuttoa koskevaa tutkielmaa. Vuosikirjassa arvioidaan työväenliikkeen ja työn historiaa käsitteleviä teoksia, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia tutkimuksia ja puheenvuoroja, muistelmia jne. – yhteensä noin 40 teosta.

Työväentutkimus-vuosikirja on Työväenperinne – Arbetartradition ry:n kustantama ja työväen perinnelaitosten (Kansan Arkisto, Työväen Arkisto, Työväenmuseo Werstas, Työväenliikkeen kirjasto, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura) yhdessä julkaisema tieteellinen aikakauskirja.

Katso myös
Vuonna 2016 ilmestyneet työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiikit sekä työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät väitöskirjat

Yhdestä artikkelista on saatavilla laajennettu verkkoversio
Historia on katoavien jälkien virta - Pertti Grönholm

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 5.11.2016


Työväentutkimus-vuosikirjan teemaksi on tänä vuonna valittu naisten työ, jota valottavat Merja Minkkisen artikkeli sosiaalidemokraattisten naisten julkaisemista lehdistä ja Kirsi-Maria Hytösen artikkeli sota-ajan naisten työstä. Ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua luotaavissa kirjoituksissa nousee esiin kaksi isoa teemaa: Suomen kansainvälisen aseman uudelleenarviointi (Jyrki Käkönen, Erkki Tuomioja) ja suomalaisen hyvinvointivaltion rämpiminen syvässä lamasuossa (Sakari Heikkinen, Jaakko Kiander, Päivi Uljas). Pirstaloituneet visiot -tutkimushankkeen jäsenet kertovat artikkelissaan Matti Kurikan elämästä ja Lauri Kaira Turun Työväen Pursiseurasta.

Entiseen tapaan julkaisemme edellisenä lukuvuonna 2014–2015 pro gradu -tutkielmansa valmiiksi saaneiden opiskelijoiden tiivistelmiä töistään. Kun takavuosina valtaosa graduista käsitteli lähinnä työväenliikkeen poliittista historiaa, on kovin ilahduttavaa, että työväentutkimusta tehdään nykyään lähes kaikilla humanististen ja yhteiskuntatieden aloilla.

Vuosikirjassa on myös laaja kirja-arvio-osasto vuoden uutuusteoksista. Arvioitavana on työväenliikkeen ja työn historiaa käsitteleviä teoksia, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia tutkimuksia ja puheenvuoroja, muistelmia jne. – yhteensä yli 40 teosta. Tiedonkierto-katsauksessa kerrotaan työväen perinnelaitosten tapahtumista kuluneen vuoden aikana.

Työväentutkimus-vuosikirja on Työväenperinne – Arbetartradition ry:n kustantama ja työväen perinnelaitosten (Kansan Arkisto, Työväenliikkeen kirjasto, Työväen Arkisto, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Työväenmuseo Werstas ja Työväenperinne – Arbetartradition ry) julkaisema tieteellinen aikakauskirja. Tänä syksynä se ilmestyy 128-sivuisena ja ensi kertaa nelivärisenä.

Katso myös
Vuonna 2015 ilmestyneet työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiikit sekä työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät väitöskirjat

Yhdestä artikkelista on saatavilla laajennettu verkkoversio
Työläisnaisesta Doorikseen: 110 vuotta sosialidemokraattisia naisten lehtiä - Merja Minkkinen

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 19.11.2015


Työväentutkimus vuosikirjan teemana on tänä vuonna työväenliike ja sata vuotta sitten syttynyt ensimmäinen maailmansota. Seppo Hentilä kirjoittaa artikkelissaan kansainvälisen työväenliikkeen suuresta rauhanprojektista. Miksi sota kuitenkin voitti rauhan ja työväenliikkeessäkin internationalismi musertui nationalismin jalkoihin? Samu Nyström kuvaa artikkelissaan, kuinka sota vaikutti Pasilan konepajan työmiehen Juho Alfred Mäkelän elämään. Eero Haapanen tutkii Helsingin Vanhankaupunginlahden kalastajia maailmansodan vuosina. Artikkeleissa perehdytään myös valokuvan merkitykseen paikallisen työväenperinteen tallentajana sekä suomalaisen yhteistoimintalain syntyvaiheisiin. Kolumneissa pohditaan tutkimustiedon ja politiikan suhdetta.

Entiseen tapaan vuosikirjassa on myös laaja kirja-arvio-osio vuoden uutuusteoksista. Arvioitavana on työväenliikkeen ja työn historiaa käsitteleviä teoksia, tämän päivän yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia tutkimuksia ja puheenvuoroja, muistelmia jne. – yhteensä yli 30 teosta. Vuosikirjassa kerrotaan myös työväen perinnelaitosten tapahtumista kuluneen vuoden aikana.

Lukuvuoden 2013–2014 aikana on yliopistoista valmistunut ilahduttavan paljon työväentutkimuksen alaan kuuluvia opinnäytetöitä. Niistä parhaat ovat korkeatasoisia akateemisia tutkimuksia. Kirjoittajat esittelevät vuosikirjassa tuloksiaan.

Työväentutkimus vuosikirja on Työväenperinne – Arbetartradition ry:n kustantama ja työväen perinnelaitosten, Työväen Arkiston, Kansan Arkiston, Työväenliikkeen kirjaston, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran, Työväenmuseo Werstaan ja Työväenperinne ry:n, yhdessä julkaisema tieteellinen aikakauskirja. Tänä syksynä se ilmestyy 128-sivuisena.

Katso myös
Vuonna 2014 ilmestyneet työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiikit sekä työväestöä ja työväenliikettä käsittelevät väitöskirjat

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 2.12.2014


Työväen perinnelaitosten julkaisema Työväentutkimus Vuosikirja ilmestyi syksyllä 2013 128-sivuisena lukupakettina. Totuttuun tapaan Vuosikirja 2013 jakautuu useampaan osioon. Artikkeliosiosta löytyy professori Maria Lähteenmäen Väinö Voionmaan elämää ja työtä esittelevä artikkeli, professori Heikki Hellmanin SDP:n viestintäpolitiikkaa 1980-luvulla ruotiva artikkeli, professori Hannu Itkosen Varkauden työläisidentiteetin muutosta kartoittava artikkeli, dosentti Jussi Silvosen artikkeli Pääoman jo vuonna 1913 tehdystä suomennoksesta, dosentti Erkki Vasaran presidentti Lauri Kristian Relanderin suhdetta työväenliikkeeseen käsittelevä artikkeli sekä tietokirjailija Matti Salmisen Pentti Haanpään sanomaa avaava artikkeli.

Pro gradu –osiossa esitellään kattavasti eri puolella Suomea tehtyjä opinnäytetöitä aiheiden vaihdellessa kansalaissodasta hyvinvointi-Suomeen. Keskustelua-osiossa puolestaan pohditaan mm. miten käy Lenin-museon sen siirtyessä osaksi Työväenmuseo Werstasta.

Lukijoilta erityisen paljon myönteistä palautetta saaneessa kirja-arvio-osiossa esitellään yli kolmekymmentä ajankohtaista uutuuskirjaa, joista tuoreimmat ovat tältä syksyltä. Viimeisessä osiossa työväen perinnelaitokset kertovat kuluneen vuoden tapahtumista ja tulevista suunnitelmistaan. Vuosikirjan tekstejä elävöittää kuvitus, jonka valinnassa on hyödynnetty työväenperinnelaitosten laajoja valokuvakokoelmia.

Työväentutkimus Vuosikirjaa julkaisee Työväenperinne – Arbetartradition ry, joka pitää yllä Työväenliikkeen kirjastoa Sörnäisissä ja toimii maamme työväen perinnelaitosten yhteistyöelimenä.

Kahdesta artikkelista on saatavilla laajennettu verkkoversio
Vapauden tuulia viestintäpolitiikassa. SDP ja sähköisen viestinnän vapautuminen 1980-luvulla - Heikki Hellman
Kirja-arvostelu: Kokovartalokuva faktoreista (Markku Kuusela: Faktorianalyysi) - Simo Laaksovirta

Nyt saatavilla painettuna eri työväen perinnelaitoksista.
Voit lukea sen myös elektronisessa muodossa.

Ilmestynyt 29.11.2013


Artikkelien kirjoitusohjeet (päivitetty 23.5.2016)

Työväentutkimus-vuosikirjaan voi tarjota julkaistavaksi työväestöön tai työelämään liittyviä tieteellisiä artikkeleita. Artikkeleita voi tarjota julkaistavaksi vertaisarvioituna tai ilman vertaisarviointia. Artikkelien pituudet sovitaan erikseen Työväentutkimus-vuosikirjan toimituksen kanssa.

Vertaisarvioitavat artikkelitTyöväentutkimus on ottanut käyttöön 23.5.2016 Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. https://www.tsv.fi/tunnus).

Vertaisarvioitavien artikkelien julkaisemisessa noudatetaan referee-menettelyä. Vertaisarvioitavat artikkelit lähetetään vertaisarvioitavaksi vähintään kahdelle lausunnonantajalle. Lausunnonantajille ei kerrota artikkelin kirjoittajan henkilöllisyyttä eikä kirjoittajalle lausunnonantajien henkilöllisyyksiä. Myöskään lausunnonantajille ei kerrota toistensa henkilöllisyyksiä.

Lausunnonantajilta pyydetään vapaamuotoinen lausunto, joka toimitetaan kirjoittajalle. Arvioitsija voi suosittaa lausunnossaan, että artikkeli julkaistaan sellaisenaan, ehdotetuin muutoksin tai jätetään julkaisematta. Kirjoittajan edellytetään muokkaavan artikkeliaan saamiensa lausuntojen mukaisesti. Kirjoittaja lähettää muokatun version artikkelistaan Työväentutkimus-vuosikirjan toimitukselle ja lisää mukaan saatteen, jossa hän kertoo, miten hän on ottanut lausunnot huomioon. Tavoiteaika referee-menettelylle on 4 viikkoa.

Lopullisen julkaisupäätöksen tekee Työväentutkimus-vuosikirjan toimitus. Toimitus voi esittää kirjoittajalle myös lisää muutosohjeita.

Lisätietoja

Toimitussihteeri Alpo Väkevä, alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi ; 09 766 429

Työväentutkimus on työväestöä ja yhteiskunnallisia aiheita käsittelevä tieteellinen aikakauskirja. Vuosikirja sisältää artikkeleita, mielipidekirjoituksia, opinnäyte-esittelyjä ja kirja-arvioita, joista osa vertaisarvioidaan. Vuosikirja on arvioitu julkaisufoorumin tasolle 1.

TARJOA ARTIKKELIA JULKAISTAVAKSI
Työväentutkimus-vuosikirjaan voi tarjota julkaistavaksi työväestöön tai työelämään liittyviä tieteellisiä artikkeleita. Ohjeet kirjoittajalle.

TILAA TYÖVÄENTUTKIMUS
Tilaukset: sähköpostitse perinne@tyovaenperinne.fi tai Kultin tilauslomakkeella.

Tilaamalla Työväentutkimuksen kestotilauksena varmistat, että voit tutustua ajankohtaiseen työväentutkimukseen ja saat tuoreen numeron postitse joka vuosi. Ilmoita tilatessa seuraavat tiedot: tilaaja, postiosoite, laskutusosoite (myös sähköposti tai verkkolaskuosoite), jatkotilaus vai yksittäinen vuosikerta.

Tilaamalla annat valtuudet tallentaa tilaajan tiedot tilausrekisteriimme, jota käytetään tilausten hallinnointiin, vuosikirjan postitukseen ja laskutukseen. Postitusta ja laskutusta varten tilaustiedot välitetään painolaitokseen ja tilitoimistoon. Tietoja ei luovuteta muualle.

ILMOITUKSET JA TUKIOSTOTILAUKSET
Näy valtakunnallisesti ilmoittamalla Työväentutkimus-vuosikirjassa tai tilaa vuosikirjaa nippuostona organisaatiosi jäsenille tai työyhteisöösi!

ISSN 1459-7780
Julkaisutiheys Ilmestyy kerran vuodessa.Päätoimittaja Seppo Hentilä, seppo.hentila@helsinki.fi
Toimitussihteeri Alpo Väkevä, alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi
Kustantaja Työväenperinne – Arbetartradition ry
Julkaisijat Työväenperinne – Arbetartradition ry, Kansan Arkisto, Työväen Arkisto, Työväenmuseo Werstas, Työväenliikkeen kirjasto, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Painetun Työväentutkimuksen hinta 12€

Työväentutkimus-vuosikirjan tilaus
Kultin tilauslomakkeella
Työväentutkimusta myydään myös työväen perinnelaitoksissa.

Verkkojulkaisut ovat PDF-muodossa.

An annual Finnish language publication featuring articles on working-class culture and the labour movement, as well as reviews of relevant studies and literature.


The publications are in PDF-format.