AMERIIKKA-kokoelmaluettelo

Iso kuva Smithville, Minnesota Työväen-opisto. Pieni kuva Fitchburgin suomalaisten asuinalueesta. Yhdysvallat 1910. Kuvat: Työväen Arkisto.

 Kuvia amerikansuomalaisista

Vuonna 1991 Työväenperinne ry julkaisi Työväenliikkeen kirjastossa olevasta Ameerikka-kokoelmasta painetun luettelon.

Ameriikka-kokoelmaluettelo

PDF-dokumentista voi hakea painamalla CTRL + F, jolloin aukeaa valikko, johon voi lisätä hakusanan.

Amerikansuomalaisia [1-6] ovat ne yhdysvaltalaiset, joilla on suomalaiset sukujuuret. 1860-luvulta alkanut ja 1900-luvun puoleenväliin kestäneen suuren muuttoliikkeen aikana lähti varsinkin Pohjanmaalta runsaasti ihmisiä ”Amerikkaan” etsimään onneaan. 1800-luvun lopun syitä Amerikkaan lähtöön olivat työttömyys, sosiaaliset ongelmat ja seikkailuhenki. Yhdysvaltojen työmarkkinat olivat huomattavasti paremmat kuin Suomessa. Yleinen ajattelutapa oli, että olot siellä olisivat vapaammat kuin kotimaassa. Vuosina 1870 – 1929 lähti Suomesta noin 389 000 siirtolaista ”leveämmän leivän perään”. Heistä 52 prosenttia lähti Vaasan läänistä ja noin kolmannes Etelä-Pohjanmaalta.

Työväenliikkeen kirjastossa on arvokas Ameriikka-kokoelma, jossa on yhdysvalloissa julkaistuja amerikansuomalaisten kirjoittamia teoksia 1900-luvun alkupuolelta. Teoksissa käsitellään pääsääntöisesti työväestön silloisia oloja ja niiden ajatusmaailma on työväenhenkinen.

AMERIIKKA : amerikansuomalaista kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa / Työväenperinne – Arbetartradition, Helsinki 1991.

  • Työväenliikkeen kirjaston amerikansuomalainen kokoelma sisältää Pohjois-Amerikassa julkaistua suomenkielistä kirjallisuutta. Kokoelmassa on 328 nimekettä, joista aikakauslehtiä on 32 nimekettä. Kirjallisuus koostuu suurelta osin työväenliikettä, sen historiaa, teoriaa ja järjestöjä käsittelevistä julkaisuista. Valintaperiaatteena ei kuitenkaan ole ollut valintaa rajaava aihepiiri, vaan kokoelmaan on otettu kaikki Työväenliikkeen kirjaston vanhasta kokoelmasta löytynyt Amerikassa julkaistu suomalaisten kustantama aineisto. Valtaosa kirjallisuudesta ja lehdistä on julkaistu vuosisadan alussa, 1910- ja 1920-luvuilla. Mukana on myös jonkun verran uudempaa ja 1930- ja 1950-luvuilla julkaistua aineistoa.
  • julkaisuluettelo on painettu Alfred Kordelinin säätiön tuella

Työväenliikkeen kirjaston AMER-kokoelma on luokiteltu omiksi luokikseen, joita ovat:

AMER 1 : SOSIALISMI JA TYÖVÄENLIIKE

AMER 2 : PUOLUEET JA JÄRJESTÖT

AMER 3 : VALLANKUMOUKSET

AMER 4 : SIIRTOLAISUUS

AMER 5 : TALOUSTIEDE

AMER 6 : USKONTO, ATEISMI

AMER 7 : KAUNOKIRJALLISUUS

AMER 8 : OPPIKIRJAT, LASTENKIRJAT

AMER 9 : KALENTERIT, ALBUMIT, VUOSIKIRJAT

AMER 10 : AIKAKAUSLEHDET

Ameriikka-kokoelma on järjestty myös Helka-tietokantaan bibliografiaksi ja sen saa esiin Helka-haun tarkennetulla haulla tvasen, AMERIIKKA (+katkaisumerkki), operaattorina käytetään AND:ia.

AMER-kokoelman jokaisen luokan saa erikseen Helka-perushaun sijaintihaulla, lausekkeella TYL Kirjasto AMER 1? ; TYL Kirjasto AMER 2? ; TYL Kirjasto AMER 3? jne… (?=katkaisumerkki, koska luokan jälkeen tulee muös muita sijaintitietoja)

LINKKEJÄ JA LÄHTEITÄ:

1) Wikipedia amerikansuomalaiset. Wikipedia.org. Viitattu 7.1.2011.

2) Amerikansuomalaiset. Yle.fi. Viitattu 7.1.2011.

3) Amerikansuomalainen kokoelma. Kansalliskirjasto.fi. Viitattu 7.1.2011.

4) Amerikan-suomalaiset lehdet . Finland.org. Viitattu 7.1.2011.

5) Siirtolaisuusinstituutti. Migrationinstitute.fi. Viitattu 7.1.2011.

6) Suomen Sukututkimusseura. Genealogia.fi. Viitattu 7.1.2011.

———