Työväenliikkeen kirjaston kokoelmapolitiikka + Tarja Nikanderin opinnäytetyöt Työväenliikkeen kirjaston alkuvaiheilta

Tarja Nikander on tehnyt kaksi Työväenliikkeen kirjaston alkuvaiheisiin liittyvää opinnäytetyötä. Ne ovat osoittautuneet kantaviksi näihin päiviin saakka ja olleet hyvä perusta mm. kirjaston kokoelmapolitiittiselle ohjelmalle . Ne ovat ladattavissa myös Helsingin yliopiston Helda-julkaisuarkistosta.

Työväenperinne – Arbetartradition ry hyväksyi kokouksessaan 29.10.2014 Työväenliikkeen kokoelmapoliittisen ohjelman.

Kirjasto ottaa mielellään vastaan aineistoa, jota kirjaston kokoelmasta puuttuu. Suurten lahjoitusten vastaanottoa pyritään rajoittamaan tilojen ja henkilöstöresurssien puutteen vuoksi. Toivomme lahjoittajien tarkastavan Helka -tietokannasta aineistomme. Kirjastoon voi myös lähettää tarkastettavan listan aineistosta, jota toivotaan annettavan lahoituksena. 

 

Työväenliikkeen kirjaston logistinen prosessi eli kirjan kulku kirjastossa:

Organisaation toimintaympäristön kehityksen seuraaminen: